Aanbod

  
                                                                                                       Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen

                                                                                      Thematisch overzicht 
 
 
            1 - Cursussen
                                     Kleur je leven - levenskunst: je eigen potentieel (her)kennen en gebruiken 
                                     Identiteit en zelfbeeld - wie ben ik (geworden)?
                                    
                                                  
            2 - Workshops
                                      Mijn levensboom: groei, ontwikkeling, empowerment                                Afbeelding invoegen
                                      Boom des Levens - kennisboom 
                                      Innerlijk weten     
 
                                     
            3 -  Presentaties - lezingen - themabijeenkomsten 
 
                                                                                        Afbeelding invoegen                   
 
             Aanbod:
                                            Denkstijl en bewustzijn
                                            Normen en waarden - geluk of lijden (?)
                                            Beelddenken - de taal van de ziel
                                            De wijsheid van emoties 
                                            Schuldbewustzijn - jong geleerd...

 
 
                                                                                                                  Afbeelding invoegen

                                                            Kennisoverdracht                                                    

 Aanbod  methodieken  

Wij ontwikkelen concepten, visuele overzichten en verklaringsmodellen als instrumenten voor (zelf)inzicht, -coaching en persoonlijk leiderschap, met behulp van een multifunctioneel model dat inzicht biedt in de structuur van het innerlijk en bewustzijn. Het model maakt het verband tussen meerdere dimensies inzichtelijk (feiten, psychologie, relationele ethiek, spiritualiteit) en is op meerdere niveaus toepasbaar, zowel op individueel als collectief niveau. De psychologische inzichten worden gerelateerd aan de spirituele (christelijke en boeddhistische) waarheden. Binnen onze beschouwingen nemen wij standpunten in die de integratie van wetenschap, spiritualiteit en religie nastreven en de geestelijke vitaliteit en verbondenheid in de samenleving stimuleren.

 Cursussen en workshops   

Wij bieden cursussen en workshops aan, inzichten en visuele werkwijzen - voor scholen, trainingscentra en onderwijsinstellingen - en zijn bereid de methodiek over te dragen door:

  • Workshops te geven binnen de organisaties, in samenwerking met de docenten en trainers (van die organisaties)
  • Instructies en/of coaching te geven aan de docenten en trainers, waarna zij die inzichten zelf kunnen benutten en toepassen binnen hun  eigen praktijk- en/of werksituatie.

                                                                                                          Afbeelding invoegen
                                                                                                       Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen
                                                                                                   Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen
 
 
 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                 

 

                

 

                

 

         

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Aanbod  methodieken

 

    Wij ontwikkelen concepten, visuele overzichten en verklaringsmodellen als instrumenten voor (zelf)inzicht, -coaching en persoonlijk

 

    leiderschap, op basis van literatuurstudie en reflectie op eigen ervaring. Hiervoor bieden wij een laagdrempelig en multifunctioneel

 

    model De Levensboom  dat inzicht biedt in de structuur van het bewustzijn. De Levensboom maakt het verband tussen meerdere

 

    factoren inzichtelijk, en is op meerdere niveaus toepasbaar (individueel en collectief niveau). De psychologische inzichten worden 

 

    gerelateerd aan de universele (christelijke en boeddhistische) spirituele waarheden. Binnen onze beschouwingen nemen wij

 

    standpunten in die de integratie van wetenschap en religie nastreven en de geestelijke vitaliteit en verbondenheid in de samenleving

 

    stimuleren.

 

         

 

    Kennisoverdracht   

 

    Wij bieden cursussen en workshops aan, inzichten en visuele werkwijzen - voor scholen, trainingscentra en onderwijsinstellingen - en       zijn bereid de methodiek over te dragen door:

 

                 

 

                                   

 

              workshops te geven binnen de organisaties, aan leerlingen en deelnemers, in samenwerking met de docenten en trainers van

 

                  die organisaties

 

              instructies en/of coaching te geven aan de docenten en trainers, waarna zij die inzichten zelf kunnen

 

                     benutten en toepassen binnen hun eigen praktijk- en/of werksituatie.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                 

 

                

 

                

 

         

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
    
    Lezingen en workshops
   
    De onderstaande thema's worden in diverse varianten aangeboden (qua tijdsomvang en presentatievorm):
     
     1 -‘Normen & waarden – geluk of lijden ?'                                                      

 

          Over macht en onmacht, vrijheid en onvrijheid in onze samenleving(en).  Over winnaars en verliezers, 

          de lagere en hogere aspecten van het mens-zijn, de sociale normen, (on)gezonde overtuigingen en

          ideeën die ons bijeenhouden  of verdelen. Bezield leiderschap en het perspectief van (collectieve)  
          transformatie naar een hoger niveau van beschaving. En hoe dat bij onszelf kan beginnen.
               
 
      2 - 'Lichaam & geest – de innerlijke strijd
          Over het  autonome groeiproces als een uniek levenspad dat elk van ons dient af te leggen op zoek naar
          zichzelf: autonomie, identiteit en zingeving. Wat kan er mis gaan op dat pad en welke factoren kunnen onze
          groei en geluk  (pijnlijk) verstoren?
          In dit kader wordt een ervaringsverhaal ‘Mijn levensboom’ gebruikt om de relevante zaken toe te lichten.
    
      3 - ‘Creëer je eigen welzijn – denk minder, voel meer’- workshop(s) diverse varianten.
          Over emotionele intelligentie, omgaan met lastige gevoelens en de bijbehorende emoties, intuïtief weten
          en de innerlijke stem. Het lijkt eenvoudig maar dat is het meestal niet: luisteren naar je hart. Je kunt het 
          leren herkennen. Maar waar moet je dan precies naar luisteren? En hoe (h)erken je je eigen innerlijke stem            achter het rumoer van de intense emoties?
          
 
       Persoonlijke bijdrage  van Aleksandra Plewa                                                                          Afbeelding invoegen

       Ik bied een overkoepelend kader dat diverse visies op mens- en godsbeeld met elkaar verbindt. Hierbij 
       verwijs ik naar de Levensbron en de betekenis van de universele LIFE CODE -  aangeduid door Jezus van
       Nazareth als 'de Weg - de Waarheid en het Leven'. Ik leg uit in hoeverre de menselijke geest het mysterie -
       van de eenheid van lichaam &geest - kan bevatten en dat tot uitdrukking te brengen. En hoe de kernwaarheid,
       door bijzaken overschaduwd, onvoldoende uit de verf komt in de kerk en daarbuiten.

       Hiermee kom ik tegemoet aan de recente religieuze transitie waarin veel mensen op een holistische,
       geïntegreerde manier ‘geloven’. Het goede leven zit voor hen in een gerichtheid op hogere waarden - vanuit
       innerlijke vrijheid - en een levenshouding van verantwoordelijkheid voor medemens en de schepping. Terwijl
       de traditionele gelovigen zich nog 'veilig' voelen in het normatieve (burgerlijke) christendom, vaak missen zij  
       de reikwijdte van Christus’ bewustzijn en de psychologische onderbouwing van het mens-zijn.

      
 Ik bied een methode tot de innerlijke verkenning [gebaseerd op het model De Boomringen] die de subtiele
       verbanden tussen psychologie en de religieuze ervaring inzichtelijk maakt.

                                                                               

                                                                                    Afbeelding invoegen