Bewustzijn

 
   (On)verbondenheid                                                                                                                                                               Afbeelding invoegen
                                       
                                                                                                  'Wie zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis, raakt ervan overtuigd
                                                                                                                            dat zich in de wetten van het universum een Geest manifesteert 
                                                                                                                                                               die verre superieur is aan die van de mens
                                                                                                                                                                              en in het aangezicht daarvan wij, 
                                                                                                                                                                                  met onze beperkte vermogens, 
                                                                                                                                                                                                    ons nederig voelen'
                                                                                                                                                                                                         [Albert Einstein] 
                                                       
            Afbeelding invoegen Mensen zijn sociale wezens die zonder verbindingen met anderen amper kunnen gedijen. Elk mens heeft
                          een diepliggende behoefte aan een ‘schuilplaats’ binnen zijn/haar nabije relaties. Het kan dan ook pijnlijk zijn
                          als dat niet lukt. Er kunnen beknellingen en spanningsvelden ontstaan in het systeem van denken en voelen.
                          Pijn in het hart leidt tot de geslotenheid van het hart. Menigeen loopt daarin vast, geteisterd door donkere,
                          verwarrende gevoelens. Dwalend in het donker op zoek naar het licht. Men ervaart zichzelf als een 'eiland'
                          gescheiden van de rest [en van de Geest] en kan door de vele 'stoorzenders' de innerlijke Stem niet horen.                       
 
                                                                                                                                                                               
                         Afbeelding invoegenHechting
                         Om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezonde volwassene is een veilige hechting van groot belang. Daarin
                         komt het verlangen naar liefde tot uiting. In een optimale situatie ervaar je als kind dat er in deze wereld
                         een veilige plek voor je is. Waar je in verbondenheid met anderen als mens tot je recht kan komen. Een kind
                         dat vaak spanning, minachting en onverschilligheid ervaart, wordt een bodemloos kind dat (later) een
                         knagende leegte voelt en naar (h)erkenning hunkert.
                                              Volgens de Britse psychiater J. Bolwby, grondlegger van de hechtingstheorie, is maar 58% van de
                                              normale populatie veilig gehecht. De rest, ruim 40% is kwetsbaar voor psychische klachten.
                                              Zo kunnen depressieve gevoelens al heel vroeg te zijn ontstaan en heel diep te zijn geworteld.                        
                           

                              Afbeelding invoegen   Geestelijk erfgoed

                             Globaal genomen zijn opvoeding en opleiding onderling verbonden als voorspellers van een sociaal vaardig leven. Lager opgeleide ouders hebben meestal minder inzichten en vaardigheden om hun kinderen krachtig te begeleiden. Veel van hen waren als kind ook mishandeld en ze weten het niet beter dan de geërfde patronen te kopiëren. Zij kunnen geen of amper voorbeelden geven hoe je je idealen kunt realiseren, hoe je met je angsten en emoties om kunt gaan of hoe je allerlei obstakels kunt overwinnen. Vaak dragen ze een onverwerkt verleden met zich mee en vertonen non-assertief (of agressief) gedrag. Onbewust creëren zij situaties in hun leven waarin zij bepaalde patronen in stand houden.

                                Afbeelding invoegen Compassie voor beginners

                                               Voor een empathische(r) samenleving is het belangrijk dat diverse bevolkingsgroepen meer van elkaar te weten komen, met name dat de 'winnaars' oog krijgen voor de 'verliezers'. Wat voor geestelijk erfgoed hen toeviel en welke (ongezonde) overtuigingen zij ingeprent kregen. Hoe het is om je talenten niet kunnen benutten. Omdat je innerlijk een pijnlijke strijd te voeren hebt en keer op keer in vastloopt. Enig inzicht daarin zou vast kunnen helpen om de cliché oordelen [zoals 'eigen schuld dikke bult' te laten varen. Compassie voor beginners... Want liefde en mededogen zijn niet instant te krijgen in de samenleving. Het is een groeiproces. Evenals minachting niet op commando omgezet kan worden in waardering, begrip en sympathie voor de 'lower class' . Maar elke stap voorwaarts breng ons dichterbij op weg naar meer beschaving en minder sociale spanningen. De samenleving wint dan aan kracht.

                                                 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                        Afbeelding invoegen