Holistisch mensbeeld

 
 
             Het holistische gedachtegoed houdt in dat lichaam, psyche en geest (spirit)             
               één geheel vormen en het samen mogelijk maken om goed te functioneren.
 
               Er wordt hier aandacht besteed aan levenskracht (spirit) en de aspecten van ons
               bestaan die van invloed zijn op de geestelijke gezondheid.
 
             
 
                                             
              
               
                              
               Zie de subpagina's: Lichaam & geest - Ratio & emotie - Levenskracht
                                                 
                              
                              
              .............................................................................................