Herschepping

             Herschepping vereist transformatie - vernieuwing van de innerlijke gesteldheid [groei-mindset]; 
                                                                                                              * van gerichtheid op welvaart naar gerichtheid op welzijn
                                                                                                              * van gerichtheid op bezit(ten) naar gerichtheid op Zijn
                                                                                                              * van gerichtheid op probleem naar gerichtheid op systeem
                                                                                                              * van statisch evenwicht naar dynamisch evenwicht 
             Het holistisch mensbeeld neemt er een prominente plaats in.  
 
                                                                                              Het holistische gedachtegoed houdt in dat lichaam, psyche en geest (spirit)             
                                                                                                         één geheel vormen en het samen mogelijk maken om goed te functioneren.
 
                                                                                                 Er wordt ook aandacht besteed aan levenskracht (spirit) en de aspecten van ons
                                                                                                                                         bestaan die van invloed zijn op de geestelijke gezondheid.
                                                                     
            [zie op de subpagina's: Herschepping, Lichaam & geest, Ratio & emotie]
             
 
                                                                                          
              
               
                 [pagina in bewerking/wordt aangepast - zie verder op de subpagina's: Lichaam & geest - Ratio & emotie]
                                                 
                              
                              
              .............................................................................................