Holistisch

 

       De holistische visie houdt in dat lichaam, psyche en geest (spirit) een cybernetische eenheid vormen                                                          
        en het samen mogelijk maken om goed te functioneren.
 
        Eenheid
 
        In de huidige tradities wordt over de mens in een tweedeling gedacht: lichaam en ziel (psyche). In de oudheid,
        en ook in het vroege christendom, was er echter sprake van een driedeling. De geest werd  er ook genoemd, als
        een essentiële en onvergankelijke component. Het centrum (hart) - de ziel - de kern van ons wezen. De zetel van
        levenskracht en het bewustzijn dat ons denken, voelen en willen beïnvloedt. De motiverende aandrijving. 
                                                                                                                                                   
      Afbeelding invoegen
         De essentie
De essentie van het leven is groei. Alles in de natuur is er op gericht en alles volgt een eigen groeicode. Dit natuurlijke proces wordt gestuurd door de Universele Intelligentie. De schepping is echter aan verandering en beschadiging onderhevig, de mens inbegrepen. Het aangeboren vermogen om te vernieuwen en aan te vullen is dan ook onmisbaar en alle levende organismen beschikken er over. In veel opzichten is het leven zelf een voortdurend  genezingsproces; het zoeken naar evenwicht te midden van verandering.
       
 
Interactie    
Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Alles wat we meemaken wordt niet alleen in onze geest verankerd
maar ook in ons lichaam. Door onze levenshouding - met name onze (negatieve) reactie op verandering - beïnvloeden wij onze gezondheid. Onze geest kan een genezende kracht uitoefenen op ons lichaam, mits wij onze wilskracht aanwenden in één richting; een waar ontspanning, voorstellingsvermogen en innerlijk (krachtig) bewustzijn met elkaar samenwerken. De bewuste interactie stimuleert het zelfgenezend vermogen.
                           
     Afbeelding invoegen
                                
   
                      
Transformatie
 
De sociale omgeving is bepalend voor de primaire vorming van ons geestelijke ‘ik’ - het stelsel van gedragsnormen en de ‘waarheid’ over onszelf en de wereld. Gaandeweg het levenspad kunnen wij geestelijk ontwaken en ontdekken dat die basisprogrammering niet voldoet of niet (meer) bij ons past. Wij kunnen dan er bewust voor kiezen om ons innerlijk te 'moderniseren'. Het is alsof ons geestelijk huis, waar we ons niet meer goed bij voelen (gedeeltelijk) gesloopt en verbouwd wil worden. Als de leerling bereid is, verschijnt de Meester...

      Afbeelding invoegen
Geestelijke groei   
     
Het proces van geestelijke transformatie en bewustzijnsgroei is door prof. K. Dąbrowski onderzocht en uitgewerkt als TPD-theorie. Het is een uiteenzetting van het innerlijke (desintegratie)proces dat gepaard gaat met zelftwijfel, psychische spanning en tal van symptomen die op negatieve (pathologische) desintegratie lijken. Kenmerkend voor dit proces is een (diepe) depressie - the dark night of the soul - gevolgd door een doorbraak van het licht. Met bezinning en waarde-verschuiving, hervorming of een radicale omslag van het bestaande (morele) systeem.  
 
      Afbeelding invoegen
    Dé Geest   
Afbeelding invoegen   De universele Geest wordt als het universele Beginsel of de Goddelijke Vonk beschouwd (waarvan geen bespiegeling mogelijk is). Het is de geestelijke kern die ons verbindt en wat we met elkaar en het universum delen. De levensadem die de mens - volgens het scheppingsverhaal van Genesis - wordt ingeblazen. Vanaf dat moment is de mens een lévende ziel. De Geest is puur, zuiver en rein. Tijdens het leven op aarde kan heel wat mis gaan met de ziel en wordt de oorspronkelijke bezieling bezoedeld met allerlei 'kwaad' waardoor de geestelijke puurheid en zuiverheid vertroebelt.  
                             
                                                                                                                                                            
       Inwijding  
        Bij veel religies is er de notie dat zielen losgeraakt zijn van de Geest. De ziel is  ‘gevallen’ en moet weer aan de Geest gekoppeld
       worden. Dat vraagt om een inwijdingsweg, een innerlijke zoektocht naar ons geestelijk Thuis om je daaraan te (her)verbinden en je
       (ziel) naar een hoger bewustzijnsniveau te bewegen. Religie gaat dan ook over het optrekken van de ziel aan de Geest. Dit spiritueel
       proces wordt in diverse (mystieke) tradities anders verwoord maar het gaat om hetzelfde. De Levensboom  'verzoent' de tradities.      
       De onderlinge verdeeldheid van mensen heeft veel te maken met godsbeelden en godsbeleving [wordt vervolgd in Civil Religion]. 
       
     
                            
                                                                                                   
                                                                     
                                                                                       De geest is gewillig maar het vlees is zwak ...