Ratio en emotie

   
           Denken & voelen 
                                                                                   
                                    
       
        
        
          Om de realiteit te bevatten, jezelf en de wereld om je heen te begrijpen, heb je aan je verstand niet genoeg.
          De gevoelskant van je ervaringen is van essentieel belang; daar zit de wezenlijke, verklarende informatie.
 

                                                                                               'Het voelen voedt en informeert het denken,
                                                                                      het denken beinvloedt het voelen...'             [K. Dąbrowski]
 
          
          De geestelijke basis
 
                                                                   ' Niet wat ons overkomen is doet er toe maar hoe wij het gebeurde bezien of opvatten...'
       Vanuit de opvoeding nemen wij ingesleten patronen van denken en (niet) durven voelen mee in ons volwassen leven. Vanuit deze 'wortels' zal een
       langdurige invloed op ons denken-voelen-ervaren uitgaan en ons zelfbeeld wordt er ook mee bepaald. De vroege(re) ervaringen, al dan niet
       verdrongen, bepalen hoe wij geneigd zijn over onszelf te denken.
     
       Overlevingsmodus
       Onder invloed van heftige gebeurtenissen, en onze gedachten daarover, kan ons systeem van denken en voelen 
       uit balans raken. Dan zijn we (tijdelijk) niet goed in staat om een bewust en weloverwogen beslissing te nemen.
       Het systeem schakelt naar een modus van gereduceerd voelen om de pijnlijke situatie niet in haar heftigste
       intensiteit mee te hoeven maken.
       
Opslag                   
  Afbeelding invoegen
  Gedragspatronen, overtuigingen, emoties, ze worden allemaal opgeslagen in ons systeem van lichaam en geest. Dat kan een zware last zijn; de onverwerkte emoties blokkeren de stroom van energie. Als deze 'ondergrondse' ballast zich in een later stadium aandient, als uiting van de noodzaak de herinneringen te verwerken, ontstaan er diverse psych(osomat)ische klachten. Er is een grondige verwerkingsproces nodig, het doorvoelen en loslaten van 'oud zeer' om het innerlijk te kunnen integreren. Het is geen makkelijk proces om dat beeld van jezelf, waaraan je inmiddels aan gewend bent geraakt, los te laten. Daarom blijven veel mensen in dat onaffe (negatieve) desintegratieproces hangen, met alle gevolgen van dien. 
 'Ik huil niet omdat ik zwak ben, ik huil omdat ik te lang sterk ben geweest'...
 
   
       Intu´tie
    
       Intuitie kan aangeduid worden als het innerlijk weten, ingegeven door het 'zesde' zintuig dat verder tast en waarneemt dan welke zintuig ook.
       Vaak zitten we vast in de greep van ons verstand en onze emoties, en staan wij nauwelijks open voor onze intu´tieve mogelijkheden. De intu´tie
       brengt ons dichter bij ons hoger Zelf, de hogere Geestkracht die de egokrachten kan overstijgen. Intuitie treedt op als een stille stem die ons
       verrassende inzichten kan schenken, als een kompas vanuit het onderbewuste. Wij kunnen dat niet traceren noch controleren maar wel er voor 
       kiezen om deze stille stem niet te negeren.

       Wat is emotie?
                               1 - gemoedsbeweging, aandoening, geestelijke onrust; het vervuld zijn door een aandoening
                                                                                              (na een geestelijke kneuzing of een leven vol stress)

                                     2 - ontroering

       

         Hoe ontstaan emoties?                                                                                                                                                           
 
        Emoties ontstaan als reactie van het limbisch systeem (lichaam) op de prikkels/stimuli vanuit de omgeving.
       Vooral in onze jeugd slikken we heel veel emoties in, die blijven lang in onze lichaamscellen vastzitten.
      
     

      
        De rol en waarde van emoties                                                                                                                                    
 
        Alle emoties hebben een plaats en betekenis in dit leven, ook negatieve emoties zijn waardevol. Ze laten ons namelijk weten wat niet goed voelt
        en hierdoor kunnen we betere keuzes maken. Emoties maken zichtbaar wat ons raakt en ze laten onverbloemd zien wie we zijn. Dikwijls ervaren we
        het als niet veilig om onszelf te laten zien. We trekken ons liever terug om niet gekwetst te worden. Ook door oordelen zoals 'onvolwassen gedrag'
        nemen we afstand van ons gevoel. Door vermijdingsgedrag, ons op afstand houden van situaties (die emoties bij ons oproepen), menen we het leven
        te controleren. Wat we werkelijk doen is onszelf los te maken van de verbinding met de stroom van het leven.
 
       
Afbeelding invoegen   Wij kunnen ook kiezen het leven toe te laten door emoties toe te staan, of het nu lachen of huilen is. Zo kunnen we ons gevoel gewoon ervaren en het te laten zijn. Zodra we afstand nemen van de behoefte ons leven te willen sturen (om lijden te vermijden) zal het leven zich bij ons ten volle aandienen.
 

       Tranen
       Sterke emoties kunnen een zee van tranen teweegbrengen. Je kunt huilen van blijdschap en net zo goed van bitter verdriet, van spijt of iets wat
       helemaal fout gelopen is of tenslotte bij het verlies van een dierbare. Tranen dienen dan als een soort uitlaatklep voor opgekropte emoties en het 
       lucht ook vaak op als je eens goed kan uithuilen. Lees meer...
                                                                                           
 
 
                                                                                       
 
                                                   
 
 
                         
            
 
 
        
                                    Lees meer...
                
                                                                                                             
 
                                                                                                               
     

  

                        

 

 

 

      
      
 

 

                        
 
 
      
      Omgaan met (negatieve) emoties                                  
                                                                                                    
       Een gemiddeld leven zit vol tegenslagen en frustraties en de samenleving wordt ook niet
       bepaald zaligmakend(er). Veel mensen hebben niet geleerd effectief om te gaan met de
       negatieve gevoelens die bij het leven horen. Zij proberen dikwijls hun negatieve gevoelens te
       negeren en te bestrijden. Tevens is pijn uit het verleden voor hen een gesloten boek en ze
       weten niet hoe dat hun dagelijks leven (onbewust) beperkt en in de weg staat. 
                                                                                                                             Lees meer... 
                                                         -                                                                                                                             
       Emoties en eetpatroon
                                        Veel mensen doen hun uiterste best om telkens weer een frisse start te
       maken met afvallen. Helaas blijkt in de praktijk dat er weinig van hen deze nieuwe poging een
       langere tijd volhouden. Na een aantal weken vallen de meesten in hun oude eetpatroon terug
       en zelfs in gewicht aankomen. Behoort u ook tot deze groep eenzame strijders?  Lees meer...

     
       Emoties en professionaliteit
                                               Zorgmedewerkers leren om professioneel te handelen. Ze leren hun
       emoties te reguleren omdat ze zouden storend zijn in de beroepsuitoefening. lees meer...