Levensboom

  

                                                                                                                                                                            
 
   Levensboom als groeimodel                          
                                                                                                         
   

De symboliek van De Levensboom is afkomstig uit de mystiek en aangepast aan onze tijd en maatschappij. Het op deze symboliek gebaseerde groeimodel wordt hier gebruikt om het innerlijk (lichaam en geest) van een individu in kaart te brengen. Enerzijds de persoonlijke aanleg Ė de aangeboren kenmerken en capaciteiten Ė en anderzijds de dynamiek van persoonlijke groei: hoe de persoonlijke basis zich ontwikkelt met inachtneming van alle invloeden van de sociale omgeving.

Het model doet recht aan de complexiteit van het leven. De diverse aspecten van het innerlijk en het sociaal-spirituele leven laten zich middels de boomstructuur adequaat uitbeelden [De Boomringen]. Met name hoe de realiteit zich in ons innerlijk weerspiegelt en ons denken, voelen en handelen beÔnvloedt. Het basisprincipe is gronding, ofwel geaard te zijn. Zoals een boom niet zonder grond kan groeien, zo ook de mens (geestelijk) niet optimaal kan gedijen zonder geworteld te zijn in een sociale omgeving.
                                

              
         

       
        
         
      
     De symboliek
         
      De vorm van de boom weerspiegelt iemands karakter en leefwijze. De zichtbare delen (boven de grond)
      symboliseren de individuele eigenschappen, zoals men zich manifesteert aan de buitenwereld. De wortels staan
      voor het onzichtbare - het onderbewuste - waar onze drijfveren en motieven vandaan komen. De grond
     symboliseert de omgeving waarin iemand is opgegroeid (familie, cultuur, het land), met de overgeŽrfde cultuur,
      mentaliteit, normen en waarden. De stam verwijst naar de innerlijke kracht en de takken - naar de diverse
     sociale rollen en de bijbehorende competenties. De bladeren staan voor het fysiek of mentaal contact met de
      
buitenwereld (praten, denken, handelen). 
                    
 

 
      Toepassingen   
      Het model dient zich goed voor om kwesties rond levensvragen laagdrempelig uit te leggen. Het is tevens een doeltreffend middel
     voor een diepgaand zelfonderzoek. Het laat ons meer zien dan ons brein kan bedenken. Het tekenen van een persoonlijke    
     levensboom kan daarom behulpzaam zijn om de diepere lagen van onze ware natuur in een zuivere vorm te (h)erkennen. Daarnaast:
                         
 

 
  • het stimuleert verbeeldingskracht en helpt ons onze ideeŽn, gevoelens en interpretaties te beschouwen;
  • het helpt het mysterie van het leven op het spoor te komen en onze multi-dimensionaliteit te ervaren; zowel de individuele verbindingen tussen lichaam en geest als de verbinding met de hogere geestelijke dimensie (binnen en buiten ons);
  • het helpt onszelf diep in de ogen te kijken en (de oorzaken van) onze innerlijke onvrijheid te ontwaren;
  • het biedt inzicht in situaties waarin wij in het verleden te maken hebben gehad - om in te zien hoe dat invloed heeft gehad op ons gedrag, denkstijl, normen, waarden en overtuigingen.

 

                                                                                                                                            

    Levenspad:  

                                                                                       de horizontale lijn - loop der jaren                                                                     

 
<>    De verticale lijn - de hoogte van de boom - verwijst naar geestelijke groei, met de aspecten als:
  • zelfkennis en zelfbewustzijn: wie ben ik (geworden)?
  • innerlijke rust, creativiteit 
  • wijsheid, levenskunst
  • empathisch vermogen, compassie (mededogen)
  • karaktergroei: moed, discipline, geduld, (zelf)acceptatie, vertrouwen, uithoudingsvermogen e.d.
  • liefdesbewustzijn /belangeloosheid.  
                                   
    De jaarringen
                               
          De levensboomsymboliek kan gebruikt worden voor het in beeld brengen van de individuele levensloop en de
     emotionele ontwikkeling. Als we een boom doorzagen, zien we aan de jaarringen hoe oud de boom is. Elk jaar komt er een ring bij.
    Zo kan de volledige levensloop, met hoogte en dieptepunten, in beeld gebracht worden. De inhoud en de structuur van de stam geeft
    aan hoe we in het leven staan. De pijnlijke (verlies)ervaringen kunnen als knoesten uitgebeeld worden. Door het tekenen van de
    jaarringen, al dan niet tijdens een workshop, kan men zich bewust worden van de eigen authentieke kracht.
     
    In het midden zit het hart dat staat voor de ziel, het essentiŽle Zelf. Daar omheen worden de opeenvolgende jaarringen getekend die
    de vele (on)bewuste herinneringen van dat jaar bevatten. Alle ervaringen van de eerste jaren zijn (onbewust) in het lichaam opgeslagen
    en vormen de voedingsbodem voor iemands doen en laten in het verdere leven. Zo kunnen we bijvoorbeeld in een later stadium soms
    gevoelens ervaren waarvan de oorzaak ongrijpbaar is. Bijvoorbeeld gevoelens van  je niet veilig voelen (ergens). Tenslotte zijn de
   eerste tien jaren van de kindertijd essentieel voor het creŽren van een stevige stam, de geestelijke kracht.
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                         'Als je terug bent bij jezelf dan ligt de wereld voor je open'