Levensboom

                                                                                                                                   Ervaringsverhaal: de impact van geestelijk letsel

                                                                                                                                                                       


           Het psychologisch perspectief
 
           Terugblik 2007           
                 Expertise - psychologisch centrum Hendriks & Roosenboom B.V.[Arnhem] - behandeling van werkgerelateerde psychische problematiek.  
                           'Betrokkene geeft dat ze al jarenlang last heeft van ernstige psychische klachten. De afgelopen maanden zijn haar klachten echter
                           sterk verminderd. Ze heeft het gevoel eindelijk weer op de goede weg te zitten. Wel kan ze nog steeds ontzettend angstig worden. Bij
                           onverwachte gebeurtenissen of veranderingen raakt ze snel in paniek (...).
            
             Terugblik 2005           
              Diagnose - psychologisch bureau Power Consult [Zelhem].
             Symptomen:  langdurige psych(osomat)ische klachten, dissociatiegedrag, innerlijke chaos, paniek- en angstgevoelens; innerlijke
                                        strijd waarin diverse gevoelens, emoties en gedragingen tegelijk aanwezig zijn.
               Overige verschijnselen: verhoogde prikkelbaarheid, heftige schrikreacties, overmatige waakzaamheid. Op den duur (chronisch):
                                         depressieve stemmingsklachten en perioden van vijandigheid en achterdochtigheid.  
              
               Kernpunten van de problematiek
             Basisveiligheid ernstig aangetast (op jonge leeftijd), ten gevolge van confrontatie met misbruik, intimidatie en geweld. Een
               geestelijk letsel dat in d'r totale persoonlijkheid doorwerkt. Een essentiŽle factor is de onmacht die destijds werd beleefd,
             je niet kunnen verdedigen tegen gevaar. Het gevoel werd afgesloten. In angstaanjagende situaties (in een later stadium) werd
             eenzelfde onmachtsgevoel ervaren. Er traden heftige psychische en lichamelijke reacties op (blokkades). Alles wat enigszins aan
             gelijksoortige situatie deed denken wordt vermeden, uit angst voor die reacties. Secundaire symptomen zijn: een gevoel van  
             vervreemding en uitsluiting (er niet bij horen), niet goed gevoelens kunnen uiten, geen belangstelling voor de toekomst.
            
                
              Coaching
             
              Doel: balans in je leven bereiken. Zodat het denken, voelen en handelen met elkaar in evenwicht zijn. Vanuit deze balans krijg je
            zelfvertrouwen en ben je in staat om in de maatschappij als zelfstandig, volwaardig en daadkrachtig mens te kunnen functioneren.
              Authentiek zijn - leven vanuit je eigen basis, kernkracht en intuitie. De muur om je heen afbreken zodat je weer uitzicht krijgt. Je
                                              eigen leven leiden zonder anderen tekort te doen en eerlijk zijn. De dingen zeggen die je meent, jezelf durven te
                                         zijn en de ander zichzelf te laten zijn. 
              Waarom coaching
              Om je bewust te worden van wie je bent en wat je eigenlijk wilt. Je leven de richting geven die jij wenst. Om beter te kunnen
              functioneren in je werk en in de maatschappij. Je leert op jezelf te vertrouwen en van daaruit te handelen. Alle kwaliteiten die je
            nodig hebt zijn in je basis aanwezig. De kunst is deze te kennen, ontwikkelen en gebruiken.
              Bewustwording 
              Je krijgt inzicht in je gedragspatronen en/of situaties en leert deze te ontwarren en knopen door te hakken. Gekeken wordt hoe je
            bepaalde (lastige) situaties aanpakt en waar je tegenaan loopt. Waarom je zo reageert en hoe het anders zou kunnen. Je leert
              gedragspatronen te doorbreken en te veranderen. Je creatief denken en je kracht worden ontwikkeld.   
  
              Inhoud van de therapie 
            
              Als de herinneringen naar boven komen kan dat veel pijn en verdriet geven. De kern van de behandeling is
              onder ogen zien van de ontwrichtende ervaring(en) en de verwerking ervan op systematische wijze bespreekbaar te maken.
              Niet als koel feiten maar met de bijbehorende emoties (angst en verdriet). Het doorvoelen van weggestopte emoties is
             noodzakelijk om ze vervolgens een plek te geven (te laten rusten).  

 

          Verwerking       
  • Confrontatie met zichzelf aangaan, dit zal niet makkelijk zijn. Het succes er van is afhankelijk van wils- en draagkracht van betrokkene. Er moet een bepaalde rust komen en de controle over zichzelf (qua gevoel, gedrag) moet terugkeren. Daarvoor is veel steun nodig.
  • Bewustwording: inzicht krijgen in ontwikkelde denk- en gedragspatronen en processen die het dagelijks functioneren belemmeren. Bewustwording van de overlevingsstrategie die op langere termijn destructief is: de angst- en paniekreacties stemmen niet overeen met de feitelijke situatie. Bewustwording en inzicht zijn noodzakelijk voor verandering. 
  • Praktisch toepassen. In deze fase is communicatie en feedback met de omgeving balangrijk. Voortgang van de ontwikkeling dient besproken te worden. Het gaat om het doorbreken en blijvend veranderen van oude  patronen (denken, voelen en gedrag). De verjaarde trauma's vragen vaak om langdurende behandeling vooral als er sprake is van persoonlijkheidsverandering.

 

 

                                                
                                                                     
                                                                               
                                                'Een slechte omgang met ziektes en beperkingen is soms erger dan de ziekte of kwaal zelf'