Kazimierz Dąbrowski

   

                                                                                                                                                                                       Edmonton, december1977

                    Kazimierz Dąbrowski (1902 -1980), de grondlegger van 'Positive Disintegration Theory' was een Poolse psychiater,
                    neuroloog, klinisch psycholoog, filosoof, pedagoog en psychotherapeut. Zijn TPD-theorie handelt over de persoonlijke
                 ontwikkeling van (hoog)sensitieve en -begaafde personen, dwars door de pijnlijke levenservaringen heen. Dit proces
                 houdt in: het uiteenvallen van de primaire psychische structuur en de wederopbouw ervan op een hoger bewustzijnsniveau.
                   
                     Het mysterie
 
                 Zijn hele leven, via diverse wegen en bronnen, trachtte Dąbrowski het mysterie van de menselijke psyche te ontrafelen.
                 Zijn baanbrekende onderzoeken verrichte hij voornamelijk in de Verenigde Staten (bij Harvard University, School of Public 
                    Health en de psychiatrische kliniek te Boston). Hij was de initiator van een nieuwe stroming in de geestelijke gezondheidszorg
                 (de psychische hygiŽne) en had een groot aantal publicaties op zijn naam staan, op het gebied van psychologie, psychiatrie,
                    psychische hygiŽne en pedagogiek.
                     
                    In de jaren 1935-1949 heeft Dąbrowski, als medisch directeur, het door hem opgerichte Instituut voor Psychische HygiŽne in 
                Warschau geleid. Tevens stichtte hij een rehabilitatiecentrum voor patiŽnten met ernstige trauma's (nabij Warschau) en
                   verrichtte er onderzoek ter onderbouwing van zijn concepten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben veel 
                gerenommeerde artsen, psychologen en pedagogen hun toevlucht (en hun werkplek) in dat centrum weten te vinden.
 
                     De (on)vrijheid
 
                 Na de Tweede Wereldoorlog verbleef Dąbrowskiís nogmaals in de Verenigde Staten en participeerde er in een aantal  
                 onderzoeken op het gebied van psychische hygiŽne en kinderpsychiatrie (op de universiteiten van New York, Illinois en 
                 Harvard). Zijn bevindingen trachtte hij later in zijn geboorteland te introduceren, wat hem maar mondjesmaat lukte, wegens 
                 het politieke regime aldaar. Veel van zijn Poolse publicaties verschenen destijds onder het pseudoniem Paul Cienin.
 
                    Veel van Dąbrowskiís initiatieven op het gebied van psychische volksgezondheid in Polen zijn gerealiseerd dankzij de
                 financiŽle middelen uit het Rockefeller Fonds (USA). Een van die initiatieven was Dąbrowskiís Hoge School voor Psychische
                 HygiŽne. Deze instelling werd, na een korte bloeiperiode, ernstig tegengewerkt door het stalinistische regime. In die tijd
                    werkte Dąbrowski als neuroloog in het kindercentrum (Rabka) en in diverse klinieken (als psychiater).
                     
                    
                     De doorbraak
 
                 Pas na de politieke doorbraak (1956) kreeg Dąbrowski meer ruimte voor zijn innovatieve activiteiten en het lukte hem naar
                 zijn eigen kliniek in Zagȯrze terug te keren. Later kreeg hij nogmaals een uitnodiging uit de Verenigde Staten, dit keer van
                    (zijn vriend) Abraham Maslow zelf, om als buitengewoon leraar de leerstoel bij de University of Cincinnati te komen bekleden.
                 Wegens persoonlijke omstandigheden is dit echter niet doorgegaan.  
 
                    De bevindingen van Dąbrowski genieten heden een renaissance in tal van westerse landen. Aan zijn theorie zijn er veel
                 interternationale conferenties gewijd in de Verenigde Staten, Canada, AustraliŽ en Polen.  
  
                                                                      Rustplaats van K. Dąbrowski te Zagȯrze
                                                                                                                                                      (bij Warschau).
 
 
                                                                                                                 -