Religie(us)

 
Toekomstperspectief
                                                                                                                                                                                                         Afbeelding invoegen                                                                                                                                          ‘De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid…’
 
Het huidige systeem waar onze maatschappij vastgeroest is, is niet houdbaar. Het creëert onvrijheid om ons te bewegen in een groei-mindset waarbij wij onze scheppende vermogens gebruiken. De cultuuromslag is reeds gaande - van gerichtheid op welvaart naar gerichtheid op welzijn. Van ik-gerichtheid naar medemensZijn. De focus verschuift van winst naar waarde.
 
Er is thans meer moed en (vrouwelijke) creativiteit nodig om het oude machtsdenken te transformeren, zodat we in staat zijn te anticiperen op de negatieve effecten van onze welvaart. Technologie zal weer dienstbaar worden aan de mens. Als de beide krachten yin & yang elkaar aanvullen en een platform vormen, kan een beschaving zich ontplooien die in balans is met de Natuurwetten.
 
 Afbeelding invoegen Bewustwording                                                                        

Om de transformatie te bevorderen is bewustwording nodig. Inzicht in de menselijke natuur en een brede blik op de werkelijkheid. Een geestelijke blik laat zien dat de wereld in feite een strijdtoneel is waarin de tegengestelde krachten met elkaar in conflict zijn. Alle culturen zijn er mee doordrongen en innerlijk zijn wij ook in die strijd verwikkeld. Het is cruciaal om dit 'dramaspel' te doorzien en stelling nemen tegen het heersende ontkennen [van de schaduwkant van de mens].

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                         Afbeelding invoegen
 

Beschaving                                                                                                                                                                                     

Bewust kiezen voor beschaving vraagt om een keuze voor menselijkheid. Echtheid en authenticiteit. Mensen te willen verenigen in plaats te verdelen. De menselijke waardigheid centraal te stellen en te focussen op wat ons met elkaar verbindt. De taal van gevoel, emotie en intuïtie te leren 'spreken' en naar het goddelijke (diep) in onszelf te zoeken.  

Een krachtig Leiderschap zou een verschil maken. Een overheid die bereid is in verbondenheid te investeren. Het hogere menselijke potentieel aan te spreken en burgers te benaderen vanuit hun ambities. Een beleid dat samen met kerken aan burgerschapsvorming werkt. Levenskunst propageert en karaktervorming. Een gemeenschappelijk Ideaal.

 
 Afbeelding invoegen 
Kerk en samenleving'                                                                             'Jullie zijn het zout der aarde en het licht van de wereld...'
 
Een lange tijd waren de kerken naar binnen gericht. De verstarde dogmatiek vormt nog steeds een belemmering voor de levende Christus. Het etiket 'christelijk' staat voor een morele superioriteit. Een misvatting of arrogantie om zich er achter te verschuilen. In Gods naam worden groepen uitgesloten. Er zijn veel christenen die super inclusief zijn maar de prominente christelijke figuren, die in de media het woord voeren, voelen zich dikwijls superieur (ten opzichte van moslims).
                                                                                                               

Afbeelding invoegen De 21ste eeuw roept ons op om uit het harnas van de dogmatiek te stappen en zich naar buiten te richten. Elkaar ontmoeten en samen naar duurzame bronnen van welzijn en geluk te gaan zoeken. De sleutel daartoe is te vinden in de zuivere leer van Christus. Zijn universele Life Code bevat een simpele waarheid en een rotsvaste fundament voor een duurzame samenleving. Met het grote Gebod als hoeksteen, of een civiele convenant, en een inclusieve kijk op God.

De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid en wij mogen eraan bijdragen. Wat we missen in deze wereld mogen we zelf inbrengen.  Zodra wij onze kernkracht ontdekken en het oeroude verhaal van manipulatie vaarwel zeggen, kiezen wij (collectief) voor een duurzame vernieuwing. De wijsheid van het hart wordt de hoogste autoriteit. Wie geeft - die zal gegeven worden. Authentiek Zijn vervangt schijnheilig en het geloof dat slechts met de mond werd beleden, dat is passé. 

Licht en zout

‘Gij zijt het zout der aarde en het licht van de wereld'.  Jezus gebruikte deze sprekende symbolen om zijn volgelingen duidelijk te maken hoe hun invloed in deze wereld er uit moet zien. Deze eisen van de Bergrede beogen de komst van het Koninkrijk Gods op aarde. Dat Rijk dat het goddelijke Bewustzijn symboliseert komt er echter niet zonder ons. Niet Jezus maar wij moeten zout en licht van de wereld zijn. Het bidden ‘Uw Rijk kome’ in het Onze Vader is sowieso niet voldoende.

Zout werkt conserverend, brengt het voedsel op smaak en behoedt het voor bederf. Het werkt reinigend. De kracht die Jezus aan het zout toeschrijft verwijst naar de omvormende werking van de (heilige) Geest. Het hemelse Licht dat door ons straalt en zich door ons in de wereld verspreidt. Zo zouden christenen, enkel door hun innerlijke houding, de smaakmakers moeten zijn in hun omgeving. Bezield door de Geest, een heilzame invloed uitoefenen op de samenleving.

Het Licht van Gods Bewustzijn wil door ons stralen maar dat lukt nauwelijks als we al vol zijn van onszelf.  animaatjes-vlinders-14182_2.gif Vol van onze goede werken, goede doelen en godgeleerdheid. Veel christenen nemen een passieve rol aan, enkel bezig met 'duisternis' te veroordelen, zich niet bewust van hun grote opdracht in deze wereld.   

 


 

 Afbeelding invoegen                                                                           

                                                                                                               

 
                                                                                                                           ‘Ik wil de Geest van God leren kennen – de rest is detail.
                                                                                                             Wat is de Geest van God?  Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn.
                                                                                                                                Geen menselijk vernuft kan dit volledig doorgronden.
                                                                             Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.'
                                                                                                                                                                                                      [Albert Einstein]