Wel-Zijn

 

Afbeelding invoegenNormen & waarden, een term die alom bekend is. Maar wat houdt dat precies in en welke rol spelen de Norm en de waarde(n) in ons dagelijks leven: voor onze persoonlijke en sociale ontwikkeling en voor een 'normale' omgang met elkaar?

       
 
                                  Normen en waarden - geluk of lijden
 
 
 
  
Afbeelding invoegenDe macht en kracht(en) die onze cultuur vormen laten veel (jonge) mensen achter met het gevoel dat ze niet  uniek zijn en minder waarde hebben. Veel sensitieve en begaafde mensen leven in de schaduw waarbij zij slechts een deel van hun talenten  kennen en gebruiken. Een belangrijk deel van hun potentieel blijft onbenut.       

               
                                                                           
              De huidige Norm(en) 
   
              De prestatienorm regeert. Je bent beoordeeld op wat je presteert. Je móet voldoen en zo niet dan wordt je ziek 
              (afgekeurd). Het willen voldoen aan de verwachtingen van anderen zet ons onder druk en maakt dat we innerlijk 
              verdeeld raken. Velen worstelen met zelfacceptatie en een gevoel van minder waard zijn. De dwang tot succes
              en geluk werkt verlies van zelfbesef in de hand [wie ben ik?]. Er ontstaat een samenleving van winnaars en 
              verliezers, boven- en onderklasse, met (onderaan) veel verborgen potentieel dat niet benut wordt.
 
              Stereotypering. Door onwetendheid, clichés, misvattingen en halve waarheden. Eenzijdige informatie en beelden
              in de media versterken de wij-zij verschillen. Er zijn veel mythes over stoornissen, al treft een psychische
              stoornis zowat de helft van de NL-burgers. Toch rust er nog een groot taboe op, met stigmatisering tot gevolg. Er
              wordt verschil gemaakt tussen ‘ons’ – normale mensen – en ‘hen’ als abnormaal of geestelijk ziek. Men gebruikt
              stereotypen om de verschillen te benadrukken.
 
              De NL-normaliteit is knap versplinterd wat betreft ónze normen en waarden waar de nieuwkomers zich moeten
              aanpassen. Er zijn diverse manieren van leven die niet per definitie goed, slecht of zaligmakend zijn. Zo verschilt
              de normale VVD-norm nogal van een PVV-norm of een orthodoxe SGP-manier van leven. Maar de geest is
              kneedbaar. Het is mogelijk om de verstarring (alles wat ons verdeelt) los te laten en een hogere staat van
              bewustzijn toelaten. 
                             
              De vraag is: welk model kunnen wij aan de nieuwkomers bieden als een toekomstbestendige, culturele 
                                      welzijnsnorm, die mensen met elkaar verbindt en onderlinge verschillen vruchtbaar maakt?
 
               De nieuwe Norm  
                                                                                                                                    
               De nieuwe Norm - die ons naar een hoger niveau van beschaving kan brengen - is waarderen in plaats van te
               labelen. De gelijke menswaarde van elk individu te (h)erkennen. Inzien dat elk mens in de kern een liefdevol
               wezen is, met een uniek karakter en talentenmix, die slechts in liefde optimaal kan gedijen. Het zijn de ongunstige
               sociale invloeden die de ontplooiing van het individu blokkeren en het unieke (authentieke) in de plooi houden. De 
               basale mensZijn behoefte van m/v en transgender - er te mogen zijn zoals je écht bent - over het hoofd zien.

     Focus: van focus op probleem naar focus op systeem (en potentieel).           
               [in bewerking]
              v               
                                                                                             
                     
                                                                                                     Afbeelding invoegen