Geluk of lijden

 

Normen & waarden, een term die alom bekend is.

Maar wat houdt dat precies in en welke rol spelen de Norm en de waarde(n) in ons dagelijks leven:                    voor onze persoonlijke en sociale ontwikkeling en voor een 'normale' omgang met elkaar?

       
 
                                  Normen en waarden - geluk of lijden
 
 
 
  
Afbeelding invoegenDe macht en de krachten die onze cultuur vormen laten veel (jonge) mensen achter met het gevoel dat ze niet  uniek zijn en minder waarde hebben. Veel sensitieve en begaafde mensen leven in de schaduw waarbij zij slechts een deel van hun talenten kennen en gebruiken. Een belangrijk deel van hun potentieel blijft onbenut.       

               
                                                                           
              De huidige Norm 
   
              De prestatienorm regeert. Je bent beoordeeld op wat je presteert. Je móet voldoen en zo niet dan wordt je ziek 
              (afgekeurd). Het willen voldoen aan de verwachtingen van anderen zet ons onder druk en maakt dat we innerlijk 
              verdeeld raken. Velen worstelen met zelfacceptatie en een gevoel van minder waard zijn. De dwang tot succes
              en geluk werkt verlies van zelfbesef in de hand [wie ben ik?]. Er ontstaat een samenleving van winnaars en 
              verliezers, boven- en onderklasse, met (onderaan) veel verborgen potentieel dat niet benut wordt.
 
              Stereotypering. Onwetendheid, clichés, misvattingen en halve waarheden. Eenzijdige informatie en beelden
              in de media versterken de wij-zij verschillen. Er zijn veel mythes over stoornissen, al treft een psychische
              stoornis zowat de helft van de burgers. Toch rust er nog een groot taboe op, met stigmatisering tot gevolg. Er
              wordt verschil gemaakt tussen ‘ons’ – normale mensen – en ‘hen’ als abnormaal of geestelijk ziek. Men gebruikt
              stereotypen om de verschillen te benadrukken.
 
              Qua 'normaliteit' is het land knap versplinterd. Als een politicus het over ónze normen en waarden heeft, waaraan
              de nieuwkomers zich moeten aanpassen, spreekt hij een vage taal. Want de ‘normale' VVD-manier van leven
              verschilt nogal van een ‘aparte’ orthodoxe (SGP)norm. Er zijn veel subculturen die niet per definitie goed, slecht of
              zaligmakend zijn. Maar als alles mag, de orthodoxie inbegrepen, want ‘je moet het zelf weten’  – komen we dan
              als beschaving nog vooruit? Om een veerkrachtige samenleving te worden die andere landen kan inspireren? 
 
              Afbeelding invoegenYes, we can...
              De geest is kneedbaar. Het is mogelijk om de verstarring (alles wat ons verdeelt) los te laten en een hoger 
              bewustzijn toe te laten. Dan krijgt een nieuw Normaal alle ruimte. Een duurzaam maatschappelijk cultuurmodel.
              Een (hoog)menselijke welzijnsnorm die mensen met elkaar verbindt en onderlinge verschillen vruchtbaar maakt.
              
                        
               De nieuwe Norm  
                                                                                                                                    
               De nieuwe Norm - die ons naar een hoger niveau van beschaving kan brengen - dient de gelijke waarde van elk
               individu te (h)erkennen. Met als uitgangspunt dat elk mens in de kern een liefdevol wezen is, met een uniek
               karakter en talentenmix, die slechts in liefde optimaal kan gedijen. Het zijn de ongunstige (sociale en/of
               orthodoxe) invloeden die de volle ontplooiing van het individu blokkeren en het unieke en authentieke ‘in de
               plooi’ houden. De sociale verwachtingen zijn vaak het probleem. Ze maken dat men een feit als probleem ervaart.

               De gezonde(re) Norm is waarderen. De extra waarde(n) toevoegen aan wat er al is  in plaats van te focussen op
               wat er ontbreekt (labelen). De mens benaderen als een eenheid  van lichaam en geest. Het zelfhelend vermogen 
               activeren. De emotionele intelligentie ontwikkelen waardoor meer mededogen (en verbondenheid) ontstaat met
               de ‘verliezers’. 

               De basale behoefte van elke mens is om er te mogen zijn zoals die in wezen is, in de kern van het mens-zijn. Het
               gaat om de ziel en het verlangen naar groei. De verschillen in geaardheid mogen over het hoofd gezien worden.

     Focus: van focus op probleem naar focus op systeem           
              
                                      [pagina in bewerking]