Contact /aanbod

Bedankt voor uw belangstelling!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Heeft u vragen, ideeën of een voorstel tot samenwerking? 
Wilt u ons uitnodigen?
                 
U kunt Aleksandra  uitnodigen voor:
                                  - een lezing of een workshop
                                  - een themapresentatie (als onderdeel van een cursus of retraite)
                                  - Preek van de Leek

Inhoud, tijdsomvang en presentatievorm in overleg.        
Vergoeding: een donatie ten gunste van Stichting Krachtig Bewustzijn (in overleg).
 
Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens:
 
E-mail: info@krachtigbewustzijn.nl
Tel. 06-1250 8272      
                                                                                                   

  
 
 Onderwerpen
 

 
 I - Een globale blik op het leven, mens- en godsbeeld. 
Een breed levensbeschouwelijk kader dat diverse visies  (en religies) met elkaar verbindt en de  kloof tussen 'gelovig' en 'seculier' overbrugt. 
 1. De (post)christelijke cultuur: blik op het verleden en zicht op het heden.            Inzicht in het (collectieve) onderbewuste. Collectieve denkbeelden. Rationaliteit. 
 2. De universele wetten (oorzaak-gevolg): hoe het lijden in stand wordt gehouden.  
 3. Perspectief bewustzijnsgroei en -transformatie. Cultuuromslag: van winst naar waarde. Authentiek Mens Zijn. De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid. 
 II - De menselijke natuur
 1. Lichaam en geest - een kwetsbaar systeem. Wat wij al dan niet delen met het            dierenrijk, en wat wij nodig hebben om goed te functioneren. Hoe ontstaat een          psychische stoornis?
 2. Identiteit en zelfbeeld. Van onwetendheid naar (zelf)bewustzijn en zelfvertrouwen. Ontdek jezelf. Focus op systeem (in plaats van op probleem).
 3. Emotionele intelligentie. De wijsheid van emoties. De taal van gevoel, emotie en intuïtie. Omgaan met tegenslag en levenspijn.
 4. De betekenis van een persoonlijke crisis. Een positieve beeldvorming rond de psychische problematiek.    
III - Cultuur en religie
 1. Culturele verschillen Oost-West Europa. Leven in twee culturen (autobiografisch).   Bewustwording en innerlijke transformatie.
 2. Oost Europa anno 2019 ziet het Westen niet meer als voorbeeld. Polen is bezig             een confessionele staat te worden. De voedende onderstroom van dat proces.       
 3. Nederland - een klein land met een groot potentieel... een land  van 'normaal doen' en 'zelf weten'. Er zijn winnaars en verliezers. Normen en waarden - geluk of lijden? 
 4. Het dogmatische christendom: verdeeldheid en stagnatie. Tussen de leer en het leven gaapt een kloof. In welke (sub)cultuur nemen we de nieuwkomers op?
 5. Schuldbewustzijn en meer: de destructieve gevolgen van de religieuze leer.             Het drama van het begaafde kind. De donkere nacht van de ziel (autobiografisch).
 6. De religieuze transitie: perspectief van cultuuromslag en geestelijke integratie. Geïntegreerd geloof en authentiek burgerschap als pijlers van de transitie.
 7. Een gezonde samenleving (bouwen) begint op school. De school van de toekomst
 


 
                                                                                                                                                                                  
           


                                                                                 

                                  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Aanbod workshops 

Wij bieden inzichten en visuele werkwijzen en zijn bereid de methodiek over te dragen door 
- workshops te geven binnen de organisaties, in samenwerking met  de docenten en trainers (van die organisaties)
- instructies en/of coaching te geven aan de docenten en trainers, waarna zij die inzichten zelf kunnen benutten en toepassen binnen hun eigen praktijk- of werksituatie.
 
   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
Secretariaat Stichting Krachtig Bewustzijn:                                                                            Post- en bezoekadres (op afspraak):          
Prinsenhof 30                                                                                                           Sperwerhof 34                                                         2641 RP Pijnacker                      M. E. Danzmann                                                                                               7051 WT Varsseveld              A.W. Plewa                              
                  
                                                                                                 
 
                                                     
                           

   
 
                     Stichting Krachtig Bewustzijn heeft haar statutaire zetel in Arnhem.
 
                     Datum akte van oprichting: 31-01-2013
 
                     KvK Arnhem: nummer 57141355

                     .......................................................................................................................................................................................
                     IBAN NL80 INGB 0007 8517 00  op naam van Stichting Krachtig Bewustzijn                                                                   
                     __________________________________________________________________________