Bewust Zijn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

'Wie zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis, raakt ervan overtuigd
                                                                                                                            dat zich in de wetten van het Universum een Geest manifesteert 
                                                                                                                                                               die verre superieur is aan die van de mens
                                                                                                                                                                              en in het aangezicht daarvan wij, 
                                                                                                                                                                                  met onze beperkte vermogens, 
                                                                                                                                                                                                    ons nederig voelen'
                                                                                                                                                                                                         [Albert Einstein] 

        Afbeelding invoegen

                    De uitdaging van de 21e eeuw is geestelijk ontwaken en Bewust Zijn

- dat houdt in - in verbinding staan met de Universele Intelligentie.

Innerlijk weten dat wij meer zijn dan ons brein.

Vanuit de stilte van ons hart de verbinding ervaren met alles en iedereen om ons heen.

Innerlijk weten dat wij meer zijn dan onze fysieke vorm, meer dan onze gedachten en emoties. 

Bewust Zijn is Eenheid voelen en een accepterende houding ontwikkelen waarin je jezelf en je omgeving de ruimte geeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Jezelf accepteren zoals je bent, mild en respectvol met jezelf omgaan, en zo ook met je naasten. Empathisch voelen en liefdevol omgaan met datgene wat in jou eenzaam en bros is. 

 

                                                                                                                                                Afbeelding invoegen      

                                                                                                                                                                                                      

Het goddelijke Bewustzijn transformeert het denken en gaat dieper dan de inhoud van ons brein. 

          Het stelt ons in  staat een dimensie in onszelf gewaar te worden

die oneindig groter is dan ons denkende brein.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bewust Zijn is...                                                                                                                                                                                                                                                                 Free Flow of Love  -  vrije doorgang tot het hart. Love ability.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Diep in je hart huist het Ideaal voor jezelf en je omgeving.      Afbeelding invoegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    

        Liefde(vol) Zijn
     
        Sympathie, empathie en compassie - de schakeringen van liefde. Liefde(vol) voelen en genegenheid ervaren als dé 
        levensenergie die doorstroomt en het leven voortbrengt. Ons vermogen om lief te hebben toont onze ware aard -
        onze natuurlijke staat van Zijn. We zijn ermee geboren maar onze levensbron is kwetsbaar en kan ‘verstopt’ raken.
        Want liefde is niet iets dat vanzelf ontstaat en altijd aanwezig is. Het leven geeft ons ook pijnlijke ervaringen.
        De kunst is dan om niet verbitterd te raken noch te verharden maar telkens weer opnieuw te leren liefhebben.
         
        Afbeelding invoegen Lief zijn
 
        Lief zijn is voor velen doen zoals de ander wil. Je aanpassen om lief gevonden te worden. Wat we zelf willen weten
        we niet meer. Het begint al vroeg. Als kind doen we er alles aan om liefde en aandacht te krijgen die we nodig hebben.
        Om in goed contact met de omgeving te blijven, trachten we geen ‘fouten’ te maken, veelal uit angst voor straf.

        Het jonge kind staat in verbinding met de eigen intuïtie en kent geen schuldgevoel. Zolang het niet bestraft is of 
        afwijzend gecorrigeerd met ‘nu ben je niet meer lief’  of 'eigen schuld dikke bult'. Het kind leert dat liefde 'verdiend'
        moet worden en dat fouten maken een schande is. Onbewust ontwikkelt het een ‘slimme’ manier van zijn maar verliest
        daarbij het contact met zichzelf: met de eigen authentieke basis.
 
        Afbeelding invoegen De verborgen strijd
 
        De strijd tussen liefde en macht speelt zich in het verborgene af en is wijdverbreid. De schaduwkant van het mens-
        zijn die in alle lagen van de bevolking voorkomt, in alle milieus, in alle kerkelijke gezindten. Het aardse drama van
        slachtofferschap. Onderwerping, mishandeling. De drijfveer van de daders is zwakte vermomd als kracht. Een
        onvermogen om hun driften te beteugelen. Niet zelden woekert dit ‘onkruid’ onder het vernis van vroomheid. Men
        zwijgt er over. De kinderen die geen kind mogen zijn verbergen zich onder het masker van ‘lief’ gedrag, of ontsporen.
 
        Geven en ontvangen

        Wat we geven, krijgen we terug. Wat we zelf niet ontvangen hebben, kunnen we niet (voldoende) geven. Ouders die
        in hun jeugd weinig liefde en erkenning kregen, geven hun ‘blinde vlekken’ onbewust door aan de volgende
        generatie. De tekorten aan aandacht en waardering komen tot uiting in een ‘lastig’ gedrag in relaties. Waar het proces
        van geven en ontvangen niet in balans is, kunnen de relaties niet gedijen. Men voelt zich er niet vrij noch veilig in. De
        symptomen zijn legio. Onbewust zoekt men naar vervulling om de pijnlijke leegte niet te hoeven voelen.
 
        Afbeelding invoegen Levenspijn

        Het komt vaak voor dat de energiebalans verstoord raakt, door een pijnlijke lading, tegenslag of verlies. Men is dan
        (tijdelijk) niet in staat om zichzelf te zijn. Het is van levensbelang dat er empathische mensen zijn die oprecht
        aandacht en steun kunnen geven. Om de liefdesbron van de betrokkene levend te houden. Zodat deze niet eenzaam,
        met een verwond hart rondloopt want die verborgen lading kan verzuren tot een ‘giftige’ residu. De betrokkene ziet 
        dan de buitenwereld snel als ‘vijand’ en kan niet meer geven dan minachting, wantrouwen of wrok.
 
        Afbeelding invoegen Liefde heeft grenzen 

        Voor een gezond leven is het belangrijk duidelijke grenzen te hebben. Een persoonlijke grens geeft aan wie wij zijn
        en voor welke zaken wij verantwoordelijk zijn. Vaak zijn mensen zo op liefhebben gericht dat ze hun eigen grenzen
        en beperkingen vergeten. Zij staan altijd klaar voor anderen, zijn liefdevol naar anderen toe (maar minder naar
        zichzelf) en vragen zich af: zijn grenzen niet egoïstisch?  of  waarom voel ik me schuldig als ik nee zeg ?
        Geven aan anderen kan mooi zijn maar zorgt ook voor onbalans, op energetisch niveau. Het lichaam raakt uitgeput
        en de wilskracht verzwakt.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
                                                                                            
        
                                                                                    Afbeelding invoegen