Bewust Zijn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                              'Wie zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis, raakt ervan overtuigd
                                                                                                                                    dat zich in de wetten van het Universum een Geest manifesteert                                                                                                                                                                                  die onmetelijk groter is dan die van de mens...                                                                                                                                                                                                                                    [Albert Einstein]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1         
De uitdaging van  de 21 eeuw is spiritueel ontwaken en Bewust Zijn. Dat houdt in: in verbinding staan met de universele Intelligentie en begrijpen hoe de levenswetten werken. Innerlijk weten dat wij meer zijn dan ons brein. Meer dan onze fysieke vorm, en meer dan onze gedachten en emoties. Vanuit de stilte van ons hart de verbinding ervaren met de wereld om ons heen.

Bewust Zijn is een empathische houding ontwikkelen waarin je jezelf en je omgeving de ruimte geeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Jezelf accepteren zoals je bent, mild en respectvol met jezelf omgaan, en zo ook met je naasten. Empathisch voelen en liefdevol omgaan met datgene wat in jou eenzaam en bros is

 

Liefde(vol) Zijn
Alle mensen hebben een diepliggende behoefte om geliefd te zijn en erbij te horen. Liefde en genegenheid ervaren, als levensenergie die de ziel voedt. Ons vermogen om lief te hebben toont onze ware aard, onze natuurlijke staat van Zijn. We zijn ermee geboren maar onze liefdesbron is kwetsbaar en kan 'verstopt' raken. Het leven geeft ons ook pijnlijke ervaringen. Het zijn vooral woorden die (jonge) mensen klein houden en hun leven blokkeren. Dat leidt tot geslotenheid van het hart.  
 
De innerlijke weg
 
Onze zintuigen projecteren de buitenwereld en verhinderen ons onze innerlijke dimensie te verkennen. Het is onze innerlijke 'binnenkamer' waar we ons met het goddelijke Bewustzijn kunnen verbinden. Door de zintuigen af te sluiten en de focus geheel naar binnen te richten.
 
De ervaring van het goddelijke staat totaal los van de religie. Onze stille kern is immers geen christen, moslim of boeddhist. Iedere zoeker is in staat om uit het drama van het (oude) aardse leven te stappen en zich door de afleidingen van het denken heen te worstelen. En zo verbinding met het universele Bewust Zijn te ervaren.
 

Het goddelijke Bewustzijn transformeert het denken en gaat dieper dan de inhoud van het brein. Het stelt ons in staat een dimensie in onszelf gewaar te worden die oneindig groter is dan ons denkende brein.   
 

 

Meesterschap 
 

Een groot voorbeeld van Bewust Zijn - een waarlijk Meesterschap - was Jezus van Nazareth. Iemand die anderen leerde op zichzelf te vertrouwen, die in mededogen naast mensen stond en een ieder in zijn/haar waarde liet. Iemand die mensen op hun innerlijke kracht wees, zonder dwang en zonder moeten. Hij gebruikte de scheppende kracht van de Liefde om wonderen te verrichten. Al hebben veel mensen deze kracht verkeerd geïnterpreteerd of uit zijn verband gerukt.  

 
Geloof en overtuiging

Als wonderen bestaan, dan komen ze voort uit een hoge(re) staat van bewustzijn en een oprechte overtuiging. Iemand die de kracht van geloof en overtuiging belichaamde was tevens Mahatma Gandhi [1869-1948]. Hij beschikte over de unieke gave om geloof en overtuiging over te dragen aan het bewustzijn van miljoenen mensen. Het onderbewustzijn van een grote groep mensen werd er zodanig beïnvloed en verenigd dat zij zich gingen gedragen als één collectief bewustzijn.

Bewustzijnsgroei

Ieder mens heeft een uniek beeld van de werkelijkheid. Al vanaf de geboorte spiegelen zich de omgevingsfactoren  van desbetreffende cultuur in ons binnenste af. Onze ervaringen, ons zelfbeeld en bewustzijn worden gekleurd volgens de codes van de sociale omgeving. Later kan een kantelmoment komen dat wij zelfbewust worden, een bredere levensvisie ontwikkelen en vanuit gezonde(re) overtuigingen onze omgeving beïnvloeden.  

Innerlijke vrijheid

Wanneer we geestelijk ontwaken, kunnen we onszelf van binnenuit helen. Er komt vrijheid tot onze beschikking, innerlijke rust en overgave aan de natuurlijke stroom van leven. Werkelijke vrijheid is een staat van Zijn, onafhankelijk van sociale status of achtergrond. Het is niet weggelegd voor een enkeling maar beschikbaar voor ons allemaal.                                                                                                                                                                     

  

Afbeelding invoegen 

                   


I


 

.