Bewust Zijn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

'Wie zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis, raakt ervan overtuigd
                                                                                                                            dat zich in de wetten van het Universum een Geest manifesteert 
                                                                                                                                                               die onmetelijk groter is dan die van de mens
                                                                                                                                                                              en in het aangezicht daarvan wij, 
                                                                                                                                                                                  met onze beperkte vermogens, 
                                                                                                                                                                                                    ons nederig voelen'
                                                                                                                                                                                                         [Albert Einstein] 

        Afbeelding invoegen

                    De uitdaging van de 21e eeuw is geestelijk ontwaken en Bewust Zijn. 

Dat houdt in: in verbinding staan met de Universele Intelligentie en streven naar harmonie en heelheid.

Innerlijk weten dat wij meer zijn dan ons brein.

Vanuit de stilte van ons hart de verbinding ervaren met alles en iedereen om ons heen.

Innerlijk weten en beseffen dat wij meer zijn dan onze fysieke vorm, meer dan onze gedachten en emoties. 

Bewust Zijn is een empathische houding ontwikkelen waarin je jezelf en je omgeving de ruimte geeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Jezelf accepteren zoals je bent, mild en respectvol met jezelf omgaan, en zo ook met je naasten. Empathisch voelen en liefdevol omgaan met datgene wat in jou eenzaam en bros is.

                                                                                                                                                Afbeelding invoegen

Meesterschap

Een groot voorbeeld van Bewust Zijn - een waarlijk Meester Zijn - was Jezus van Nazareth. Iemand die anderen leerde op zichzelf te vertrouwen, die in mededogen naast alle mensen stond en een ieder in zijn/haar waarde liet. Iemand die mensen op hun innerlijke kracht wees - zonder dwang, zonder moeten, zonder een enkele vorm van macht. Hij gebruikte de scheppende kracht van geloof en de (goddelijke) Liefde om wonderen te verrichten. Al hebben veel mensen deze kracht verkeerd geïnterpreteerd of uit zijn verband gerukt.  

                                      


Afbeelding1ganghi.png Geloof en overtuiging

Als wonderen bestaan, dan komen ze voort uit een hoge(re) staat van bewustzijn en een oprechte overtuiging. Iemand die de kracht van geloof en overtuiging belichaamde was ook Mahatma Gandhi [1869-1948]. Hij beschikte over de unieke gave om geloof en overtuiging over te dragen aan het bewustzijn van miljoenen mensen. Het onderbewustzijn van een grote groep mensen werd er zodanig beïnvloed en verenigd dat zij zich gingen gedragen als één collectief bewustzijn.

Bewustzijnsgroei

Ieder mens heeft een uniek beeld van de werkelijkheid. Al vanaf de geboorte spiegelen zich de omgevingsfactoren (denkbeelden, normen en waarden) van desbetreffende cultuur in ons af. Onze ervaringen, ons zelfbeeld en bewustzijn worden gekleurd volgens de codes van de sociale omgeving. Later kan een kantelmoment komen dat wij zelfbewust worden, een bredere levensvisie ontwikkelen en vanuit gezonde(re) overtuigingen onze omgeving beïnvloeden.  

Liefde(vol) Zijn
Alle mensen hebben een diepliggende behoefte om geliefd te zijn en erbij te horen. Liefde(vol) voelen en genegenheid ervaren als levensenergie die het leven voortbrengt. Ons vermogen om lief te hebben toont onze ware aard, onze natuurlijke staat van Zijn. We zijn ermee geboren maar onze liefdesbron is kwetsbaar en kan 'verstopt' raken, want het leven geeft ons ook pijnlijke ervaringen. Het zijn vooral woorden die (jonge) mensen klein houden en hun leven blokkeren. Dat leidt tot geslotenheid van het hart.  
 
 

34tranen_2.png

 Afbeelding1bez tla_3.png Spiritueel ontwaken

Spiritueel ontwaken betekent bewustzijnsgroei. In verbinding staan met de universele Intelligentie en begrijpen hoe de levenswetten werken. Innerlijk voelen en helder zien wie we werkelijk zijn. Wanneer we spiritueel ontwaken, kunnen we onszelf van binnenuit helen en komt vrijheid tot onze beschikking. Innerlijke rust en overgave aan de natuurlijke stroom van het leven, dat door ons geleefd wil worden. Het is niet weggelegd voor een enkeling maar beschikbaar voor ons allemaal. Werkelijke vrijheid is een staat van Zijn, onafhankelijk van winst en verlies, sociale status of achtergrond.                                                                                                                                                                                  

De innerlijke weg 
Onze zintuigen projecteren de buitenwereld en verhinderen ons onze innerlijke dimensie te verkennen. Het is onze innerlijke 'binnenkamer' waar we ons met het goddelijke Bewustzijn kunnen verbinden, door de zintuigen af te sluiten en de focus geheel naar binnen te richten. De ervaring van het goddelijke staat totaal los van de religie. Onze stille kern is immers geen christen, moslim of boeddhist. Iedere zoeker is in staat om uit het drama van het (oude) aardse leven te stappen en zich door de afleidingen van het denken heen te worstelen. En zo verbinding met het universele Bewust Zijn te ervaren.

   2bewust_3.jpg

 

                                         Het goddelijke Bewustzijn transformeert het denken en gaat dieper dan de inhoud van ons brein. 

          Het stelt ons in  staat een dimensie in onszelf gewaar te worden

die oneindig groter is dan ons denkende brein.
   

                                                          

                                                                                                                                                                   

                                  Afbeelding invoegen