Bewustzijn

 
           (On)verbonden                                                                                                                                                                         
                                                                                                           The greatest tragedy of human existence is the illusion of separateness’ 
                                                                                                                                                                                                      [Albert Einstein]                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
           Mensen zijn sociale wezens die zonder verbindingen met anderen niet optimaal kunnen gedijen.       poslanie dla nadwrazliwych_1.jpg          
           Elk mens heeft een diepliggende behoefte aan een ‘schuilplaats’ binnen zijn/haar nabije relaties. Het kan dan ook
           pijnlijk zijn als dat niet lukt. Velen lopen daarin vast, geteisterd  door donkere, verwarrende gevoelens. Men ervaart
           zichzelf dikwijls als een 'eiland', gescheiden van de rest (en van de Geest) en kan de innerlijke Stem niet horen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                         Afbeelding invoegenHechting
                         Om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezonde volwassene is een veilige hechting van groot belang. 
                         Daarin komt het verlangen naar liefde tot uiting. In een optimale situatie ervaart het kind dat er in deze
                         wereld een veilige plek voor hem/haar is. Waar hij in verbondenheid met anderen tot zijn recht mag komen.
                         Maar een kind dat vaak spanning, minachting of onverschilligheid ervaart, wordt een bodemloos kind dat
                         een knagende leegte voelt en naar (h)erkenning hunkert.
                                              Volgens de Britse psychiater J. Bolwby, grondlegger van de hechtingstheorie, is maar 58% van de
                                              normale populatie veilig gehecht. De rest, ruim 40% is kwetsbaar voor psychische klachten.
                                              Zo kunnen depressieve gevoelens al heel vroeg te zijn ontstaan en heel diep te zijn geworteld.     Onwetendheid                 
                           
Veel mensen houden er opvattingen op na die niet tegen een crisis opgewassen zijn. Opgegroeid met de zwart-wit ingeprente definities van goed en kwaad, gaan ze gebukt door het leven. Onzeker over wie ze ten diepste zijn, houden ze zichzelf (te) klein. Niet vervuld door een missie of passie en niet wetende hoe de beperkende patronen in hun mind te doorbreken. En hoe hun leven invulling te geven vanuit zelfbewustzijn, (zelf)liefde en verbondenheid.
 
                                    'Educating the mind without educating the heart is no education at all' [Aristoteles]

 
Afbeelding1corr_3.png Educatie is het krachtigste middel voor verandering. Leren omgaan met je gevoelens en met onderlinge verschillen, het begint op school en is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen. Als kinderen de taal van gevoel en emotie aanleren, kunnen ze zich uiten en hun eigen gevoelswereld leren begrijpen. In plaats van 'gekke dingen' te gaan doen om de storm in het hoofd te ontladen.

Zelfvertrouwen                                                                                                                                                                          Het geeft zelfvertrouwen als het gevoel achter de signalen van het lichaam herkend wordt. Het besef dat het gewone menselijke gevoelens zijn die de ander ook kan ervaren - zoals angst of verdriet - bevordert verbondenheid. Er worden programma's voor empathisch leren ontwikkeld die daarop afgestemd zijn. Het blijkt dat de leerprestaties erdoor aanzienlijk vooruitgaan. Kinderen worden stressbestendiger, hebben meer plezier op school en brengen meer begrip voor elkaar op. 


                                                                                              'wat je zelf niet wilt, doe de ander niet'

Dat kan veel antipest-programma's overbodig maken. Als je je kunt inleven in de ander, invoelen hoe het is om buitengesloten te worden, gepest of in elkaar geslagen, dan loop je niet zomaar aan de ander voorbij. Leer kinderen te kijken door de ogen van de ander en te voelen door het hart van een ander. 
-----------------------------------------------------------------------------     

 


   
                                                                                                                                                                      
                                   


                                                                   

                                 

     
 

                                                                                        '                                                                                                                                                                                                                                                                 


 
 Afbeelding1 jeugdtrauma.png

                                                                   'Imagination is more important than knowledge' [Albert Einstein]