Bewustzijn

 
                                                                                                     (On)verbonden                                                                               Afbeelding invoegen
                                       
                                                                                                                                         
           Mensen zijn sociale wezens die zonder verbindingen met anderen niet optimaal kunnen gedijen.
 
           Elk mens heeft een diepliggende behoefte aan een ‘schuilplaats’ binnen zijn/haar nabije relaties. Het kan dan ook
           pijnlijk zijn als dat niet lukt. Pijn in het hart leidt tot geslotenheid van het hart. Velen lopen daarin vast, geteisterd
           door donkere, verwarrende gevoelens. Dwalend in het donker op zoek naar het licht. Men ervaart zichzelf als een
           'eiland' - gescheiden van de rest en van de Geest - en kan de innerlijke Stem niet horen.                          
 
                                                                                                                                                                               
                         Afbeelding invoegenHechting
                         Om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezonde volwassene is een veilige hechting van groot belang. 
                         Daarin komt het verlangen naar liefde tot uiting.
                         In een optimale situatie ervaart het kind dat er in deze wereld een veilige plek voor hem/haar is. Waar je in
                         verbondenheid met anderen tot je recht mag komen. Maar een kind dat vaak spanning, minachting of
                         onverschilligheid ervaart, wordt een bodemloos kind dat een knagende leegte voelt en naar (h)erkenning
                         hunkert.
                                              Volgens de Britse psychiater J. Bolwby, grondlegger van de hechtingstheorie, is maar 58% van de
                                              normale populatie veilig gehecht. De rest, ruim 40% is kwetsbaar voor psychische klachten.
                                              Zo kunnen depressieve gevoelens al heel vroeg te zijn ontstaan en heel diep te zijn geworteld.                        
                           
 

                             Afbeelding invoegen De verliezers

                             Globaal genomen zijn opvoeding en opleiding onderling verbonden als voorspellers van een sociaal vaardig leven.       Lager opgeleide ouders hebben meestal minder inzichten en vaardigheden om hun kinderen krachtig te begeleiden. Veel van hen waren als kind zelf mishandeld en ze weten het niet beter dan de geërfde patronen te kopiëren. Zij kunnen geen of amper voorbeelden geven hoe je je idealen kunt realiseren, hoe je met je angsten en emoties om kunt gaan of hoe je allerlei obstakels kunt overwinnen.  

Compassie voor beginners

Voor een empathische(r) samenleving is het belangrijk dat diverse bevolkingsgroepen meer van elkaar te weten komen, met name dat de 'winnaars' oog krijgen voor de 'verliezers'. Wat voor geestelijk erfgoed hen toeviel en welke (ongezonde) overtuigingen zij ingeprent kregen. Hoe het is om je talenten niet kunnen benutten. Omdat je innerlijk een pijnlijke strijd te voeren hebt en keer op keer in vastloopt.

Enig inzicht daarin zou vast kunnen helpen om de cliché oordelen - zoals 'eigen schuld dikke bult''- te laten varen. Compassie voor beginners zou het kunnen heten. Want liefde en mededogen zijn niet instant te krijgen in de samenleving. Het is een groeiproces. Evenals minachting niet op commando omgezet kan worden in waardering, begrip en sympathie voor de 'losers' . Maar elke stap voorwaarts brengt ons dichterbij op weg naar meer beschaving en minder sociale spanningen. De samenleving wint dan aan kracht.

                                                 

                                                                                                                            Afbeelding invoegen