Visie

Oost-West                                                                                                                                                                                              Vader, zie:
achtervolgd door het kwade op aarde,
verre van jouw ademtocht doolt zij vruchteloos rond,
zoekend naar een vluchtweg voor de bittere chaos
waarvan zij niet weet hoe deze te overwinnen... [Hypolytus]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Anno 2019
                                                                                                                                                                                                                  
                                             Oost Europa ziet het Westen niet langer als voorbeeld en kiest een eigen, nationalistische koers.  
                                             In Polen en Hongarije zijn autoritaire regeringen aan de macht gekomen die er hun eigen
                                             opvattingen op na houden. Er heerst een verharde politieke klimaat. De Poolse kerk speelt het
                                             valse spel mee, een erfgename van het door macht gedreven christendom. Verborgen machtsspel
                                             onder de vlag van God. Vals licht dat ontkracht en afhankelijk maakt omdat het de autonomie,
                                             groei en eigenwaarde van (jonge) mensen ondergraaft. Het beeld van de realiteit is vervalst. 
                                                                                                                        
Afbeelding invoegen
 
Nederland 

Een klein land met een groot potentieel dat zichzelf in de weg zit door een beperkt bewustzijn, verstarde geloofsleer en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Het functioneert gefragmenteerd, vanuit institutioneel eigenbelang, gesplitst naar politieke en/of religieuze voorkeur. Van heel conservatief tot tot ruimdenkend. Het ideaal van vrijheid heeft zijn glans verloren en het neoliberale mensbeeld mist een diepere vorm van zingeving en morele inspiratie. Veel mensen, waaronder christenen, houden er opvattingen op na die niet tegen een (innerlijke) crisis opgewassen zijn.
 

           

               Transformatie
 
MissionArt.jpg
   
Nederland kantelt! - stelde Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid, in zijn boek Verandering van tijdperk (2014). Er zijn fundamentele veranderingen gaande in de economie en samenleving die elkaar in dezelfde richting lijken te versterken. Ons land zal de komende decennia een ingrijpende transitie doormaken. Mensen die een voortrekkersrol in de transitie vervullen gaan de bestaande systemen opschudden om ze een nieuwe vorm te geven. We zijn nog niet ver gevorderd, wat we nu meemaken is enkel de voorbode. Rotmans pleit voor een faciliterende overheid die ruimte voor innovatie creëert en obstakels aanpakt die transitie in de weg staan. Zodat mensen gestimuleerd worden om creatief te zijn en ons land een koploper wordt in plaats van achteraan te slenteren.  
 
Er is thans meer moed en (vrouwelijke) creativiteit nodig om het oude machtsdenken te transformeren, zodat we in staat zijn te anticiperen op de negatieve effecten van onze welvaart. Technologie kan weer dienstbaar worden aan de mens. Als de beiden krachten (yin & yang) elkaar aanvullen, kan een beschaving zich ontplooien die in balans is met de Natuurwetten. De focus verschuift van winst naar waarde:

                            - van gerichtheid op welvaart naar gerichtheid op welzijn
                            - van gerichtheid op hebben naar gerichtheid op MensZijn. 
 
Bewustzijnsgroei: meer begrijpen van zichzelf en de werkelijkheid.  
                            - de geest genezen - bevrijding van (onbewuste) emotionele bagage
                            - ontwrichtende ervaringen verwerken en in groter perspectief plaatsen.
Doorbraak naar harmonie. De realiteit onder ogen zien, grenzen stellen en edele kwaliteiten ontwikkelen die verloren dreigen te gaan door conflicten en pijn.  
Wat is nog meer nodig? Verbondenheid.
Zelfoverstijgende zingeving. 
Het oude model - het streven naar individueel succes en geluk - maakt plaats voor succes vanuit Verbinding. Succes dat het Totaal dient.

 
De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid en wij mogen er aan bijdragen.                 tranen_1.jpg             Wat we missen in dit leven mogen we zelf inbrengen. Zodra wij collectief het oude verhaal
(van manipulatie) vaarwel zeggen, kiezen wij bewust voor een duurzame vernieuwing.

Het nieuwe Normaal. Een norm van leven waar we diep van binnen weten wat goed voor ons is en wat ons echt voedt: ons lichaam, onze geest en ziel. Een leven lang meer energie, vitaliteit en bewustzijn.

   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  
 Saving Normal
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     ‘You can not be happy al the time’
                                                                                                                                                                                                       [Allen Frances]*
                                                                                                                                                                                                             Afbeelding invoegen

      Psychisch leed hoort bij het leven. Maar het stigma op de lijdende medemens, ook als je je (tijdelijk) anders voelt
      dan de rest, lijkt haast nog groter dan dat op de échte psychiatrische kwalen. De DSM - het internationaal gebruikt
      handboek, dat met elke editie dikker wordt en inmiddels ruim driehonderd stoornissen definieert - bewijst de
      westerse beheersingsdrang. Steeds meer mensen met gewone levensproblemen vragen om hulp en krijgen medicatie,
      niet wetende dat het ook anders kan (constructief met de lastige emoties om te gaan).

      *Allen Frances (1942)- een prominent Amerikaanse psychiater, destijds lid van de DSM-3 en voorzitter van de DSM-4
      - is nu de bekendste en meest gezaghebbende criticus van DSM-5. In zijn boek Saving Normal schetst hij de
      geschiedenis en ontsporing van de psychiatrie en de rol van Big Pharma. Hij stelt medicalisering van menselijk gedrag 
      aan de orde en doet voorstellen om deze verontrustende ontwikkeling om te buigen. Zijn uitgangspunt: een
      gemiddeld leven zit vol tegenslagen en frustraties en de samenleving is sinds 1980 ziekmakend(er) geworden. Veel 
      mensen missen de levenskunst en vaardigheden om met lastige emoties om te kunnen gaan.
     
                                         
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      Afbeelding invoegen