Levensboom

  
                                                                                                                                                                                                   
 
   Levensboom als groeimodel                          
                                                                                                         
   

De symboliek van het model De Levensboom is afkomstig uit de mystiek en aangepast aan onze tijd en maatschappij. Het model wordt hier gebruikt om de inhoud van het innerlijk in kaart te brengen. Zowel statisch - met als uitgangspunt de  persoonlijke aanleg (de aangeboren kenmerken en capaciteiten) - als dynamisch: de dynamiek van persoonlijke groei. Hoe een persoonlijkheid zich al dan niet optimaal kan ontwikkelen in verband met allerlei invloeden van de sociale omgeving.

Het model doet recht aan de complexiteit van het leven. De vier groeidimensies  - fysieke, sociale, psychische en spirituele - laten zich middels de boomstructuur adequaat uitbeelden [De Jaarringen]. Het model maakt zichtbaar* hoe de uiterlijke werkelijkheid zich in ons innerlijk weerspiegelt en ons denken, voelen en handelen beïnvloedt. Het basale principe is gronding, ofwel geaard te zijn. Zoals een boom niet zonder grond kan groeien, zo ook de mens (geestelijk) niet optimaal kan gedijen zonder geworteld te zijn in zijn/haar sociale omgeving. De vocht in de grond staat voor emotionele voeding.                                                                                                                              [* zichtbaar in PowerPoint-weergave
                                


              
         

     
               
      
      De symboliek
         
      De vorm van de boom weerspiegelt iemands karakter en leefwijze. De zichtbare delen (boven de grond)
      symboliseren de individuele eigenschappen, zoals men zich manifesteert aan de buitenwereld. De wortels staan
      voor het onzichtbare - het onderbewustzijn - waar onze drijfveren en motieven vandaan komen. De grond
     symboliseert de omgeving waarin iemand is opgegroeid (familie, cultuur, het land), met de overgeërfde cultuur,
      mentaliteit, normen en waarden. De stam verwijst naar de innerlijke kracht en de takken - naar de diverse
     sociale rollen en de bijbehorende competenties. De bladeren staan voor het fysiek of mentaal contact met de
      
buitenwereld (praten, denken, handelen). 
                             
 

 
      Toepassingen
         
      Het model is een doeltreffend middel voor een diepgaand zelfonderzoek. Het tekenen van een persoonlijke levensboom kan 
     behulpzaam zijn om de diepere lagen van onze natuur te herkennen en de wortels van psychische problematiek te traceren. Het biedt
     inzicht in situaties waarmee wij te maken gehad, om in te zien hoe dat invloed heeft gehad op ons gedrag, denkstijl en overtuigingen.
                                
      Daarnaast is er een breder perspectief:


 
  • het model dient zich goed voor om kwesties rond levensvragen laagdrempelig uit te leggen; 
  • het helpt het mysterie van het leven op het spoor te komen en onze multi-dimensionaliteit te ervaren; zowel de innerlijke verbindingen tussen lichaam en geest (ratio-emotie structuur) als de verbinding met de hogere spirituele dimensie;
  • tenslotte: het model kan diverse religieuze (mystieke) tradities met elkaar verbinden.
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                   
  Jaarringen

     De levensboomsymboliek kan gebruikt worden voor het in beeld brengen van de individuele levensloop en de psycho-emotionele ontwikkeling. Elk jaar komt er een ring bij. Zo kan de volledige levensloop, met hoogte- en dieptepunten, in beeld gebracht worden. De inhoud en de structuur van de stam geeft aan hoe we in het leven staan. In het midden zit het hart (de ziel), het essentiële Zelf. Daar omheen worden de opeenvolgende             jaarringen getekend die de vele (on)bewuste herinneringen van dat jaar bevatten. Tenslotte zijn de eerste tien jaren van de kindertijd essentieel voor het creëren van een stevige stam, de geestelijke kracht.

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                         
                Afbeelding invoegen