Visie

Afbeelding invoegen Geestelijk Wel-Zijn                                                                                                                                                                           
 
     Voor de meeste psychische klachten heeft de reguliere gezondheidszorg (GGz) geen antwoord. De psychiaters
     verklaren de geestelijke issues bij voorkeur fysiologisch en de psycho-emotionele kwesties worden (standaard) op
     moleculair niveau beschouwd.  De psychisch lijdende mens wordt doorgaans gereduceerd tot het brein dat afwijkingen
     vertoont. Terwijl het geestelijk welzijn de gehele mens behelst - met cognitieve, emotionele, sociale en spirituele
     aspecten. Tenslotte betekent het geestelijk Wel-Zijn beduidend meer dan het ontbreken van een stoornis of ziekte. 
  
      Waarde(vol) - Life Code

     Het geestelijk erfgoed - onze overtuigingen, hoe wij denken over onszelf en de wereld - werkt op alle
     levensterreinen door en beïnvloedt levenskwaliteit en gezondheid. Veel van onze geërfde normen maken ons
     krachteloos (ik ben niet goed genoeg), passief of negatief. Menigeen worstelt met de gevolgen van het geleden
     onrecht, vastzittend in een remmend schuldbewustzijn, en ervaart de onmacht jegens de heersende (zwijg)cultuur.
     Zelden is men er zich ten volle van bewust dat de (post)protestantse denkmatrix aan vernieuwing toe is. De druk
     om te presteren, het idee van hard te móeten werken - tot aan de burn out toe - is diep in het collectieve bewustzijn
     verankerd. 

     
     Terug naar Normaal
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     ‘You can not be happy al the time’
                                                                                                                                                                                                       [Allen Frances]*
                                                                                                                                                                                                             Afbeelding invoegen

      Psychisch leed hoort bij het leven. Maar het stigma op de lijdende medemens, ook als je je (tijdelijk) anders voelt
      dan de rest, lijkt haast nog groter dan dat op de échte psychiatrische kwalen. De DSM - het internationaal gebruikt
      handboek, dat met elke editie dikker wordt en inmiddels ruim driehonderd stoornissen definieert - bewijst de
      westerse beheersingsdrang. Steeds meer mensen met gewone levensproblemen vragen om hulp en krijgen medicatie,
      niet wetende dat het ook anders kan (constructief met de lastige emoties om te gaan).

      *Allen Frances (1942)- een prominent Amerikaanse psychiater, destijds lid van de DSM-3 en voorzitter van de DSM-4
      - is nu de bekendste en meest gezaghebbende criticus van DSM-5. In zijn boek Saving Normal schetst hij de
      geschiedenis en ontsporing van de psychiatrie en de rol van Big Pharma. Hij stelt medicalisering van menselijk gedrag 
      aan de orde en doet voorstellen om deze verontrustende ontwikkeling om te buigen. Zijn uitgangspunt: een gemiddeld
      leven zit vol tegenslagen en frustraties en de samenleving is sinds 1980 ziekmakend(er)  geworden. Veel mensen
      missen de levenskunst en vaardigheden om met lastige emoties om te kunnen gaan.
     
     
                                    
                                                                                                            
                                                                                                      Afbeelding invoegen