Holistisch

 

        De heelheid van het leven                                                                                                                                                   Afbeelding invoegen
                                                   
         Tao – een basaal concept van de oosterse filosofie - een kernbegrip van het taoïsme. Het woord Tao betekent de Weg - de Stroom - 
                  of het eeuwig Beginsel van het leven waaruit alles voortvloeit. De Bron van alles én de bestemming van alles zonder begin en
                  zonder einde. Tao is vormloos en laat zich niet in woordentaal uitdrukken. Het is een mysterie.
  
       Afbeelding invoegen  Tai Chi - drukt de eenheid van het bestaan uit - bestaande uit Yin en Yang - de universele tegenstellingen.
                      Kwaliteiten van het bestaan die elkaar aanvullen en slechts in relatie tot elkaar bestaan [zoals licht en donker]. 
 

         

         Eenheid
 
        In de huidige tradities wordt over de mens in een tweedeling gedacht: lichaam en ziel (psyche). In de oudheid,
        en ook in het vroege christendom, was er echter sprake van een driedeling. De geest werd  er ook genoemd, als
        een essentiële en onvergankelijke component. Het centrum - hart - of de ziel is de kern van ons wezen waar de
        levenskracht zetelt.  Het bewustzijn dat ons denken, voelen en willen beïnvloedt. De motiverende aandrijving. 
                                                                                                                                                          
      Afbeelding invoegen
         De essentie
De essentie van het leven is groei. Alles in de natuur is er op gericht en alles volgt een eigen groeicode. Dit natuurlijke proces wordt gestuurd door de Universele Intelligentie. De schepping is echter aan verandering en beschadiging onderhevig, de mens inbegrepen. Het aangeboren vermogen om te vernieuwen en aan te vullen is dan ook onmisbaar en alle levende organismen beschikken er over. In veel opzichten is het leven zelf een voortdurend  genezingsproces: het zoeken naar evenwicht te midden van verandering.
       
 
Interactie    
Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Alles wat we meemaken wordt niet alleen in onze geest verankerd
maar ook in ons lichaam. Door onze levenshouding - met name onze (negatieve) reactie op verandering - beïnvloeden wij onze gezondheid. Onze geest kan een genezende kracht uitoefenen op ons lichaam, mits wij onze wilskracht aanwenden in één richting; een waar ontspanning, voorstellingsvermogen en innerlijk (krachtig) bewustzijn met elkaar samenwerken. De bewuste interactie stimuleert het zelfgenezend vermogen.
                           
     Afbeelding invoegen
                                
   
                          
       Dé Geest   
Afbeelding invoegen   De universele Geest wordt als het universele Beginsel of de Goddelijke Vonk beschouwd (waarvan geen bespiegeling mogelijk is). Het is de geestelijke kern die ons verbindt en wat we met elkaar en het universum delen. De levensadem die de mens - volgens het scheppingsverhaal van Genesis - wordt ingeblazen. Vanaf dat moment is de mens een lévende ziel. De Geest is puur, zuiver en rein. Tijdens het leven op aarde kan heel wat mis gaan met de ziel en wordt de oorspronkelijke bezieling bezoedeld met allerlei 'kwaad' waardoor de geestelijke puurheid en zuiverheid vertroebelt.  
                             
                                                                                                                                                            
       Inwijding  
        Bij veel religies is er de notie dat zielen losgeraakt zijn van de Geest. De ziel is  ‘gevallen’ en moet weer aan de Geest gekoppeld
       worden. Dat vraagt om een inwijdingsweg, een innerlijke zoektocht naar ons geestelijk Thuis om je daaraan te (her)verbinden en je
       (ziel) naar een hoger bewustzijnsniveau te bewegen. Religie gaat dan ook over het optrekken van de ziel aan de Geest. Dit spiritueel
       proces wordt in diverse (mystieke) tradities anders verwoord maar het gaat om hetzelfde. De onderlinge verdeeldheid van mensen
       heeft veel te maken met godsbeelden en godsbeleving - een individuele weerspiegeling van de universele werkelijkheid. 
       
     
                            
                                                                                                 
                                                                     
                                                                                       De geest is gewillig maar het vlees is zwak ...