Ratio en emotie

   
        Denken & voelen 
                                                                                   
                                    
       
        
        
          Om de realiteit te bevatten, jezelf en de wereld om je heen te begrijpen, heb je aan je verstand niet genoeg.
          De gevoelskant van je ervaringen is van essentieel belang; daar zit de wezenlijke, verklarende informatie.
 

                                                                                               ''Het voelen voedt en informeert het denken,
                                                                                       het denken beinvloedt het voelen.
                                                                                       ' Wat je denkt, schept emoties die je voelt.'  
                                                                                                                                       [prof. Kazimierz Dąbrowski]
 
          
         
       
 
        Wat is emotie?
         1 - gemoedsbeweging, aandoening, geestelijke onrust;
              het vervuld zijn door een aandoening (na een geestelijke kneuzing of een leven vol stress).

         2 - ontroering [zielseigen].                                                                                                      Afbeelding invoegen
                                   Hoe ontstaan emoties?                                                                                                                                                     
                                   Emoties ontstaan als reactie van het limbisch systeem (lichaam) op de prikkels/stimuli vanuit
                                   de omgeving. Vooral in onze jeugd slikken we heel veel emoties in, die blijven lang in onze
                                   lichaamscellen vastzitten.  
        De rol en waarde van emoties
        Alle emoties hebben een plaats en betekenis in dit leven, ook negatieve emoties zijn waardevol.
        Ze laten ons namelijk weten wat niet goed voelt en hierdoor kunnen we betere keuzes maken.
        Emoties maken zichtbaar wat ons raakt en ze laten onverbloemd zien wie we zijn.
        Dikwijls ervaren we het als niet veilig om onszelf te laten zien.  
        We trekken ons liever terug om niet gekwetst te worden.
        Ook door oordelen zoals 'onvolwassen gedrag' nemen we afstand van ons gevoel. Door vermijdingsgedrag, ons
        op afstand houden van situaties (die emoties bij ons oproepen), menen we het leven te controleren. 
        Wat we werkelijk doen is onszelf los te maken van de verbinding met de stroom van het leven.           Afbeelding invoegen
        Emoties kunnen ook 'blind' optreden: opeens word je verdrietig van 'iets' wat onbewust opgeroepen wordt.
         
        Een tegenslag... vroeg of laat krijg je er mee te maken.
                                        De emoties die daarbij horen kunnen overweldigend zijn, de intensiteit verschilt per persoon.
                                        Veel mensen proberen hun (lastige) emoties vruchteloos te negeren of te bestrijden, niet wetende
                                        hoe ze ermee constructief om moeten gaan. Dat staat hun welbevinden in de weg. 
                                        Emotionele pijn - mits goed doorleefd - kan een stuwende (mentale) groeikracht worden.
               Afbeelding invoegenLevenskunst is: emoties met het verstand bijsturen - er meesterschap over verwerven.
                                                                       Niet verdoven want daar word je apathisch van.
                                                                       Doorleefde (pijnlijke) emoties bieden je kracht.
                                                                       
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                        Afbeelding invoegen