Herstel

 
      Universeel: focus op systeem i.p.v. op probleem
      
                                                                                             Holistisch zien: meer dan ons brein kan bedenken
                                                                                             De holistische visie gaat er van uit dat lichaam, psyche en geest (spirit)             
                                                                                                        één geheel vormen en het samen mogelijk maken om goed te functioneren.

 
                                                                                                         Pagina in bewerking /wordt vernieuwd

                                                                                              Inhoud (3) subpagina's:
                                                                                              1 - wereldbeeld
                                                                                              2 - ratio & emotie
                                                                                              3 - herstel
 
                                                                                          
              
               
                                                                 
                              
                              
              .............................................................................................