Herstel

 
     
      
                                                                                             Holistisch zien is focus op systeem in plaats van op probleem. 

                                                                                             De holistische visie gaat er van uit dat lichaam, psyche en geest (spirit)             
                                                                                                        één geheel vormen en het samen mogelijk maken om goed te functioneren.

 
                                                                                                         De pagina wordt vernieuwd

                                                                                              Inhoud (3) subpagina's:
                                                                                              1 - wereldbeeld
                                                                                              2 - lichaam & geest - ratio & emotie
                                                                                              3 - herstel van identiteit
 
                                                                                          
              
               
                                                                 
                              
                              
              .............................................................................................