Ratio en emotie

   
        Denken & voelen 
                                                                                   
                                    
       
        
        
          Om de realiteit te bevatten, jezelf en de wereld om je heen te begrijpen, heb je aan je verstand niet genoeg.
          De gevoelskant van je ervaringen is van essentieel belang; daar zit de wezenlijke, verklarende informatie.
 

                                                                                               ''Het voelen voedt en informeert het denken,
                                                                                       het denken beïnvloedt het voelen.
                                                                                       ' Wat je denkt, schept emoties die je voelt.'                                                                                                                                                                                        [prof. Kazimierz D¹browski]                                                                                                                                                             
                               
                                    
        Wat is emotie?
         1 - gemoedsbeweging, aandoening, geestelijke onrust;
              het vervuld zijn door een aandoening (na een geestelijke kneuzing of een leven vol stress).
         2 - ontroering    
         
        
Hoe ontstaan emoties? 

Emoties ontstaan als reactie van het limbisch systeem (lichaam) op de prikkels/stimuli van
de omgeving. Vooral in onze jeugd slikken we heel veel emoties in, die blijven lang in onze lichaamscellen vastzitten. 

      Afbeelding invoegen


                         
Afbeelding1_7.png
  De rol en waarde van emoties 

Alle emoties hebben een rol en betekenis in dit leven, ook negatieve emoties zijn waardevol.
        Ze laten ons namelijk weten wat niet goed voelt en hierdoor kunnen we betere keuzes maken.
        Emoties maken zichtbaar wat ons raakt en ze laten onverbloemd zien wie we zijn. Dikwijls ervaren we het als niet
        veilig om onszelf te laten zien. We trekken ons liever terug om niet gekwetst te worden. Ook door oordelen zoals 
        'onvolwassen gedrag' nemen we afstand van ons gevoel. Door vermijdingsgedrag, ons op afstand houden van
        situaties die emoties bij ons oproepen, menen we het leven te controleren. Wat we werkelijk doen is onszelf los te
        maken van de verbinding met de natuurlijke stroom van het leven.
       
Een tegenslag 

Vroeg of laat krijg je er mee te maken. De emoties die daarbij horen kunnen overweldigend zijn. Veel mensen proberen hun lastige emoties te negeren of te bestrijden, niet wetende hoe ze ermee constructief om kunnen gaan. Dat staat hun welbevinden in de weg. Emotionele pijn, mits goed doorleefd, kan een stuwende groeikracht worden. Doorleefde emoties bieden ons levenskracht.
   Afbeelding invoegen