Over ons

                                                                                                                    
                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                        Doelstelling Centrum   
                                                                                         concreet [plan 2018-2021] 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Persoonlijke missie van Aleksandra Plewa 

 
                            1 - voorwerk en realisatie van een educatieve filmproductie over bewustzijnsgroei:
                                 De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid.                                                                                                    
                                 Empathisch bewustzijn als een 21e -eeuwse beschavingsideaal                                                           
                                                                                                                    
                            2 - het programma Krachtig BewustZijn in het Pools te (laten) vertalen 
  
                            3 - realisatie van een vernieuwde (tweetalige) website.
 
                                                   
 
                                                                                   Doelstellingen Stichting - algemeen 
                                                            [statutair geformuleerd in 2013]  


                              Bekrachtiging van mensen met een psychische kwetsbaarheid omwille van het behoud van hun
                                      levenskwaliteit en positie in de samenleving: 
                                  - tegengaan van stigmatisering en marginalisering
                                         - inspireren en motiveren tot herstel, persoonlijke groei en volwaardige participatie
                                         - stimuleren van positieve beeldvorming rond de psychische problematiek
                                         
                           Het ontwikkelen en uitdragen van een holistische mensvisie   
                           Het bevorderen van geestelijke integratie - de verbondenheid tussen mensen - door te verwijzen naar de
                                     universele krachtbronnen, goddelijke levenswetten en -principes. 
                                                                                    
                           Kennisoverdracht in de vorm van vereenvoudigde praktische wetenschap - gerelateerd aan de eigen
                                     ervaring - met betrekking tot:
                               -  zelfbewustzijn, identiteit en zingeving
                                 -  beelddenken en spiritueel bewustzijn
                                     -  schuldbewustzijn, de destructieve gevolgen van de religieuze leer
                                 -  positieve desintegratie en empathisch bewustzijn - visie van prof. K. Dabrowski      
                               -  emotionele intelligentie, omgaan met tegenslag en levenspijn
                                     bewustzijnstransformatie
    
                          Tevens zal het instellen van toegepast onderzoek tot de activiteiten van de Stichting behoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                       
 
                 

                                                 '' Wie zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis, raakt ervan overtuigd                                                                                                dat zich in de wetten van het universum een Geest manifesteert die verre superieur is                                                                                           aan die van de mens, en in het aangezicht daarvan wij, met onze beperkte vermogens,                                                                                           ons nederig voelen'.
                                                                                                                                                                                      [Albert Einstein]