Over ons

                                                                               
                                                                   Bestuur 2013-2016                       

 

                                                                   De bestuurders zijn woonachtig te Varsseveld (voorzitter),
                                                                           te Bennekom (secretaris) en te Malden (penningmeester)*.
 

    
                                                                           Het bestuur bestaat uit een drietal leden (t/m april 2016):

                                                                                                                            Aleksandra Wiktoria Plewa (voorzitter
                                                             
                                                                                 Erika Marina Danzmann (secretaris)   
             
                          
                                                                                  Elisabeth Francis Umans (penningmeester)*
 
                                               _________________________________
                                                        *afgetreden m.i.v. 21-04-2016             
 
             
                                                                                        Doorstart 2016
 
 
                                       Voorjaar 2016
                                       Met ingang van 21-04-2016 is Els Umans afgetreden als bestuurslid. 

                                      
      Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers: Christa Kerbusch en Yvonne Jager.
                                          
 De beslissing om de vacante bestuursfunctie formeel in te vullen is uitgesteld. Er zijn 
                                            punten die wij nog eens met onze adviseurs nader willen bezien. Voorts zoeken wij
                                            naar mogelijkheden tot een (bestuurlijke) samenwerking met andere organisaties.
                
                  
                                                             
         

                                                                
                                                                                     Wie zijn wij - een impressie
                                                   
                                      '                              Onze kern blijft onaangetast tijdens ons leven ...  en kan opnieuw bloeien'.
 
                                          Mijn naam is Aleksandra. Ik ben geboren en getogen in Polen, heb er 29 jaar gewoond.                                          
                                     Vlak voor de noodtoestand (1981) ben ik naar Nederland verhuisd en hier woon ik nu ruim
                                          drie decennia lang. In Polen heb ik een wetenschappelijke opleiding (geografie) genoten en
                                          er enkele jaren gewerkt, in het onderwijs en als medewerkster onderzoek.

                                          De eerste tien jaar in Nederland was ik volledig toegewijd aan mijn gezin. Daarnaast heb
                                          ik een bachelor (sociale geografie) behaald en diverse cursussen gevolgd. Na de val van de
                                          Muur werkte ik als zelfstandige tolk/vertaalster Pools. In die tijd, waarin ik veel naar Polen
              
                            reisde, kreeg ik te kampen met psychische problematiek en psychiatrische symptomen (...).

   
                                      
Langs de vele fasen van een pijnlijk doch geestelijk verrijkend proces kwam ik de gevolgen van
                                          
deze crisis te boven. Op zoek naar inkomen ontdekte ik een sociale werkplaats en dat maakte een 
                                          
grote indruk op mij. In die tijd ontdekte ik ook de vereniging Anoixis (voor mensen met een psychische  
                                          beperking) en ik leerde ook de GGz-sector kennen. Via Trimbos-instituut kwam ik in aanraking met het
                                          HEE-concept in de psychiatrie en heb me er in verdiept. Met name het functioneel inzetten van
                                          ervaringskennis was voor mij nieuw.

                                          
Al geruime tijd volg ik een autodidactisch studietraject waarin ik veel kennis vergaar over het 
                                          geestelijke aspect van ons bestaan. Dat wij meer zijn dan ons brein, staat voor mij vast. De ontdekking
                                          van het begrip HSP (high sensitive person) en later deTPD-theorie van prof. D
ąbrowski  was verrijkend
                                     en verklarend voor mij geweest. De verworven kennis en (herstel)ervaring zet ik graag in om mensen
                                     te inspireren en motiveren, opdat zij het unieke in zichzelf weten te ontdekken, te leren waarderen en
                                     het tot bloei laten komen in hun leven.

 
     
                                    Aleksandra  
                                                            

                                                                                   

                                                                 'Alles wat ons overkomt, gebeurt om ons dichter bij onszelf te brengen'.
             
             Mijn naam is Marina Danzmann en ik ben geboren in een dorp op de Veluwe. Hier groeide ik op tussen twee
             culturen. Met een Indische achtergrond leerde ik al van jongs af aan om me aan te passen. Een buitenbeentje
           ben ik altijd geweest maar na 45 jaar wist ik pas dat ik hoogsensitief was en ben. Dit verklaarde waarom ik me
           altijd zo anders dan anderen voelde. Na jaren een weg te zoeken om met mijn hoogsensitieve gaven om te
           leren gaan, omarm ik nu mijn empathische kwaliteit. Opgeleid als fotograaf en ook tientallen jaren gewerkt 
           te hebben in de fotografie heb ik momenteel een ondersteunende functie bij een coöperatie. Als hobby
           fotografeer ik nog steeds, daarnaast wandel en fiets ik graag. 

             El
k mens heeft zijn eigen ontwikkelingspotentieel, je kunt dit helaas alleen ontwikkelen 
als je weet wat je
           werkelijke talenten zijn. Om te laten zien dat de eigenschap hoogsensitiviteit een kracht is en geen zwakte,
           heb ik een aantal jaren regelmatig lezingen georganiseerd vanuit de Gelderse afdeling van de VHN-vereniging*
           Met veel compassie ondersteun ik Stichting Krachtig Bewustzijn omdat deze voorlichting geeft over de
           ontwikkeling van het (hoog)sensitief potentieel, bij kinderen maar zeker ook bij volwassenen. Want uiteindelijk
           zijn mensen die hun gaven volledig kunnen benutten een waardevolle aanwinst voor hun omgeving en de 
           maatschappij.                                                                                                                                    *[Hooggevoelig Nederland] 

              
Marina Danzmann
                                                                           
      
 
'
                
Mijn naam is Elisabeth Umans (1970).

              
Ik ben moeder van drie kinderen en werkzaam in mijn Psychologiepraktijk waar ik 
mensen help om zichzelf beter te leren
             begrijpen en om meer grip te krijgen op hun levensloop. 
                                                                                                                                                                                            Lees verder... Elisabeth Umans