Over ons

                                                                                                                    
                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                        Doelstelling Centrum   
                                                                                                         [concreet] 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Persoonlijke missie van Aleksandra Plewa 

 
                            1 - realisatie van een educatieve filmproductie over bewustzijnsgroei - gericht op Menswording - 
                                 het cultiveren van een hogere vorm van humaniteit, met als credo:                                                           
                                 
                               'Empathisch bewustzijn als een 21e -eeuwse beschavingsideaal  
                                                        
                            2 - het programma Krachtig BewustZijn in het Pools te (laten) vertalen 
  
                            3 - realisatie van een vernieuwde (tweetalige) website.
 
                                                   
 
                                                                              Doelstellingen Stichting - algemeen 
                                                       [statutair geformuleerd in 2013]  


                              Mensontwikkeling integraal bezien: aandacht (vragen) voor de fundamentele aspecten van                                                           het menselijk welzijn en de noodzaak van meer (zelf)inzicht in de spirituele dimensie;
                                  
                           Bekrachtiging van mensen met een psychische kwetsbaarheid door hun (zelf)bewustzijn
                               te vergroten omwille van het behoud van hun levenskwaliteit en positie in de samenleving;
  
                           Het ontwikkelen en promoten van vereenvoudigde praktische wetenschap, in de vorm van
                                     visuele modellen en grafische methodes, met inachtneming van minder bekende theorieën;
                                                                                    
                           Ervaringskennis uitdragen ten aanzien van:
 
                            - psychische klachten: de innerlijke waarneming van een conflict [gevoel, emotie, intuïtie]              
                            - herstel en empowerment: de alternatieve visie van prof. K. Dąbrowski /TPD-theorie - focus op systeem                                     in plaats van op probleem;
                            - emotionele intelligentie: omgaan met tegenslag, emoties als motor voor geestelijke groei
                                  - grondthema van TPD-theorie: via de crises naar een stabiele, autonome persoonlijkheidsvorm 
                                                                                                             
                            - schuldbewustzijn: destructieve gevolgen van de religieuze leer
                                  - bewustzijnstransformatie (en/of authentieke godservaring): van uiterlijke naar innerlijke autoriteit

                         Kennisoverdracht staat centraal*.
                              Tevens zal het instellen van toegepast onderzoek tot de activiteiten van de Stichting behoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kennis(overdracht) beoogt het welzijn, geluk en verbondenheid in de samenleving te stimuleren door:
                              
                         - meer zelfkennis, (zelf)begrip en inzicht in de menselijke natuur
                         - meer inzicht in het levensproces en het toepassen van de universele wetmatigheden
                         - positieve beeldvorming rond de psychische problematiek 
                         
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                       
 
                 

                                                 '' Wie zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis, raakt ervan overtuigd                                                                                                dat zich in de wetten van het universum een Geest manifesteert die verre superieur is                                                                                           aan die van de mens, en in het aangezicht daarvan wij, met onze beperkte vermogens,                                                                                           ons nederig voelen'.
                                                                                                                                                                                      [Albert Einstein]