Kazimierz Dąbrowski

   
                                                                                                                                                                                             Edmonton, december1977

                    Kazimierz Dąbrowski (1902 -1980), de grondlegger van 'Positive Disintegration Theory' was een Poolse psychiater,
                    neuroloog, klinisch psycholoog, filosoof, pedagoog en psychotherapeut. Zijn TPD-theorie handelt over de persoonlijke
                 ontwikkeling van hoogsensitieve en -begaafde personen, dwars door de levenspijn heen. Dit desintegratieproces houdt in  
                 dat de primaire psychische structuur uiteen valt waarna een hogere structuur- en bewustzijnsniveau zich ontwikkelt.
                   
                     Onderzoek
 
                 Zijn hele leven, via diverse wegen en bronnen, trachtte Dąbrowski het mysterie van de menselijke psyche te ontrafelen.
                 Zijn baanbrekende onderzoeken verrichte hij voornamelijk in de Verenigde Staten. Hij introduceerde er een nieuwe stroming in
                 de geestelijke gezondheidszorg [de psychische hygiëne] en had een groot aantal publicaties op zijn naam staan.  
                   
                   Gedurende 1935-1949 leidde Dąbrowski het Instituut voor Psychische Hygiëne in Warschau (door hemzelf opgericht). Hij stichtte
                 tevens een rehabilitatiecentrum voor patiënten met ernstige trauma's en verrichtte daar onderzoek ter onderbouwing van zijn  
                 concepten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden veel artsen, psychologen en pedagogen hun toevlucht in dat centrum.
                  
                     Onvrijheid
 
                 Na de Tweede Wereldoorlog verbleef Dąbrowski opnieuw in de Verenigde Staten en participeerde er in een aantal  
                 onderzoeken op het gebied van psychische hygiëne en kinderpsychiatrie. Zijn bevindingen trachtte hij later te introduceren in
                 zijn geboorteland [Polen]. Dat werd echter door het toenmalige politieke regime machtig tegengewerkt.  
 
                   Veel van Dąbrowski’s initiatieven op het gebied van psychische volksgezondheid in Polen zijn gerealiseerd dankzij de
                 financiële middelen uit het Rockefeller Fonds (USA). Een van die initiatieven was Dąbrowski’s Hoge School voor Psychische
                 Hygiëne. Deze instelling werd, na een korte bloeiperiode, ernstig tegengewerkt door het stalinistische regime. In die tijd
                   werkte Dąbrowski als neuroloog in een kindercentrum [Rabka] en als psychiater in diverse klinieken.
                     
                    
                     Doorbraak
 
                 Pas na de politieke doorbraak (1956) kreeg Dąbrowski meer ruimte voor zijn innovatieve activiteiten en het lukte hem naar
                 zijn eigen kliniek (Zagȯrze) terug te keren. Later kreeg hij nogmaals een uitnodiging uit de Verenigde Staten, dit keer van
                   zijn goede vriend Abraham Maslow (om de leerstoel bij de University of Cincinnati te komen bekleden). Wegens persoonlijke
                 omstandigheden is dit niet doorgegaan.  
 
                    De bevindingen van Dąbrowski genieten heden een renaissance in tal van westerse landen. Aan zijn theorie zijn er ook veel
                  internationale conferenties gewijd - in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Polen.  
  
                                                                      Rustplaats van K. Dąbrowski te Zagȯrze
                                                                                                                                                      (bij Warschau).
 
 
                                                                                                                 -