Religie(us)

visje.jpg
 
Christenen
Een breed spectrum aan stromingen. Het oude godsbeeld van de moraliserende God heeft nog steeds veel invloed. De primaire opdracht om ‘licht van de wereld’ en ‘zout der aarde’ te zijn wacht op vervulling. Christenen zouden een voortrekkersrol in de transitie kunnen spelen, mits ze zichzelf ‘bekeren’ tot de zuivere en volledige leer van Jezus van Nazareth. Door te resetten naar Jezus' radicale levenswetten kan het (dogmatische) christendom herleven. De rest van Europa (en de wereld) komt ons achterna.


   imagesCAATMTEU_1.jpg


   

                                                                                                                                                                                         
 
 
       Christenen verwarren vaak leven in Christus' bewustzijn met het leven in een kerkelijk systeem. Ze spannen zich tot het uiterste in om aan allerlei regels en normen te voldoen en vragen zich af 'waar is God'' als het tegen zit. De paus bepaalt nog steeds de regels en ook de protestantse kerkleiders vervielen in deze valkuilen. Ze leren de gelovigen niets van zelfbewustzijn en de kunst van vallen en opstaan. Veel (jonge) mensen leven daardoor in angstige onzekerheid - ben ik wel goed genoeg? .            
 
 
  [pagina in bewerking/wordt aangepast                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                '
                                                                                                                            
                                                                                          Afbeelding invoegen