Religie(s)

De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid
en wij kunnen er aan bijdragen.
Afbeelding invoegen
                                                                                                                                         Gedachten zaaien.
   Levenswijsheid - door vallen en opstaan verworven.

Elke gedachte is een zaadje voor de toekomst dat je plant voor jezelf en je omgeving.
Welke gedachten cultiveer je - als de kiemcel van de vruchten die je later zal plukken ?

De kracht van ons Bewust Zijn is enorm.
     

 
Afbeelding12345_5.png
  Bewustwording 

Om te transformatie te bevorderen  is meer bewustwording nodig. Inzicht in de menselijke natuur en een brede(re) blik op de werkelijkheid. Een diepgaande blik laat zien dat de wereld in feite een strijdtoneel is waarin de tegengestelde krachten met elkaar in conflict zijn. Alle culturen zijn er mee doordrongen en innerlijk zijn wij ook in die strijd verwikkeld. Het is cruciaal om dit 'dramaspel' te doorzien en stelling nemen tegen het grote ontkennen ( van de schaduwkant van de mens).

                                                                                                                                                                                                                                              
Beschaving 

Bewust kiezen voor beschaving vraagt om een keuze voor medemenselijkheid. De menselijke waardigheid centraal te stellen en mensen te willen verenigen (in plaats van te verdelen). Focussen op wat ons met elkaar verbindt. Erkennen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn en het goddelijke in onszelf te zoeken. Een krachtig Leiderschap zou een verschil maken. Een beleid dat (samen met kerken) aan burgerschaps-vorming werkt. Levenskunst propageert en karaktervorming. Authentiek burgerschap - gericht op een gemeenschappelijk Ideaal.
   Afbeelding1bez tla_1.png
                                                                                                                                                                                                                       

 Afbeelding invoegen 

Kerk en samenleving'                                                                             'Jullie zijn het zout der aarde en het licht van de wereld...'
 
Heel lang waren de kerken naar binnen gericht, verstard in hun eigen geloofsleer of vrijzinnig zoekend naar het licht. Veel christenen nemen echter een passieve rol aan, vaak bezig met enkel 'duisternis' te veroordelen in plaats van licht te verspreiden. Religie bestaat voor hen vooral uit het uitvoeren van rituelen of is het manier om samen met anderen te
leven. Zij vervloeien met het systeem, zich niet bewust van hun grote opdracht in deze wereld. De 21ste eeuw roept ons op om zich naar buiten te richten, elkaar ontmoeten en samen naar duurzame bronnen van welzijn en geluk te gaan zoeken.
 
Licht en zout
‘Gij zijt het zout der aarde en het licht van de wereld'. Jezus gebruikte deze symbolen om zijn volgelingen duidelijk te maken hoe hun invloed in deze wereld er uit moet zien. Deze eisen van de Bergrede beogen de komst van Gods Koninkrijk op aarde. Dat Rijk (dat het goddelijke Bewustzijn symboliseert) komt er echter niet zonder ons. Wij moeten het zout en licht van de wereld zijn. Het bidden 'uw rijk kome' in het Onze Vader is sowieso niet voldoende.
Zout werkt conserverend, brengt het voedsel op smaak, behoedt het voor bederf en werkt reinigend.
De kracht die Jezus aan het zout toeschrijft verwijst naar de omvormende werking van de (heilige) Geest. Het hemelse Licht dat door ons straalt en zich door ons in de wereld verspreidt. Zo dienen christenen, enkel door hun innerlijke houding, de smaakmakers voor hun omgeving te zijn. Zonder hun geloof aan de grote klok te hangen, bezield door de Geest, een heilzame invloed uitoefenen op de wereld. 


   De-Meester-Engel_-Het-Universele-Lichtwezen-in-ieder-van-ons-ontwaakt-480-640-e1431434153258.jpg
                               


  

        .      

 

 

   

                                                                                                                                                                                                           

   Afbeelding invoegen                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‘Ik wil de Geest van God leren kennen – de rest is detail.

                                                                                                             Wat is de Geest van God?  Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn.
                                                                                                                                Geen menselijk vernuft kan dit volledig doorgronden.
                                                                             Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.'
                                                                                                                                                                                                      [Albert Einstein]