Religie(s)

 
Toekomstperspectief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‘De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid.'      Afbeelding invoegen
 
Het huidige systeem waar onze maatschappij vastgeroest is, is niet houdbaar. Het creëert onvrijheid om ons te bewegen in een groei-mindset waarbij wij onze scheppende vermogens gebruiken.  Er is thans meer moed en (vrouwelijke) creativiteit nodig om het oude machtsdenken te transformeren, zodat we in staat zijn te anticiperen op de negatieve effecten van onze welvaart. Technologie kan weer dienstbaar worden aan de mens. De focus verschuift van winst naar waarde.

Als de beide krachten in ons -yin & yang  - gelijkwaardig elkaar aanvullen, kan een beschaving zich ontplooien die in balans is met de Natuur(wetten). Iets wat de Kerk heeft laten liggen: het zoeken naar antwoorden op levensvragen en begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Het oordelende denkstijl loslaten en het oude Beginsel bij de tijd te brengen. De taal van de ziel (gevoel, emotie en intuïtie) te leren verstaan en van de innerlijke krachtbron te (leren) putten. 
 
Bewustwording                                                                        

Om de transformatie te bevorderen is meer bewustwording nodig. Inzicht in de menselijke natuur en een brede blik op de werkelijkheid. Een diepgaande blik laat zien dat de wereld in feite een strijdtoneel is waarin de tegengestelde krachten met elkaar in conflict zijn. Alle culturen zijn er mee doordrongen en innerlijk zijn wij ook in die strijd verwikkeld. Het is cruciaal om dit 'dramaspel' te doorzien en stelling nemen tegen het grote ontkennen (van de schaduwkant van de mens).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Afbeelding invoegenBeschaving                                                                                                                                                                                     

Bewust kiezen voor beschaving vraagt om een keuze voor menselijkheid. De menselijke waardigheid centraal te stellen en onze uniciteit op waarde te schatten. Opdat wij ons waardevol en gelijkwaardig mogen voelen, conform de Bedoeling. Dat mag de vernieuwde Kerk (van) ons leren. Mensen te willen verenigen in plaats te verdelen. Focussen op wat ons met elkaar verbindt en, wetende dat wij allemaal kwetsbare mensen zijn, samen naar het goddelijke (in onszelf) te zoeken.

Een krachtig Leiderschap zou een verschil maken. Een overheid die bereid is in verbondenheid te investeren. Het hogere menselijke potentieel aan te spreken en burgers te benaderen vanuit hun ambities. Een beleid dat samen met kerken aan burgerschapsvorming werkt. Levenskunst propageert en karaktervorming. Gericht op een gemeenschappelijk Ideaal.

 

 
 Afbeelding invoegen 
Kerk en samenleving'                                                                             'Jullie zijn het zout der aarde en het licht van de wereld...'
 
Heel lang waren de kerken naar binnen gericht, verstard in hun eigen geloofsleer die vormt nog steeds een belemmering voor de levende Christus. Het etiket 'christelijk' staat voor morele superioriteit, een misvatting om zich er achter te verschuilen. In Gods naam worden groepen uitgesloten, al zijn er veel christenen die super inclusief zijn. Maar de prominente christelijke figuren (die in de media het woord voeren) voelen zich dikwijls superieur ten opzichte van moslims.
                            .  ,                            ,                 

De 21ste eeuw roept ons op om uit het harnas van de dogmatiek te stappen en zich naar buiten te richten. Elkaar ontmoeten en samen naar duurzame bronnen van welzijn en geluk te gaan zoeken. De sleutel daartoe is te vinden in de zuivere leer van Christus, de universele Life CodeEen simpele waarheid die een rotsvaste fundament voor een duurzame samenleving kan bieden. Met als ijkpunt - het grote Gebod en een inclusieve kijk op God.

De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid en wij mogen eraan bijdragen. Wat we missen in deze wereld mogen we zelf inbrengen.  Zodra wij onze kernkracht ontdekken en het oeroude verhaal van manipulatie vaarwel zeggen, kiezen wij (collectief) voor een duurzame vernieuwing. De wijsheid van het hart, het autonome geweten wordt de hoogste autoriteit. Authentiek Zijn vervangt schijnheilig en het geloof dat slechts met de mond wordt beleden, dat is passé. 

Licht en zout

‘Gij zijt het zout der aarde en het licht van de wereld'.  Jezus gebruikte deze sprekende symbolen om zijn volgelingen duidelijk te maken hoe hun invloed in deze wereld er uit moet zien. Deze eisen van de Bergrede beogen de komst van het Koninkrijk Gods op aarde. Dat Rijk dat het goddelijke Bewustzijn symboliseert komt er echter niet zonder ons. Niet Jezus maar wij moeten zout en licht van de wereld zijn. Het bidden ‘Uw Rijk kome’ in het Onze Vader is sowieso niet voldoende.

Zout werkt conserverend, brengt het voedsel op smaak, behoedt het voor bederf en werkt reinigend. De kracht die Jezus aan het zout toeschrijft verwijst naar de omvormende werking van de (heilige) Geest. Het hemelse Licht dat door ons straalt en zich door ons in de wereld verspreidt. Zo dienen christenen, enkel door hun innerlijke houding, de smaakmakers voor hun omgeving te zijn. En bezield door de Geest een heilzame invloed uitoefenen op de wereld.  

Veel christenen nemen echter een passieve rol aan, vaak bezig met 'duisternis' bij anderen te veroordelen. Religie bestaat voor hen vooral uit het uitvoeren van rituelen of is het manier om samen met anderen te leven. Zij gaan met de liberale agenda mee, zich niet bewust van hun grote opdracht in deze wereld: vrede najagen en radicaal voor de Waarheid gaan.  

 

                                                                                                             Afbeelding invoegen                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                                           ‘Ik wil de Geest van God leren kennen – de rest is detail.
                                                                                                             Wat is de Geest van God?  Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn.
                                                                                                                                Geen menselijk vernuft kan dit volledig doorgronden.
                                                                             Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.'
                                                                                                                                                                                                      [Albert Einstein]