Stichting

                                                                                                           Centrum Krachtig Bewustzijn is onderdeel van de gelijknamige Stichting;
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                     Afbeelding invoegen
Terugblik - HSP begrip

De ontdekking van HSP - the Highly Sensitive Person -          door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron, is enkele decennia geleden naar Nederland overgewaaid.                    Sindsdien zijn er talloze boeken omtrent dit onderwerp verschenen, en een grote groep hulpverleners maakt mensen bewust van het unieke begrip 'hoogsensitief Zijn'.

Om HSP-mensen te informeren, hen te bekrachtigen en met elkaar te verbinden zijn er ook verenigingen opgericht, met name in Nederland en Vlaanderen.  Dat laatste - HSP Vlaanderen - bestaat nog steeds terwijl de vereniging Hooggevoelig Nederland geen lang leven beschoren was.

In het verlengde daarvan nam ik het initiatief om een deel van de vereniging te laten voortbestaan, als een Gelderse afdeling (2011)). Samen met Marina Danzmann die eerder binnen de landelijke vereniging actief was. 

                                                        Marina Danzmann

Het werk van Elaine Aron was voor ons een eye-opener maar er viel gaandeweg nog veel meer te ontdekken.

TPD impuls

Een belangrijke impuls gaf de ontdekking van het pionierswerk van prof. Kazimierz Dabrowski (1902-1980), tijdens de lezing van Elisabeth Umans in september 2012 te Arnhem.

Ik verdiepte me vervolgens in Dabrowski's gedachtegoed en ontdekte zijn TPD-theorie waarin ik mijn eigen groeiproces herkende. De innerlijke conflicten, verwarring en strijd. In een flits kreeg ik toen een helder doel voor ogen, terwijl ik nog middenin dat proces zat.

Mijn onvrede had te maken met mijn zelfbeeld en  (zelf)acceptatie. De sociale situatie waarin ik belandde was niet te benijden. Ik liep er niet mee te koop. Ik was een gescheiden vrouw en behoorde tot de onderkant:                  de groep van 'werkende armen' in een welvarend land.         Ik leerde me handhaven in een grimmige subcultuur van een sociale werkplaats en kreeg een de moeilijkste levenslessen. De macht van het management was vanzelfsprekend.

Mijn levensboom

Na een periode van veel tegenwind diende zich een vruchtbare fase aan, met ruimte voor bezinning en creativiteit.

Inmiddels kende ik de Nederlandse realiteit waarin veel mensen vastlopen en - niet vervuld door een missie of passie - geen voldoening in werk en leven ervaren. Daar wilde ik niet in berusten. Gedreven door een knagend gevoel geen doel te hebben in het leven, zette ik mijn autodidactisch studietraject door.                       

De ontdekking van De Levensboom, de mystieke Boom van Vervulling en Bestemming, bracht mij een stroom van creatieve ideeën. Het ontwerp van een workshop Mijn levensboom was er één van. Deze voerde ik binnen HSP-kringen uit, met als thema 'wie ben ik (in wording)'.

De deelnemers kregen de kans te reflecteren op hun levensloop en diverse aspecten van hun persoonlijkheid. Om tenslotte iets over zichzelf met anderen te delen.            Wat voor hen betekenisvol en/of identiteitsbepalend was.   

 

 
Stichting Krachtig Bewustzijn 

                                          (in bewerking)