Aanbod

.                                                                                                                                             
Actueel!                                                              
                                                                                                     CIVIL RELIGION
                              
                                                                                                             deel 1: 

                                                               Empathie als een nieuw beschavingsideaal 
 
                
                  
                   Waarom empathie?
                   De terugval in empathie is een toenemend maatschappelijk probleem. Het is van levensbelang dat we
                   ons empathisch potentieel ontwikkelen, niet alleen ten aanzien van onze familie en geliefden, maar
                   ook ten aanzien van diverse sociale groepen, vluchtelingen en buitenlanders. Om de verbondenheid te
                   stimuleren en vrede te handhaven.

                   Empathie houdt in het vermogen je te kunnen verplaatsen in de ander, de gevoelens en perspectieven
                   van die ander gaan begrijpen en je daardoor laten leiden in je denken en handelen. Leren omgaan met je
                   gevoelens en met onderlinge verschillen - dat kan op school beginnen - is net zo belangrijk als leren
                   lezen en rekenen. Vele basisscholen geven al les in emotionele intelligentie.
                         

                   Als iedereen emotioneel vaardiger was, zouden we minder gespannen zijn, minder vaak ge´rriteerd en                     minder vaak ziek. (...) Emotionele intelligentie hangt samen met het vergroten van zelfbewustzijn en het                     aanleren van levenskunst. Het gaat er om vaardigheden als omgaan met tegenslag en de bijbehorende                     emoties, omgaan met onze eigen gevoelens en die van anderen en het effectief reguleren van pijnlijke                     emoties.

                   De school van de toekomst zou een plek moeten zijn waar je dit soort leefregels leert, zodat al                     op jonge leeftijd er basis gelegd kan worden voor empathie: de kunst van het luisteren, zelfbeheersing,                     samen werken en problemen oplossen. De toekomst zou er dan een stuk zonniger kunnen uitzien.  

                                                                                                                                                       Afbeelding invoegen                                                                  

                                                                                                                     
                   De turbulente 21ste eeuw nodigt ons uit om op zoek te gaan naar meer (zelf)inzicht - in onze menselijke
                   natuur en de wortels van onze (on)verbondenheid. Om geestelijk te ontwaken en het mysterie dat in ons
                   innerlijk verborgen ligt te (her)vinden. Helder kijken en ons bewust te worden van onze (collectieve)
                   denkmatrix die drastisch aan vernieuwing toe is. De taal van gevoel, emotie en intu´tie te leren spreken en ons
                   een vernieuwde set denkbeelden en (gezonde) overtuigingen aan te meten. Het unieke en authentieke in 
                   onszelf te ontdekken en het tot bloei laten komen, om het verschil te kunnen maken in onze omgeving en
                   daarbuiten. Niet in de laatste plaats, de achterhaalde godsbeelden en dito dogmatiek achter ons te laten. 
                                         
 Aan bod komen:

                                       Liefde(vol) zijn

                                       Overtuigingen - onze cultuur en beschaving

                                       Emotionele intelligentie

                                       Religie en de (on)gezonde overtuigingen

                                       Vrijheid en (on)verbondenheid

                                       Empathie en hulpverlening


De kern van Civil Religion - visie op LIFE CODE: levenskunst, transformatie, vernieuwing.

De kernzaken van transformatie: streven naar een dynamisch (i.p.v. statisch) evenwicht, focus op systeem (in plaats op probleem), inzet van transformerende energieŰn - sympathie, empathie en compassie - om blijvend geestelijk te groeien en (innerlijke) vrede te bevorderen, door de levenservaringen heen. Constructief omgaan met tegenslag.                                                                                     Afbeelding invoegen