Welkom

 
 
,                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Welkom op de website van Centrum Krachtig Bewustzijn;                                                                                          dit is het domein van Aleksandra Plewa  - zelfstandig onderzoeker onder de paraplu van de gelijknamige Stichting.
                                                                       Zij verkent de grensgebieden tussen wetenschap en religie
                                          en ontwikkelt beeldende modellen die de verborgen zijde van het levensproces inzichtelijk maken.
 
                                                                                                     Beeldspraak 
                                                                              kan inzicht verschaffen in complexe zaken, zoals:
                                                                                  de universele wetmatigheid oorzaak-gevolg,                                                                                                                                 de menselijke natuur en het wezenlijke (in ons) waar alle religies naar verwijzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   
*Aleksandra is geboren en getogen in Polen, zij woonde er 29 jaar (tot 1981).
Opgeleid als sociaal geograaf en toegerust om de sociaaleconomische ruimte te onderzoeken, legde zij zich in een later stadium toe op de geestelijke dimensie van ons bestaan. Onderzoeksgebieden: cultuur en religie, mens- en godsbeeld, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie. Inspiratiebronnen: de westerse wetenschap en (oosterse) wijsbegeerte, gecombineerd met de wijsheid van spirituele meesters aller tijden.
 [                       Meer over haar op pagina Levensboom/Biografisch en Over mij /Aanbod]Stichting]
 
                                                                               
 
.
 

Afbeelding invoegen
         
                                           
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema - Menswording - over groei in menselijkheid als de richting waarin wij als individuen en naties dienen te gaan om vooruit te komen. 

 
Het verhaal is meerdimensionaal en baseert op de synthese van wetenschap, filosofie en religie. 
Het wordt compact weergegeven met behulp van De Levensboom: een natuurlijk model dat recht doet aan de complexiteit van het leven en zowel eenvoud als diepgang biedt.
                             "Everything should be made as simple as possible but not simpler....'{Albert Einstein]

                                                                                                                                                                         Overzicht (sub)thema's en levensvragen                                                                                                                      
 
Life Code
De complexiteit van het leven is enorm. Toch kan het levensproces teruggebracht worden tot een aantal principes. Alles wat leeft heeft een eigen groeicode, maar enkel de mens is in staat tot creatief denken, zelfreflectie en groei in (zelf)bewustzijn.
Mens en natuur
We leven in een wereld waarin de balans tussen mens en natuur verstoord is. Van jongs af aan is ons geleerd onszelf boven de natuur te stellen, als onderdeel van een economisch systeem dat op winstbejag gericht is. De onbalans groeit nog verder.
Beschaving
Het gewicht van de geschiedenis is zwaar, zeker voor Europa. Perioden van vernietiging en creatie volgden elkaar op, met een rampzalig dieptepunt medio de twintigste eeuw. De kiemen van de toekomstige problemen waren reeds in 1945 aanwezig.
Oorlog en vrede
Mensen hebben altijd gedroomd van vrede. Waarom bereikt men haar zo zelden? De kern van alle moeilijkheden ligt in het  machtsdenken. Het menselijke ego strijdt om dominantie. De mythen wijzen ook op de broederlijke strijd die tot conflicten leidt.
Menselijk
Het egoistische - het competitieve en het agressieve - zit in de mens, evenals het altruistische: omzien naar elkaar, empathisch voelen, solidariteit en het willen samenwerken. Het is de omgeving die beslist welke kenmerken zich dominant manifesteren. 
Ken uzelf
We zijn gevormd door de cultuur waarin we leven, met veel aandacht voor het 'normale' gedrag. Er is nog maar amper aandacht voor zaken als zelfbeeld en eigenwaarde, emotionele intelligentie, levenskunst en een zinvol leven ten gunste van het collectief.
Vrijheid
Je kunt in een vrij, democratisch land leven en toch veel onvrijheid ervaren. In naam van vrijheid worden (religieuze) overtuigingen in stand gehouden die bewustzijnsgroei en vitaliteit van het volk belemmeren. Er gaat veel mis in naam van God. 
Zelfbewustzijn                                                                                                                                                                                                                  Afbeelding invoegen
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden.  De schaduwkant wil ook het licht zien...
                                                                                                         'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Emotionele Intelligentie  
Leren omgaan met gevoelens en onderlinge verschillen, het is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen. 
Als kinderen de taal van gevoel en emotie aanleren, kunnen ze zich uiten en hun innerlijke wereld begrijpen.
Afbeelding invoegen Empathie                                                                                                                                                                            zit in onze natuur besloten. Zij kan echter eroderen, onder de maat blijven of verloren gaan.                                                                                                                                                
De Verliezers
Zolang onze cultuur in materiele waarden wortelt - als bezit, macht en status - creëert zij sociale ongelijkheid en existentiële pijn voor de 'verliezers'.   
                    
                   

  Hoe verliezen mensen hun innerlijk licht en hoe gaan ze zich gedragen ?                                                                                          De GGz slibt dicht. Het DSM-register bepaalt de grens tussen wat normaal is en wat gestoord. De TPD-theorie biedt een alternatief: genezing van de ziel en herstel van de menselijke waardigheid, vanuit een zingevende context. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Last but not least - geestelijk erfgoed : 

Twintig eeuwen christendom, wat heeft het ons gebracht ?                                                                                                  . Schuldbewustzijn en oordelend denken. Mentale concepten over God en gebod. Verdeeldheid. Verzuilde kerken en ontelbare theologische werken. Patriarchale systemen, morele superioriteit en een statische (post)christelijke identiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Overtuiging              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
* Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe. [Socrates]

* Wie zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis, raakt ervan overtuigd dat zich in de wetten van het Universum een goddelijke Geest manifesteert  (...). Ik wil de Geest van God leren kennen - het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden. Wij kunnen wel bewuste deelnemers van worden' [Albert Einstein] 


                                                                                                                                                               

       
      


                               
                                                                                                                       

                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


  


 
              
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                            Elke verandering begint...