Welkom

 
 
,                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Welkom op de website van Centrum Krachtig Bewustzijn;                                                                                          dit is het domein van Aleksandra Plewa* - zelfstandig onderzoeker onder de paraplu van de gelijknamige Stichting.
                                                                       Zij verkent de grensgebieden tussen wetenschap en religie
                                          en ontwikkelt beeldende modellen die de verborgen zijde van het levensproces inzichtelijk maken.
 
                                                                                                     Beeldspraak 
                                                                              kan inzicht verschaffen in complexe zaken, zoals:
                                                                                  de universele wetmatigheid oorzaak-gevolg,                                                                                                                                 de menselijke natuur en het wezenlijke (in ons) waar alle religies naar verwijzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*Aleksandra Plewa is ervaringsdeskundig op het gebied van innerlijke transformatie. Zij is geboren en getogen in Polen, woonde er 29 jaar. Opgeleid als sociaal geograaf en toegerust om de sociaaleconomische ruimte te onderzoeken, legde zij zich in een later stadium toe op de geestelijke dimensie van ons bestaan. Onderzoeksgebieden: cultuur en religie, mens- en godsbeeld, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.
Inspiratiebronnen: de westerse wetenschap en (oosterse) wijsbegeerte, gerelateerd aan eigen ervaring en aan uitspraken van spirituele meesters aller tijden.
                                     Meer over haar op pagina's Levensboom/Biografisch en Terugblik /Stichting.
 
                                                                               
 
.
 

Afbeelding invoegen
         
                                           
De informatie op deze website vormt de basis voor grotere thema's, zoals:
Menswording - over groei in menselijkheid als de richting waarin wij als individuen en naties            dienen te gaan om vooruit te komen.
Wereldbeeld - mens- en godsbeeld: het oude vs. het nieuwe paradigma. 
Hoe religieuze denkbeelden de collectieve bewustzijnsgroei in de weg staan.
Ken uzelf - een beschouwing over onszelf en onze (westerse) cultuur.
 
Uitgangspunt: een breed spiritueel kader dat religies en levensbeschouwingen met elkaar verbindt.    De kernvraag van Einstein: wat is de Geest van God? 
Beeldtaal biedt inzicht in de betekenis van de universele (goddelijke) principes en levenswetten. 
                     
Het Verhaal is meerdimensionaal en baseert op de synthese van wetenschap, filosofie en religie. 
Het wordt compact weergegeven met behulp van De Levensboom: een natuurlijk model dat recht doet aan de complexiteit van het leven en zowel eenvoud als diepgang biedt.
                             "Everything should be made as simple as possible but not simpler....'{Albert Einstein]

                                                                                                                                                                         Overzicht (sub)thema's en levensvragen                                                                                                                      
 
Life Code
De complexiteit van het leven is enorm. Toch kan het levensproces teruggebracht worden tot een aantal principes. 
Mens en natuur
We leven in een wereld waarin de balans tussen mens en natuur verstoord is. De onbalans groeit nog verder.
Beschaving
Het gewicht van de geschiedenis is zwaar, zeker voor Europa. Perioden van vernietiging en creatie volgden elkaar op..
Oorlog en vrede
Mensen hebben altijd gedroomd van vrede. Waarom bereikt men haar zo zelden? 
Menselijk
Het egoïstische - het competitieve en het agressieve - zit in de mens, evenals het altruïstische.  
Vrijheid
Vrijheid kent vele gezichten. Je kunt in een vrij, democratisch land leven en toch veel onvrijheid ervaren.  
Zelfbewustzijn                                                                                                                                                                                                                  Afbeelding invoegen
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. De schaduwkant wil ook het licht zien...
                                                                                                         'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Emotionele Intelligentie  
Als kinderen de taal van gevoel en emotie aanleren, kunnen ze zich uiten en hun innerlijke wereld begrijpen.
Afbeelding invoegen Empathie                                                                                                                                                                            zit in onze natuur besloten. Zij kan echter eroderen, onder de maat blijven of verloren gaan.                                                                                                                                                
De Verliezers
 
                    
                   

  Hoe verliezen mensen hun innerlijk licht en hoe gaan ze zich gedragen ?                                                                                       Het DSM-register bepaalt de grens tussen wat normaal is en wat gestoord. De TPD-theorie biedt een alternatief:                             genezing van de ziel en herstel van de menselijke waardigheid, vanuit een zingevende context. 

                                                                                                                                                                                                                Geestelijk erfgoed  

Twintig eeuwen christendom - wat heeft het ons gebracht ?  Verdeeldheid. Oordelend denken. Verzuilde kerken en ontelbare theologische werken. Patriarchale systemen, morele superioriteit en een statische (post)christelijke identiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

Overtuiging              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
* Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe. [Socrates]

* "Ik wil de Geest van God leren kennen ...  het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden. Wij kunnen wel bewuste deelnemers van worden''
                                                                                                                                                       [Albert Einstein] 


                                                                                                                                                               

       
      


                               
                                                                                                                       

                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


  


 
              
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                            Elke verandering begint...