Welkom

Dit is het domein van Aleksandra Plewa* - zelfstandig onderzoeker onder de paraplu van Stichting Krachtig Bewustzijn. 
*Zij verkent de grensgebieden tussen wetenschap en religie en ontwikkelt beeldende modellen die de verborgen zijde van het levensproces inzichtelijk maken. 
                             
 
                           
                     
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema -  Menswording - over groei in menselijkheid als de richting waarin wij als individuen en naties dienen te gaan om vooruit te komen,. 

Het Verhaal is meerdimensionaal en baseert op de synthese van wetenschap, filosofie en religie. Het wordt compact weergegeven met behulp van De Levensboom : een natuurlijk model dat recht doet aan de complexiteit van het leven en zowel eenvoud als diepgang biedt. 

                              Afbeelding invoegen
 
 
 
 
                    
Beeldtaal
kan inzicht verschaffen in complexe zaken, zoals:
de universele wetmatigheid van oorzaak-gevolg,
de menselijke natuur en het wezenlijke (in ons)
waar alle religies naar verwijzen.  
 
              
Aleksandra Plewa   
is van Poolse afkomst, sinds 1981 woonachtig in Nederland. 
Opgeleid als sociaal geograaf en toegerust om de sociaal-economische ruimte te onderzoeken, legde zij zich in een later stadium toe op de geestelijke dimensie van ons bestaan. 
Onderzoeks- en expertisegebieden: transformatieproces, mens- en godsbeeld, religieus vs. spiritueel bewustzijn, emotionele intelligentie en (trans)culturele identiteit. 
Kennis- en inspiratiebronnen: de westerse wetenschap en (oosterse) wijsbegeerte, gerelateerd aan eigen ervaring en aan uitspraken van spirituele meesters aller tijden.
                               Meer over haar op pagina's
         Levensboom /Biografisch en Terugblik Stichting.
.

                                     
                      
                                                                              
                                                                                                                                                  
                                                                              Overzicht (sub)thema's en levensvragen   
 
Levensproces                                      
De complexiteit van het leven is enorm. Toch kan het proces teruggebracht worden tot een aantal principes.
 
Beschaving
Het gewicht van de geschiedenis is zwaar.
Perioden van vernietiging en creatie volgen elkaar op.

Oorlog en vrede
Mensen hebben altijd gedroomd van vrede.
Waarom bereikt men haar zo zelden?

Vrijheid
Vrijheid kent vele gezichten. Je kunt in een vrij, democratisch land leven en toch veel onvrijheid ervaren.

Geestelijk erfgoed
Twintig eeuwen christendom - wat heeft het ons gebracht - is de mensheid vooruitgegaan?
 
 

Mens-zijn                                     
Het egocentrische, het competitieve en agressieve zit in de mens, evenals het altruïstische.
 
Zelfbewustzijn
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. De schaduwkant wil ook het licht zien

Emotionele intelligentie
Als kinderen de taal van gevoel en emotie aanleren, kunnen zij zich uiten en hun innerlijke wereld begrijpen.
 
Empathie
zit in onze natuur besloten. Zij kan echter eroderen, onder de maat blijven of verloren gaan. 
 
De Verliezers
Hoe verliezen mensen hun innerlijk licht en hoe gaan ze zich gedragen?                                                               
                                                                                                 
 'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]
 
 

 
                                                                                           

 

Overtuiging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
* Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe. [Socrates]

* Ik wil de Geest van God leren kennen (...) het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden. Wij kunnen wel bewuste deelnemers van worden''
                                                                                                                                                       [Albert Einstein]