Welkom

 
               
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig Bewustzijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting - opgericht in 2013 met als doel:
 
het vergaren en delen van praktische kennis, visie en ideeën die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk en waardencreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang en    
   transformatie, gericht op het creëren van een bewuste en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert: visie, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
   
* Aleksandra Plewa - zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van bewustzijnsgroei en -transformatie. Sociaalgeograaf, wetenschappelijk (tweetalig) onderlegd. Migrantenachtergrond; sinds 1981 wonende in Nederland.  
Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeeld, culturele ethiek, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.
Inspiratie: de westerse wetenschap en (oosterse) wijsbegeerte gecombineerd met de wijsheid van spirituele meesters aller tijden.                                                                                                                                           Meer over haar op pagina's Over ons en Levensboom/Biografisch.
    
Afbeelding invoegen                                          
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema: over Menswording. 
Het is een verbindend zingevingsverhaal dat dragend kan zijn voor onze cultuur en identiteit. Hoe wij (collectief) een hoger bewustzijnsniveau kunnen ontwikkelen, en meer van onszelf en onze wereld kunnen begrijpen, door inzicht te verwerven in de werking van de universele Levenswetten.

Tevens:  Hoe Nederland kan transformeren om andere landen te inspireren  
                 door ruimte te maken voor het nieuwe paradigma.
 
Het verhaal is meerdimensionaal en wordt compact weergegeven met behulp van beeldtaal en grafieken van De Levensboom: een multifunctioneel model dat zowel eenvoud als diepgang biedt. Het doet recht aan de complexiteit van het leven en laat meer zien dan ons brein kan bedenken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Helikopterview 


Bewust Zijn
Als er een crisis ontstaat is dat ook een tijd van bezinning en bewustwording wat verandering mogelijk maakt. Er kan een nieuwe richting worden gekozen, mits we bereid zijn iets op te geven waar we wezenlijk aan gehecht zijn. 
Anno 2020
De coronacrisis heeft de wereld wakker geschud en de roep om verandering begint luider te klinken. De (wereld)leiders laten hun stem horen maar een recept voor een doorbraak - hoe vooruit te komen na crisistijd - lijkt vooralsnog niet voorhanden.  
Nederland 
Afbeelding invoegenEen land met een groot potentieel dat zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen en veel denkbeelden die ons niet helen.
                                                                                                                                                   
 Religie
Religie functioneert in het debat als containerbegrip. Het christelijke denken houdt de kloof tussen gelovig  en seculier  in stand. Vrijzinnig verzet tegen het kerkelijke dogma heeft nauwelijks een alternatief kunnen bieden.
Cultuur
De noodzaak om onze welvaartstaat te hervormen is al breed erkend en de omslag is al gaande: van welvaart naar welzijn, van winst naar waarde. Van consumeren naar creëren, van hoofd naar hart.
Zelfbewustzijn                                                                                                                                                                              Afbeelding invoegen
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden. En je schaduw wil ook het licht zien. 
                                                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]
                                                   
Herbronnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         De 21e eeuw daagt ons uit om ons religieus bewustzijn te verruimen. Door de universele Waarheid in te brengen in de vragen  van deze tijd en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal. 
De Kerk mag zich weer aan de cultuur verbinden, door burgers naar de geestelijke volwassenheid te begeleiden. Levenskunst prediken, wijsheid vergaren en dogmatiek te laten varen. 
Christenen kunnen een voortrekkersrol in de transitie vervullen, mits ze zich van hun verstarde leer 'bekeren'. Eén in de Geest worden en meer invloed uitoefenen op de dag van morgen.

De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid

                                                                                                                    
Kernzaken
                                          'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [Albert Einstein]  
                                     
                     Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail. Wat is de Geest van God?                                                                                                                                                                                                                                                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                             Wij kunnen wel een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden'  [Albert Einstein].                                                                                                                                                                                             
                  'Om de realiteit te bevatten, jezelf en de wereld te begrijpen, heb je aan je verstand niet genoeg. De gevoelskant 
                                     van je ervaringen is van groot belang. Daar zit de wezenlijke, verklarende informatie' {prof. K. Dabrowski].  
                               
Emotionele Intelligentie
Leren omgaan met gevoelens en onderlinge verschillen, het is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen. Als kinderen de taal van gevoel en emotie aanleren, kunnen ze zich uiten en hun innerlijke wereld begrijpen.
Afbeelding invoegen Empathie
zit in onze natuur besloten. Zij kan echter eroderen, onder de maat blijven of verloren gaan. Leer kinderen te kijken door de ogen van anderen en te voelen door het hart van een ander. Dat kan veel antipest-programma's overbodig maken.                                                                                                                                                 
 'I'm not what happened to me... I'm what I choose to become' [C.G. Jung]
Menswording - wie zijn wij (in wording) - een geestelijk proces dat geen eindpunt kent.
   
       
Mens Zijn is meer dan een imago creëren of een geloof belijden. Het gaat om echtheid, puurheid en authenticiteit. Jezelf Zijn in verbondenheid. Streven naar individueel succes en geluk maakt plaats voor succes vanuit verbinding. Succes dat het Totaal dient.

   De Verliezers - hoe verliezen mensen hun innerlijk licht en hoe gaan ze zich gedragen ?

Hoe de weg uit de chaos van symptomen terug te vinden? De DSM  bepaalt de grens tussen wat normaal is en wat gestoord. De TPD-theorie biedt een alternatief: herstel van de menselijke waardigheid, vanuit een zingevende context.

Bewustwording                                                                                             'Any fool can know, the point is to understand' [Albert Einstein)  

Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze waarmee ze ontstaan zijn. Bewustwording biedt inzicht in de wortels van het 'kwaad' en mogelijkheden tot verandering. Zo kan zich een beschaving ontplooien die in harmonie is met de Natuur.      

Civil Religion  - een blauwdruk voor de toekomst.

                                                           

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                          
       
       


                               
                                                                                                                       

                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


          

 

                                                                                                                                                         

      
  


Overtuiging                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     
 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                    
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                            Elke verandering begint...