Welkom

 
,                
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig Bewustzijn!
  
Het Centrum is het domein van Aleksandra Plewa*, zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van bewustzijnsgroei en innerlijke transformatie. Haar onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten bracht zij onder de paraplu van Stichting Krachtig Bewustzijn (2013)).
 
.
 
* Aleksandra is geboren en getogen in Polen, sinds 1981 woont zij in Nederland. Opgeleid als geograaf en toegerust om de sociaaleconomische ruimte te onderzoeken, legde zij zich in een later stadium toe op de geestelijke dimensie van ons bestaan. Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeeld, cultuur en religie, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.
Inspiratiebron: de westerse wetenschap en (oosterse) wijsbegeerte gecombineerd met de wijsheid van spirituele meesters aller tijden.                                                                                                                                           Meer over haar op pagina's Over ons en Levensboom/Biografisch.
    
Afbeelding invoegen                                          
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema - Menswording - dat gaat over  bewustzijnsgroei en de universele levenswetten.

Het verhaal is meerdimensionaal en wordt compact weergegeven met behulp van De Levensboom: 
een model dat recht doet aan de complexiteit van het leven en zowel eenvoud als diepgang biedt
                                                                                                                                                                       Kijken vanuit een helikopterview                                                                                                                                    
 
Beelddenken
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dit spreekwoord houdt in dat meerdere en vaak complexe ideeën kunnen worden uitgelegd aan de hand van een enkel beeld. Beeldend denken is universeel en kan een complexe situatie duidelijk maken.  

Wereldbeeld
We leven in een wereld waarin de balans tussen mens en natuur verstoord is. Van jongs af aan is ons geleerd onszelf boven de natuur te stellen, als onderdeel van een economisch systeem dat op winstbejag gericht is.
 
Nederland in transitie
Nederland kantelt! stelde Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid, in zijn boek Verandering van tijdperk (2014). 'Ons land zal de komende decennia een ingrijpende transitie doormaken. We zijn nog niet ver gevorderd, wat we nu zien is enkel de voorbode'.
 
Creatief vermogen
Volgens Einstein is onze verbeeldingskracht van significant belang om collectief vooruit te komen. De toekomst vraagt om mensen met een visuele denkstijl en creatief vermogen: out-of-the-box-denkers, uitvinders en pioniers.
 
Zelfkennis
Alles is al ooit bedacht, neem het Oudgriekse aforisme Ken uzelf.  Een grondig zelfonderzoek was destijds van groot belang. In onze cultuur is het voornamelijk doel van de opvoeding om kinderen algemeen geldende gedragspatronen aan te leren.

Zelfbewustzijn                                                                                                                                                                                                               Afbeelding invoegen
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden. Terwijl je schaduw wil ook het licht zien. 
                                                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]
                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                               
Emotionele Intelligentie  
Leren omgaan met gevoelens en onderlinge verschillen, het is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen.    Als kinderen de taal van gevoel en emotie aanleren, kunnen ze zich uiten en hun innerlijke wereld begrijpen.
Afbeelding invoegen Empathie
zit in onze natuur besloten. Zij kan echter eroderen, onder de maat blijven of verloren gaan.                                                                                                                                                
 
De Verliezers
   
       

   Hoe verliezen mensen hun innerlijk licht en hoe gaan ze zich gedragen ?

De DSM  bepaalt de grens tussen wat normaal is en wat gestoord. De TPD-theorie biedt een alternatief: herstel van de menselijke waardigheid en genezing van de ziel, vanuit een zingevende context.

Bewustwording                                                                                             '

Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze waarmee ze ontstaan zijn. Bewustwording biedt inzicht in de wortels van het probleem en mogelijkheden tot verandering. Zo kan zich een beschaving ontplooien die in harmonie is met de Natuur.                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                          
       
       


                               
                                                                                                                       

                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


          

 

                                                                                                                                                         

     
  


Overtuiging                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     
 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                    
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                            Elke verandering begint...