Het ego & het hart


Het ego-gerichte bewustzijn, wat heeft het ons gebracht ? 

Macroniveau

In de voorbije tijdperk lag de focus op de mannelijke energie - het ego (brein)denken. Dit heeft ons veel gebracht maar is inmiddels doorgeslagen. Het ego- gestuurde bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van een totale catastrofe gebracht. 
 
Het collectieve bewustzijn groeit en steeds meer mensen worden zich er van bewust dat het westerse maatschappijmodel niet deugt.  Het schaadt de planeet en belemmert onze groei als Mens. De omslag is al gaande - van winst naar waarde en van hoofd naar hart. Van een beperkt ego-gericht denkkader naar het wij-denken. 
 
 

Het denken 

De meeste mensen leven vanuit hun hoofd, aangepast aan de sociale normen en verwachtingen van hun omgeving. 

[pagina in bewerking'

 

 

 

 

 

 

 

Alleen met het hart kun je goed zien... het wezenlijke is voor de ogen verborgen'

[Antoine de Saint-Exupery]