Religie(us)

 
 
               Over R E L I G I E
 
               Onder religie, of godsdienst, verstaat men een stelsel van verhalen, leefregels en rituelen, gebaseerd op geloof
               in een God (of Goden) die men aanbidt. In bredere zin duidt het woord religie op spirituele gevoelens en gedachten
               met betrekking tot de zin van het leven, in relatie tot een grotere (universele) macht.
 
               Het woord religie komt uit het Grieks en betekent verenigen of (her)verbinden maar ook beheersen of herboren..
              
               [ zie verder de subpagina Religie]