Bewustzijn

                                                                                                                                                    
            
                                                               Vrij zijn                                                                                                                                                               
 
 Er zijn maar weinig mensen die werkelijk (innerlijk) vrij zijn.
 
Vrijheid is niet mogelijk zonder eerst door het proces van bevrijding te gaan. Dit proces houdt in dat je je bewust wordt van je eigen (pijnlijke) geschiedenis, dat je beseft wat voor effect dat heeft gehad op je persoonlijke groei en dat je het aanvaardt. Om vervolgens je grenzen en  mogelijkheden te verkennen, je met je diepste potentieel te verbinden, en het ten volle (zinvol) te benutten.

 Gebondenheid
 
Het maatschappelijk systeem creëert enerzijds vrijheid, anderzijds gebondenheid. We zijn vrij om ons eigen leven te leiden. Maar in feite zijn we 'gedwongen' om in het systeem een plaats te nemen, en te leren leven met regels en wetten die de overheid voor ons vaststelt.
 
Naast de feitelijke (on)vrijheid kennen we ook een diepere onvrijheid, die van ons persoonlijke Zijn. Als consequentie van het geleden onrecht en/of emotionele ondervoeding in de jeugd, woekert er een destructieve kracht voort. De verdrongen emoties vormen de wortels die onrecht voortbrengen in het heden en de toekomst. 
 
Vrijheid kan betekenen dat we leven (en handelen) zoals we zelf ten diepste zouden willen. Daarvoor is zelfkennis nodig. Veel mensen ervaren geen vrijheid om hun leven optimaal in te kunnen richten. Ze leven voornamelijk vanuit hun hoofd, zijn ego-gericht en niet in staat om keuzes te maken vanuit hun intuïtie. Dat ondermijnt hun welzijn en geluk.
Zo kan men in een vrij en democratisch land leven en toch veel onvrijheid ervaren. Onderworpen aan een maatschappelijk systeem, een subcultuur of een (onstabiele) relatie), geen besef hebben van een eigen doel in het leven.
           


 

Op het geestelijke erf, zowel binnen de sekten als in andere (christelijke) kringen, worden (jonge) mensen dikwijls van hun vrijheid beroofd. Er zijn leiders die hun volgers misleiden, of beslissingen voor hen nemen in zaken waar die mensen zelf verantwoordelijk voor zouden moeten zijn. En ook dáár klinkt de evangelische boodschap dat Jezus is gekomen om gevangenen vrij te maken.

Waar Christus' bewustzijn zichtbaar zou moeten zijn, vindt er manipulatie plaats in het leven van mensen.
En dan zijn nog de 'moeilijke' onderwerpen zoals seksueel misbruik die vaak ontkend en weggestopt wordt.   

 Hulpverlening 
 
De hulpverlening heeft handen vol, zowel de pastorale (psychosociale) als de reguliere GGz. Vaak is er een lang
proces nodig om zich te ontworstelen aan de pijnlijke invloeden uit het verleden.
Een belangrijk punt is erkenning, niet slechts voor de geleden pijn of een ‘stoornis’ maar vooral voor wie men in wezen is. Om tenslotte zijn eigen 'blauwdruk' te vinden en te kunnen doen waartoe men zich geroepen voelt.
 

 Christelijk
Vrijheid kent vele gezichten. Orthodoxe christenen voelen zich superieur ten opzichte van moslims, niet beseffend hoe onvrij en (ver)oordelend zijzelf zijn.
Ouders vinden dat hun kinderen hetzelfde moeten geloven als zijzelf, en maken er een halszaak van. 
 
Door lastige emoties uit te schakelen en zich achter het keurslijf te verschuilen, ontkracht men de Liefde. Terwijl de liefde wil léven, verlichten en genezen. De realiteit onder ogen zien en grenzen stellen, om edele kwaliteiten te ontwikkelen die verloren dreigen te gaan door conflicten en pijn.                                                                                                       
 

 
 

Er zijn pastorale centra die het onderwijs bieden in herstel van identiteit en vrijheid (in Christus), waar men goede resultaten weet te bereiken.
 
Het nadeel is dat er per school een specifiek mindset-programmering gebruikt wordt dat qua jargon en mentaal concept niet universeel is. Daardoor niet verbindend ten opzichte van  de seculiere ‘buitenwereld’.
 
.                                                            
                                         
                                                                                                                
            .