Cultuuromslag

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Afbeelding invoegen 
 
 
Nederland kantelt 
 
- dit stelde Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid,
in zijn boek Verandering van tijdperk (2014). 

'Er zijn fundamentele veranderingen gaande in de economie en samenleving die elkaar in dezelfde richting lijken te versterken. Ons land zal de komende decennia een ingrijpende transitie doormaken. Mensen die een voortrekkersrol in de transitie vervullen gaan de bestaande systemen opschudden om ze een nieuwe vorm te geven. We zijn nog niet ver gevorderd, wat we nu meemaken is enkel de voorbode'.
 
Rotmans pleit voor een faciliterende overheid die ruimte voor innovatie creëert en obstakels aanpakt die transitie in de weg staan. "Zodat mensen gestimuleerd worden om creatief te zijn en ons land een koploper wordt in plaats van achteraan te sukkelen'', aldus Rotmans
 
Dit onderschrijf ik. Nederland heeft er de potentie voor om te excelleren en andere landen te inspireren. Maar het zit zichzelf in de weg door een verouderd paradigma en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied.
 
===================================
Transformatie is een traag proces,
Om dit proces te bevorderen is bewustwording nodig. Inzicht in de menselijke natuur en een brede blik op de werkelijkheid. Een ego-overstijgende zingeving en moedige leiders. Rolmodellen die ons helpen de wij-zij mentaliteit te doorbreken.    

Cultuuromslag

De noodzaak om onze welvaartstaat te hervormen is inmiddels breed erkend en de omslag is al gaande:

- van welvaart naar welzijn, van winst naar waarde

- van consumeren naar creëren, van hoofd naar hart.           

En wat alle aspecten omvat, van ego-bewustzijn naar          wij-bewustzijn. 

Mens Zijn (in wording). Authentiek en innerlijk vrij.                  Maar het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Een verwarrende crisistijd. Wie ben ik (geworden) ? - vraagt menigeen zich af - en wat heb ik nodig om tot ontplooiing te komen? Wat maakt mijn leven zinvol en wat kan ik bijdragen aan het geheel? 


[wordt vervolgd /in bewerking]

                              
                                 

 

 


               .