Normen & waarden


                Anno 2019  is het geen luxe om te ijveren voor meer empathie en verbondenheid met de
               ‘verliezers’. Steeds meer mensen raken opgebrand in de drukte en de snelheid van het moderne leven en vallen
                voor een langere tijd uit het arbeidsproces. Symptomen van burn-out zijn een duidelijk signaal van lichaam en
                geest op een ziekmakende werkomgeving. Vanuit de samenleving groeit de behoefte aan verandering.

 
  
                                                                           Normen en waarden - geluk of lijden
 
              Norm 
  
              De prestatienorm regeert. Je bent beoordeeld op wat je presteert. Je móet voldoen en zo niet dan wordt je ziek 
              (afgekeurd). Het willen voldoen aan de verwachtingen van anderen zet ons onder druk en maakt dat we innerlijk 
              verdeeld raken. Veel mensen worstelen met zelfacceptatie en een gevoel van minder waard zijn. De dwang tot
              succes en geluk werkt verlies van zelfbesef in de hand [wie ben ik ?]. Er ontstaat een samenleving van winnaars,
              verliezers, boven- en onderklasse, met (onderaan) veel verborgen potentieel dat niet benut wordt.
 
              Stereotypering. Door onwetendheid, clichés, misvattingen en halve waarheden. Eenzijdige informatie
              en schrikbeelden in de media versterken de wij-zij verschillen. Er zijn veel mythes over stoornissen, al treft een
              psychische stoornis inmiddels bijna de helft van de Nederlanders (ooit in hun leven).  Toch rust er nog een taboe
              op, met stigmatisering tot gevolg. Er wordt verschil gemaakt tussen ‘ons’ – de normale mensen – en ‘hen’ die ziek
              zijn of abnormaal. Men gebruikt stereotypen om de verschillen te benadrukken.
                                      
              De nieuwe Norm                                                                                                                                       
  
               De nieuwe Norm - die ons naar een hoger niveau van beschaving kan brengen - dient de gelijke waarde van elk
               individu te (h)erkennen. Met als uitgangspunt dat elk mens in de kern een liefdevol wezen is, met een uniek
               karakter en talentenmix, die slechts onder de juiste omstandigheden kan gedijen. Het zijn de ongunstige sociale  
               invloeden die de ontplooiing van het individu blokkeren. Het unieke en authentieke ‘in de plooi' houden. 
 
              [zie vervolg op de subpagina 'Normen & waarden - geluk of lijden'] 
  
             
 
                                                                                                               Afbeelding invoegen