Levensboom

  
                         De Levensboom - een natuurlijk model vol unieke zeggingskracht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
De symboliek

Het symbool van de levensboom is afkomstig uit de mystiek en wordt al eeuwenlang gebruikt voor allerlei doeleinden. Door middel van een boomstructuur kunnen onder meer de ontwikkelingen in de geschiedenis worden uitgebeeld.

Alles heeft een wortel, ook elk probleem, groot of klein. Vaak spannen wij ons in om het probleem uit de weg te ruimen door de symptomen ervan te bestrijden. Dat levert natuurlijk geen duurzame vooruitgang op. Hier werkt de universele wet van oorzaak & gevolg. 

Genesis

In het boek Genesis staat er midden in het Paradijs een Levensboom: de Boom van Vervulling en Bestemming.    Het gaat hier om de werkzame krachten en wetten die het levensproces besturen. De Natuurwet drukt zich uit in eenheid en harmonie, terwijl het helaal een ondeelbaar geheel vormt waarin alles met alles samenhangt,  

De diepere verbondenheid van alle gebeurtenissen betekent dat de mentale etiketten 'goed' en 'kwaad' een illusie zijn. Ze impliceren een beperkt perspectief en zijn dus alleen maar relatief en tijdelijk waar. Het brein isoleert een situatie of gebeurtenis, alsof die een eigen leven leidt.

De Tao

De spiritualiteit van de Tao belicht de structuur van het universum, de cyclus van het leven en de universele levenswetten. De begrippen Yin & Yang verwijzen naar de tegengestelde principes en krachten waarmee het leven zich manifesteert. Deze tegenstellingen maken ook deel uit van onze menselijke natuur. De werkzame krachten zijn zowel scheppend als destructief en/of in stand houdend.


                              ====================

 


 

 

.
 
Lichaam & geest - een complex systeem
 
Beeldtaal kan een complexe situatie duidelijk maken door de diepere lagen van het bewustzijn te verkennen en de wortels van een probleem bloot te leggen.  
 
Het tekenen van een persoonlijke levensboom kan veel onthullen over iemands persoonlijkheid en innerlijke wereld. De grond en de wortels symboliseren het onderbewuste: de voedingsbodem. De stam staat voor de innerlijke kracht en de takken voor de relaties: enerzijds in de maatschappelijke sfeer, anderzijds in de privésfeer.
 
Een gezonde boom staat rechtop en groeit omhoog, vanuit zijn kernkracht. Gestuwd door de universele Levenskracht die hem in balans houdt en vanuit de wortels in zijn vitaliteit voorziet. Gezonde voedingsbodem is essentieel.
 
De 'waarheid' over onszelf en de wereld - die ieder van ons van huis uit heeft ontvangen - zit diep in het onderbewuste verborgen. Maar haar invloed op ons denken, voelen en handelen, is vaak levenslang.
 
Vruchtbare grond in een mensenleven betekent veel emotionele voeding, met aandacht voor de unieke behoeften van het kind.  Dat staat voor bewust ouderschap. Veel destructiviteit wordt echter onbewust doorgegeven, in elke generatie en in elk milieu, door ouders die het niet beter weten. 

Levenspad

Het individuele levenspad wordt uitgebeeld als een doorlopend proces van ontwikkeling, op meerdere niveaus. De kwetsbaarheid zit in de omstandigheden. Vaak loopt het groeiproces vast. De symptomen zijn signalen dat er iets in ons binnenste vastzit. Herstel houdt in: je ontworstelen van datgene wat ons verhindert open te bloeien. 

De Boomringen                                                              Lichaam en geest be├»nvloeden elkaar, al vanaf de prille kindertijd. Alles wat we meemaken wordt niet alleen in onze geest verankerd maar ook in ons lichaam. Elk jaar komt er een (boom)ring bij. De binnenste ringen bieden de stevigheid. Is de omgeving onveilig, dan treden er allerlei beschermingsmechanismen in werking.                                                                        
                                                                                

                            
 


.