Levensboom

  
                                                                                                                                                                                                   
 
   De Levensboom - een natuurlijk model vol unieke zeggingskracht                          
                                                                                                         
 

De symboliek van De Levensboom is afkomstig uit de mystiek en aangepast aan onze tijd en maatschappij. Het model, dat zowel op macro- als microniveau wordt toegepast, biedt inzicht in de structuur van het Universum. Het gaat om zaken als:

- de werkzame krachten die het Universum besturen

- de werking van de universele wetten oorzaak-gevolg

- de harmonie die door het menselijke handelen verstoord is

- het functioneren van het menselijke systeem van lichaam & geest

De Levensboom laat een breed beeld van de werkelijkheid zien en helpt het Mysterie van het leven op het spoor te komen: de scheppende Levenskracht ofwel de universele Intelligentie die zich in de wetten van het universum manifesteert. In de woorden van Einstein:

'Wie zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis, raakt ervan overtuigt dat zich in de wetten van het Universum een Geest manifesteert die onmetelijk groter is dan die van de mens, en in aangezicht daarvan wij - met onze beperkte vermogens - ons nederig voelen'. [Albert Einstein]

Afbeelding invoegen

Vanuit de Bron voortrekt zich een trapsgewijze ontwikkeling van allerlei planten- en dierenvormen. Over miljoenen jaren, van lagere naar hogere levensvormen. Geen enkele vorm kan het scheppende principe dragen, behalve de mens. Al kan het menselijke verstand er maar een fractie van begrijpen. De mens is wel in staat tot groei in (zelf)bewustzijn.

Lichaam & geest - een complex systeem

Het model dient zich goed voor om het individuele systeem van lichaam en geest in kaart te brengen. Er worden twee varianten van het model gebruikt om inzicht te verwerven in twee kanten van het leven: het uiterlijke en het innerlijke. Met inachtneming van de krachten die van buitenaf op het systeem inwerken - allerlei invloeden van de sociale omgeving - die het systeem uit balans kunnen brengen.

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Alles wat we meemaken wordt niet alleen in onze geest verankerd, maar ook in ons lichaam. Onze geest (gedachten, wilskracht) kan een genezende kracht uitoefenen op ons lichaam. Door de bewuste, krachtige interactie tussen geest en lichaam wordt het zelfherstellende vermogen gestimuleerd en ondersteund.

Persoonlijkheid

De geestelijke programmering die ieder van ons van huis uit heeft ontvangen vormt de basis van onze identiteit. Dit primaire normen- en waardensysteem wordt uitgebeeld als de grond en de wortels van de persoonlijke levensboom. Deze basis zit diep 'ondergronds' verborgen, in het onderbewuste. Maar haar invloed op ons denken, voelen en handelen is vaak levenslang. Gaandeweg ons levenspad kunnen we geestelijk ontwaken en ons geroepen voelen om ons waardensysteem te hervormen. 

 De oude oosterse wijsheid biedt ons volop antwoorden op complexe levensvragen van alle tijden. Deze wijsheid, waaronder de spiritualiteit van de Tao, laat zich in veel opzichten verbinden met de Bijbelse waarheden en ook met de moderne wetenschappelijke inzichten (zoals de TPD-theorie). Het model brengt deze overeenkomsten in beeld.

   

                                                                                                                                     'De geest is gewillig, het vlees is zwak...'