Christen-zijn

 
 
 

 
 
 

 
Twintig eeuwen christendom, wat heeft het ons gebracht?
 
 
Dogmatiek

Godgeleerdheid. Oordelend denken. Morele superioriteit. Vastzitten aan eigen gelijk. 
 
Schuldbewustzijn. Verdeelde kerken en ontelbare theologische werken. Formalisme. Patriarchale systemen en een statische (post)christelijke identiteit.
.
Het oude godsbeeld - de moraliserende God - heeft nog veel invloed. Maar het vrijzinnige verzet tegen het kerkelijke dogma heeft nauwelijks alternatief kunnen bieden. 
 
Voedingsbodem 

Genesis 
De oude Hebreeuwse geschriften vertellen ons dat God de mens naar zijn eigen beeld geschapen heeft. Voor een doorsnee leek kan dit idee heel verwarrend zijn. Evenals het hele Genesis-verhaal, zoals het in de westerse talen werd overgebracht. Het was voor de christelijke vertalers ondoenlijk om de Zijnsdimensie adequaat te duiden.
 
Het woord dat naar de grondbeginselen Yin & Yang verwijst, werd mannelijk ingevuld en zo ging het goddelijke Mysterie als een 'Hij' de westerse wereld in. Gevolgd door eeuwen godgeleerdheid, het zoeken naar godsbewijzen en de excessen van het door macht gedreven christendom.

Onderwerp de aarde
De mens bleef dankzij de rede buiten en boven de natuur staan. Deze denkwijze verspreidde zich over de wereld. Alsof de mens het recht had de planeet grenzeloos te exploiteren. Wie zich ertegen verzette, kreeg te maken met machthebbers die zich op hogere machten beriepen. De zogenaamd primitieve volken werden minderwaardig gevonden, zo ook vrouwen en gekleurde mensen. De overheersing werd daarmee gerechtvaardigd.  
 
 
 
 

 

Christen -zijn

De Meester liet zijn volgelingen niet achter met een opdracht 'lees de Bijbel'. Nee, Jezus zei: de Geest der Waarheid zal je bevrijden, en je de weg wijzen. Het euvel is dat christenen van hun leiders geleerd hebben dat alleen de Bijbel tot hen spreekt. Terwijl in de Bijbel allerlei verhalen staan waarin God met mensen 'praat'. De Geest spreekt tot de ziel. In stilte.

'Het zout der aarde en het licht van de wereld.' Jezus gebruikte deze beeldspraak om zijn volgelingen duidelijk te maken hoe hun invloed in deze wereld er uit moest zien. Veel christenen zijn zich echter niet bewust van hun opdracht. Er zijn leiders die hun volgelingen misleiden of hen als mens 'afkeuren'. En ook daar klinkt de evangelische boodschap dat Jezus is gekomen om gevangenen te bevrijden. 

De erfgenamen van het door macht gedreven christendom zijn veelvuldig verdeeld en de manier waarop zij in het leven staan is heel divers. Velen spannen zich in om aan allerlei regels en normen te voldoen en vragen zich af 'waar is God' als het tegenzit. Geen wonder dat men de 'ongelovigen' niet kan uitleggen wat het betekent De Weg - de Waarheid en het Leven. 

De praktische levenskunst lijkt vaak te ontbreken. De kunst van leven, vallen en dwalen, en de kunst van Thuiskomen'. Het was toch niet de vrome zoon die het Vadershart het meest blij maakte? 

Het verdeelde christendom vraagt om een Renaissance. Een sterke Impuls om te herleven. Omwille van de (jonge) mensen die zoekende zijn, vaak verdwaald. Om hen de Weg te wijzen die naar het Leven leidt. Door te resetten naar Jezus's radicale levenswetten kan het dogmatische christendom herleven. De 21e eeuw daagt ons uit!

-----------------------------------------------------

 
 

                   
 
 
 
 

 


   


   

                                                                                                                                                                                         
 
 
                    
 
 
  [pagina in bewerking/wordt aangepast                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                '
                                                                                                                            
                                                                                          Afbeelding invoegen