Levensboom

                                                                                                                                                                                Mijn levensboom
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              'Alsmaar onvervulde hoop maakt ziek ; een vervuld verlangen is als een levensboom"
                                                                                                                                                                                                              [Salomo] 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                               Ontworteld
                                                                    
De grond en de wortels                                                       

Ik ben geboren en getogen in Polen, heb er 29 jaar gewoond. Opgegroeid in een goed gesitueerd ondernemersgezin (tuinbouw), in een conservatief katholiek milieu.  
                                                                                                   
Van kinds af aan had ik een grote leerhonger,              verbeeldingskracht en interesse in het ontdekken van het verborgene achter het zichtbare. Ik was gefascineerd door het mysterie van Gods Koninkrijk, waar Jezus over sprak, en had er vragen over. Maar God en Jezus 'leefden' in de kerk, daarbuiten werd er niet over gesproken. In het dagelijks leven ging het vooral over de buitenkant van het katholieke leven.  De leefregels, de rituelen, de kerkgang en de opsmuk rond de feestdagen. 
 
Het drama
 
Een tekening van de boomringen van mijn levensboom laat zien dat de eerste 9 jaar(ringen) zonnig gekleurd zijn. Deze symboliseren de innerlijke kracht, opgebouwd in een veilige omgeving. Nadien volgt een akelige omslag. Mede door een ontwrichtende ervaring - waar een taboe op rustte - werd mijn innerlijke wereld vertroebeld. Ik raakte verstrikt in een loyaliteitsconflict en verloor mijn eigenheid uit het oog. 

Onbewust leerde ik te overleven door maskers te dragen en me zo 'volwassen' mogelijk te gedragen. Ik volgde de gangbare paden en voldeed aan de normen en verwachtingen van anderen. Maar diep van binnen knaagde er een onbestemd gevoel, met allerlei onbewuste invloeden als angst, onzekerheid en schuldgevoel. Een diep verstopte schaamte en het besef van 'eigen schuld dikke bult'.  

Innerlijke strijd

De akelige events werden diep verdrongen en het leven ging verder. Mijn wilskracht bracht mij ver genoeg om de bewondering van de sociale omgeving te oogsten, maar een crisis was onvermijdelijk. Met apathie, lusteloosheid en onverklaarbare klachten. Een neurologische opname bracht slechts een tijdelijke verlichting teweeg.

Al worstelend zocht ik naar nieuwe wegen, en mijn wens om het land te verlaten ging in vervulling. Vlak voor de noodtoestand (1981) ben ik naar Nederland verhuisd. 

 

 

 

 

 

  
Na een rustige periode waarin ik de nieuwe rollen van echtgenote en moeder vervulde, diende zich een onstuimige tijd aan. In die tijd - na de val van de Muur (1989) - reisde ik veel naar Polen, als tolk voor het bedrijfsleven.
De verdrongen emotionele ballast baande zich een weg naar de oppervlakte, en het keurige, zorgvuldig opgebouwde imago stortte in elkaar.
 
Er brak een fase aan waarin ik op mezelf werd teruggeworpen. Geconfronteerd met intense angsten, flashbacks, wanen, psychische pijn en meer. Middenin de verwarring, gedreven door de behoefte aan rust en afzondering, nam ik een drastische beslissing (echtscheiding. 2000)). Met ontwrichtende gevolgen voor mezelf en mijn naasten. 
 
Bewustwording

Langs de vele fasen van een pijnlijk doch geestelijk verrijkend proces kwam ik de gevolgen van deze crises te boven. Er ontkiemde een levensvisie, een persoonlijk doel en een verlangen om het na te streven. 
 
Op zielsniveau voltrok zich een innerlijke transformatie. Een weg van hoofd naar hart. Gepaard met groei in (zelf)bewustzijn en een diepgaande evaluatie van eigen motieven en drijfveren.
 
Het proces omvat ook groei in religieus bewustzijn; het verlaten van het dogmatische geloof, het afrekenen met schuldbewustzijn en het heroveren van de innerlijke vrijheid. 


                               ================


                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                               

            
                                               
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                

 
 
                           
     
   

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ‘Wat baat het een mens, de hele wereld te winnen en aan eigen ziel schade te lijden.’                                                                                                                                                  (Marcus 8:36)