Levensboom

               Mijn levensboom  
                                                                                              
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Psycho-spiritueel perspectief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
            Samenvatting

            Ik ben geboren en getogen in Polen, heb er 29 jaar gewoond. Ik groeide op in een goed gesitueerd
             ondernemersgezin (tuinbouw) en kreeg een katholieke opvoeding, Met zwart-wit ingeprente definities van
             goed en kwaad. Door een ontwrichtend voorval in de vroege jeugd, waar een taboe op rustte, werd mijn 
             emotionele ontwikkeling belemmerd. De verdrongen emotionele lading zorgde voor een chronisch 
             stresspatroon. Onbalans tussen hart en hoofd. Via diverse wegen en strategieën trachtte ik mezelf te helen. Het 
             was een lange weg. De vele omzwervingen brachten mij kostbare levenslessen.
  
                            …………………………...……………………...………...…...…………………...…......…………………..
                       Nb. de dynamiek van het innerlijke groeiproces wordt in PowerPoint weergegeven (op aanvraag).
                             …………………………………………………………………...………...………...…...……...…………
                                         
                             
 
                                                                                                                                                            
 
             Fragmenten                                                                                                                                      

 
 
                           
     
Afbeelding invoegen   Innerlijke strijd
Het leven ging verder, de akelige events werden diep verdrongen, een onbewust proces. Mijn overlevingsdrang bracht mij ver genoeg om waardering van de sociale omgeving te oogsten. Maar diep van binnen knaagde er altijd een onbestemd gevoel. Een pijnlijke leegte met allerlei onbewuste invloeden als angst, onzekerheid en besluitloosheid. Een crisis was onvermijdelijk. 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      De donkere nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Het onbewuste zoeken, dat zich manifesteerde als een strategische gerichtheid op de wereld, bracht me een nieuw perspectief in Nederland (sinds 1981). Na een tijd kwam echter de 'ondergrondse' ballast naar boven en het keurige, zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld (inmiddels echtgenote en moeder van twee kids) stortte in elkaar. Er brak een fase aan - the dark night of the soul -  waarin ik op mezelf werd teruggeworpen. Geconfronteerd met intense angsten, schuldgevoelens en aspecten van mijn persoonlijkheid die niet deugden. Het ego vocht er tegen om zijn ondergang te voorkomen. Na een lange strijd leek er voor mij geen andere weg te zijn dan een nederige overgave aan de goddelijke Bron van Licht en Leven. Er ontkiemde een levensvisie, een persoonlijk  doel en een verlangen om het na te streven.
Transformatie                                                                                                                                                

Daarna begon het verlate verwerkingsproces. Van binnenuit diende zich de noodzaak aan om de zin van het leven te herdefiniëren, het vertroebelde waardensysteem te overdenken, in twijfel te trekken en te herzien. De intense angst die zich daarbij manifesteerde, vloeide voort uit de aanhoudende zelftwijfel over de vraag of de gekozen levenskoers en de basale overtuigingen de juiste zijn.  Er trad een waardeverschuiving op en verdieping van het bestaande morele systeem. In geval van religieus bewustzijn betekende dat de overgang van het (aangeleerde) dogmatische geloof tot een diepere persoonlijke keuze.

Het leven bood mij voorts ervaringen die ik nodig had om mijn groeiproces te voltooien. De oude, pijnlijke gevoelslagen transformeerden tot een andere gevoelskwaliteit. Er kwam ruimte voor een nieuwe staat van Zijn.  
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ‘Want wat baat het een mens, de hele wereld te winnen en aan de ziel schade te lijden.’                                                                                                                                                  (Marcus 8:36)