Levensboom

                            Mijn levensboom                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ervaringsverhaal  
[psycho-spiritueel perspectief] 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Afbeelding invoegen
 
 
''Kijk om je heen, alles wat je ziet is de waarheid, wat je ziet is het leven''
                                                                                   
 De waarheid zal je bevrijden
 


            Ik ben geboren in Polen als het derde kind in een goed gesitueerd ondernemersgezin (tuinbouw). Vanuit een
            strenge katholieke opvoeding ben ik, zoals menigeen, voorbij gegaan aan wie ik in wezen ben. Mede door een
            ontwrichtende gebeurtenis in de vroege jeugd (ca. 9 j.) waar een taboe op rustte, werd mijn basisveiligheid
            aangetast en mijn gevoel uitgeschakeld. Sindsdien leerde ik vooral hoe te overleven, door me zo 'volwassen'  
            mogelijk te gedragen en heel erg mijn best te doen. Ik volgde de gangbare paden, voldeed aan de normen en
            verwachtingen van anderen en raakte ver van mijn krachtbron af. 
     
            Op grond van mijn ervaringen vat ik hierbij mijn groei- en transformatieproces  samen. Ik blik terug op de
            context waarin ik gevormd ben en schets de groeifasen met inachtneming van de TPD*-gerelateerde
            bespiegeling. 
                                                                                                                                                *[De theorie van positieve desintegratie]
 
 
 
Afbeelding invoegen  
De context
Mijn ouders trouwden in 1945. De impact van de WO II op hun mentale en emotionele gesteldheid was enorm. De persoonlijke verliezen - aan dierbaren, dromen en idealen – werden hen ook niet bespaard. Zij troostten zich met de kansen die ze kregen om een nieuw leven op te bouwen, en met het kroost dat zich aandiende. Voor de emotionele ontwikkeling, zelfkennis en (h)erkenning van elkaars eigenheid was er nauwelijks plaats.

Als kind heb ik veel verhalen over de oorlog meegekregen. Daarmee ook denkbeelden van extreme tegenstellingen met betrekking tot het menselijk handelen. Enerzijds de laagst mogelijke, gruwelijke (collectieve) gedragingen en anderzijds de hoogst humane en de heroïsche. Hoe die twee uiterste te verklaren, dat was me een raadsel. Het beeld dat ik meekreeg was iets van 'goed en kwaad' dat mensen bezielde. 
 
Het derde kind bleek 'anders' te zijn. Zij straalde volgens haar vader iets lichtends uit en kreeg van 'm de bijnaam Bright. Om zijn oogappel te beschermen stelde hij strenge regels op: omgaan met de 'lover-class-kids' was uit den boze. Maar Bright, geen onheil vermoedend, ging soms in het geniep met een 'fout' meisje om. Op een dag kwamen die twee op een foute plek terecht en vielen er ten prooi aan een foute 'dwerg'. Het onderwerp diende zich voor sensatie: het werd een groot schandaal in het dorp [1961].   
 
Afbeelding invoegen   Innerlijke strijd
De akelige events werden diep verdrongen en het leven ging verder. Mijn overlevingsdrang bracht mij, dankzij mijn cognitief vermogen en conformisme, ver genoeg om waardering van de sociale omgeving te oogsten. Maar diep van binnen knaagde er altijd een onbestemd gevoel, een pijnlijke leegte met allerlei onbewuste invloeden als angst, onzekerheid en besluitloosheid. Een crisis was onvermijdelijk, met een (neurologische) opname die slechts een tijdelijke verlichting teweegbracht.

                                                                                                                                                                                                         

 De donkere nacht 
      Afbeelding invoegenHet onbewuste zoeken, dat zich manifesteerde als strategische gerichtheid op de wereld, bracht mij een nieuw perspectief (in Nederland, sinds 1981). Na een tijd kwam de 'ondergrondse' ballast naar boven en het keurige, zorgvuldig opgebouwde beeld van mezelf (inmiddels echtgenote en moeder) stortte in elkaar. Er brak een fase aan - the dark night of the soul -  waarin ik op mezelf werd teruggeworpen. Geconfronteerd met de intense angsten, schuldgevoelens en aspecten van mijn persoonlijkheid die niet deugden. Het ego vocht er tegen om zijn ondergang te voorkomen. Na een lange strijd leek er voor mij geen andere weg te zijn dan een nederige overgave aan God - de Bron van Licht en Leven. Er ontkiemde een levensvisie, een persoonlijk doel en een verlangen om het na te streven.
 

Bewustwording                                                                                                                                                                       Afbeelding invoegen  
                                                                                                                                                                                                                                    
Daarna begon het verlate verwerkingsproces, een lange weg van het doorleven van opgekropte gevoelens en heftige emoties. Van binnenuit diende zich de noodzaak aan om de zin van het leven te herdefiniëren, het vertroebelde waardensysteem te overdenken, in twijfel te brengen en te herzien.  Het streven naar de hoogste (goddelijke) waarden maakte er een belangrijk deel uit van dat proces. De intense angst die zich daarbij manifesteerde, vloeide voort uit de aanhoudende zelftwijfel over de vraag of de gekozen levenskoers en de basale overtuigingen de juiste zijn (...). Het leven bood mij voorts de ervaringen (van beproeving en loutering) die ik nodig had om mijn groeiproces te voltooien.
Transformatie
                                      
Ik ben door veel lijden gegaan. Net zo veel tot ik mijn ‘foute’ programmering losliet. Net zolang totdat ik de les van Boeddha begrepen heb [dat alle lijden is een gevolg van onwetendheid] en net zolang totdat ik me de simpele lessen van Jezus eigen gemaakt had: heb elkaar lief, vergeef elkaar en vergeef jezelf. De oude, pijnlijke gevoelslagen transformeerden tot een andere gevoelskwaliteit. Er kwam ruimte voor een nieuwe staat van Zijn.
                            

            

                                                                                                      Afbeelding invoegen

 

                                                                       

                                                                                                  Psychologisch perspectief

   

  Het drama   Afbeelding invoegen
           
             Terugblik 2005-2007           
                  Expertise - psychologisch centrum Hendriks & Roosenboom B.V.[Arnhem 2007]; behandeling van werkgerelateerde psychische problematiek
 
             Symptomen: langdurige psych(osomat)ische klachten, dissociatiegedrag, innerlijke chaos, paniek- en angstgevoelens.
               Overig: verhoogde prikkelbaarheid, heftige schrikreacties, overmatige waakzaamheid. Depressieve stemmingsklachten.    
              
               Kernpunten van de problematiek
             Basisveiligheid ernstig aangetast (op jonge leeftijd), ten gevolge van confrontatie met misbruik, intimidatie en geweld. Een
               essentiële factor is de onmacht die destijds werd beleefd, je niet kunnen verdedigen tegen gevaar. Het gevoel werd afgesloten.
             In angstaanjagende situaties (in een later stadium) werd eenzelfde onmachtsgevoel ervaren. Er traden heftige psychische
             en lichamelijke reacties op (blokkades). Alles wat enigszins aan gelijksoortige situatie deed denken werd vermeden.
             Secundaire symptomeneen gevoel van vervreemding en uitsluiting, niet goed gevoelens kunnen uiten.
                                                     
                            
              Afbeelding invoegen Coaching
             
              Doel: balans bereiken in het denken, voelen en handelen. Vanuit deze balans ben je in staat om in de maatschappij als zelfstandig,
                      volwaardig en daadkrachtig mens te kunnen functioneren.
              Authentiek zijn: leven vanuit de eigen basis, kernkracht en intuitie. De muur om je heen afbreken zodat je weer uitzicht krijgt. Je
                                              eigen leven leiden zonder anderen tekort te doen. Eerlijk zijn. Jezelf durven zijn en de ander in zijn/haar waarde
                                         laten.   
              Waarom coaching
              Om je bewust te worden van wie je bent en wat je eigenlijk wilt. Je leven de richting geven die jij wenst. Om beter te kunnen
              functioneren in je werk en in de maatschappij. Alle kwaliteiten die je nodig hebt zijn in je basis aanwezig. De kunst is deze te
            kennen, ontwikkelen en gebruiken.
              Bewustwording 
              Je krijgt inzicht in je gedragspatronen en/of situaties en leert deze te ontwarren en knopen door te hakken. Gekeken wordt hoe je
             bepaalde (lastige) situaties aanpakt en waar je tegenaan loopt. Waarom je zo reageert en hoe het anders zou kunnen.
             Je creatief denken en je kracht worden ontwikkeld.   
  
               Afbeelding invoegen 
          Verwerking       
 • Confrontatie met zichzelf aangaan, dit zal niet makkelijk zijn. Het succes er van is afhankelijk van wils- en draagkracht van betrokkene. Er moet een bepaalde rust komen en de controle over zichzelf moet terugkeren. Daarvoor is veel steun nodig.
 • Bewustwording: inzicht krijgen in denk- en gedragspatronen die het dagelijks functioneren belemmeren. Bewustwording van de overlevingsstrategie die op langere termijn destructief is: de angst- en paniekreacties stemmen niet overeen met de feitelijke situatie. 
 • Bewustwording en inzicht zijn noodzakelijk voor verandering. 
 • Praktisch toepassen. In deze fase is communicatie en feedback met de omgeving balangrijk.
        De verjaarde trauma's vragen vaak om langdurende behandeling vooral als er sprake is van karakterverandering.
   

    

       

       

                                                   
                                                                                            
                                                                                  
                                                                                    ''Almaar onvervulde hoop maakt ziek .
                                                                                  Vervuld verlangen is als een levensboom'
                                                                                                           [Salomo]