Ratio & emotie

                                                                                                                                                               'Bestaan is een feit, leven is een kunst'

                                 
                                                                                      Omgaan met (negatieve) emoties    
     
      Een gemiddeld leven zit vol tegenslagen en frustraties, en de samenleving wordt beslist niet zaligmakend(er). Veel mensen
        hebben niet geleerd met de negatieve gevoelens en emoties - die bij het leven horen - constructief om te gaan. Dikwijls
        probeert men de lastige gevoelens te negeren of te bestrijden. 
 
       Emotie & gevoel 
                                In het dagelijks spraakgebruik worden deze begrippen door elkaar gebruikt. Het is echter zinvol om emotie
        en gevoel van elkaar te onderscheiden. Gevoel ontstaat als de innerlijke beleving van een (externe) gebeurtenis, of wordt
        door een gedachte of beeld in onze geest opgeroepen. Emoties volgen gevoelens en gedachten. Emoties kunnen ook 'blind'
        zijn en spontaan optreden. Als mensen belanden in negatieve emoties, ze worden boos, dan zeggen of doen zij dingen waar
        zij later spijt van hebben. Zij vinden het moeilijk om eerst te voelen wat de (lastige) situaties met hen doen. De kunst is om
        het gevoel achter de emotie te herkennen.
      
      Gevoel komt uit het hart/de ziel. Het stroomt de hele dag door, het gaat door je heen en ebt weer weg. Het kan een positief
                    gevoel zijn, zoals blijdschap, of negatief - zoals angst, onrust, bezorgdheid, verdriet, schuld of schaamte. Het
                    uit zich meestal ook fysiek; je krijgt er warm van, je voelt spanning, buikpijn, rillingen, droge lippen e.d. De kunst is
                    je bewust te worden van die gevoelens en te accepteren dat ze er zijn. Voor positieve gevoelens is dat niet moeilijk.
                    De uitdaging is om ook de negatieve gevoelens te leren accepteren.
                
      Emotie komt uit het verstand. Ons ego vindt het moeilijk om dingen te accepteren zoals ze zijn en wil alles controleren en
                    analyseren. Negatieve gevoelens worden veelal direct omgezet in negatieve gedachten en zo ontstaan negatieve
                    emoties [zoals frustratie, irritatie, boosheid, woede, jaloezie e.d.] 
                                                       Bijvoorbeeld, je bent teleurgesteld ... Een vervelend gevoel. Je gaat innerlijk in verzet, je
                                                                  drukt dat gevoel weg en je krijgt negatieve gedachten als: 'had ik dit of dat niet moeten
                                                                  doen' etc. 
      Emoties zijn een uitvloeisel van gedachten die een 'betere' realiteit creëren. Je wilt mensen of zaken om je heen naar je
       hand zetten. Er bestaan trouwens nog veel controverses over deze begrippen, gevoel versus emotie, hun vele gezichten en
       hun onderlinge relatie. Blijdschap bijvoorbeeld, per definitie een positief gevoel, kent meerdere gezichten. Euforisch zijn is
       een emotie en echte blijdschap is een (verstild) gevoel in je hart. En, we kennen ook zoiets als leedvermaak. 
      
       Angst 
                         Emoties zijn het onderzoeken waard. Meestal zitten wij in onze emoties [hoofd] en wat achter die emoties
        schuilt, dat willen we liever niet voelen. Want achter een emotie schuilt angst voor pijn (tekortkoming of verlies). Zit je in
        de emotie dan hoef je de pijn niet te voelen. Als je boos bent, ga je de zaken om je heen zo te regelen dat er geen pijnlijk
        gevoel (van schuld) bij jou ontstaat. De kunst is om bij je oorspronkelijke gevoel - zoals teleurstelling, onzekerheid of
        faalangst - te komen en het te accepteren. Dan komt er ruimte voor rust en ontspanning, en wellicht ook voor nieuwe
        mogelijkheden.  
        
       Effecten
                           Emoties zijn niet effectief, gevoelens wel. In je emotie wil je mensen of dingen veranderen die jou niet
        bevallen en dat leidt tot ineffectief gedrag (ongeduld, drammerigheid, controledrang, perfectionisme, slijmen e.d.). Veel
        effectiever is je gevoel te achterhalen, het te accepteren en te uiten naar anderen. Dan begrijpen ze je tenminste. Mocht
        je toch in je emoties belanden, wat uiteraard menselijk is, achterhaal dan het gevoel achter de emotie. Dat gevoel heeft
        vaak te maken met gebrek aan zelfvertrouwen of je behoefte aan waardering of (h)erkenning. Ook hier is het doorvoelen,
        accepteren en het uiten van dat gevoel meestal heel effectief. 
  
       Geluk
                        Wie wil niet gelukkig zijn? Allemaal willen we lijden vermijden, dat zit nu eenmaal in onze aard. Hoe word je
        een gelukkig mens? Zaken als rijkdom, gezondheid en goede vrienden helpen er zeker bij maar uiteindelijk hangt geluk
        af van de staat van onze geest. Onze gezindheid, warmhartigheid en innerlijke rust. Dat ligt zeker niet voor het  oprapen. 
        Het kan wel beginnen met een intentie om gelukkig te willen worden. De uitdaging van dit innerlijk proces is het streven 
        naar liefdevol aanwezig zijn, wat er ook gebeurt. Al snel blijkt dat er veel (mentaal) werk is te verrichten, iedere dag weer.
        Om onze muren af te breken en voor de ander open te staan, dat is een lange weg. De kunst is het doel en de richting
        helder voor ogen te houden en je niet te laten ontmoedigen.
 
  
       Afbeelding invoegen
       

                                                                                                                                          'De kunst van het leven is niet dat we nooit falen
                                                                                                                                          maar dat we telkens weer opstaan' [Confucius]