Contact /aanbod

Bedankt voor uw belangstelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Heeft u vragen, ideeën of een voorstel tot samenwerking? 
Wilt u ons uitnodigen?
                
U kunt Aleksandra  uitnodigen voor:                                                                                                                                                                                                      
                                  - een lezing of een workshop
                                  - een presentatie (als onderdeel van een evenement, cursus of retraite)
                                  - Preek van de Leek

Inhoud, tijdsomvang en presentatievorm in overleg.        
Vergoeding: een donatie ten gunste van Stichting Krachtig Bewustzijn.
 
Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens:
 
E-mail: info@krachtigbewustzijn.nl 
Tel. 06-1250 8272 
 

    Thematisch overzicht


  I  -   Wereldbeeld, mens- en godsbeeld. Wat wij voor waar houden over onszelf en de wereld. Blik op het                                                                               verleden.   

   1 - De oude oosterse wijsheid: volop antwoorden op complexe levensvragen. De cyclus van het leven              en de universele Levenswetten. 

   2 - Het oude Bijbelse Verhaal. Denkbeelden die een rationele God creëren.                                                                   Het nieuwe Testament. Jezus' van Nazareth Woord van Leven. Christusbewustzijn. 

   3 - De (post)christelijke cultuur: verdeeldheid en stagnatie. De vicieuze cirkel van karma-creatie.                         Het westerse mensbeeld. Winnaars en verliezers. 


 II -  Bewustzijnsgroei en -transformatie. Van ego-gestuurd bewustzijn naar wij-bewustzijn (macroniveau).                                   

   1 – Cultuuromslag: van welvaart naar welzijn, van consumeren naar creëren, van hoofd naar hart. 

   2 - De religieuze transitie: van de historische naar de mystieke Christus. Integratie van geloofsbeleving                en levenshouding. Authentiek burgerschap.  

          De toekomst van de Kerk: een nieuw zingevingsverhaal. Bewust Mens Zijn als beschavingsideaal.                                                                    Het wezenlijke in ons: de ziel is geen christen, moslim of boeddhist. 

          De rol van christenen:  het 'zout der aarde' en het Licht van de wereld.

         Civil Religion: Hoe we (collectief) transformeren naar een hoger niveau van beschaving.                                                                                                                                             

 III - Menswording - microniveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         1 - Wie ben ik (geworden)? De lage en hogere aspecten van het mens-zijn. De tegenstellingen in ons:                 licht en schaduw. Projectie. Geestelijke groei en gewetensvorming. 

         2 - Lichaam & geest - een kwetsbaar systeem. Hoe ontstaat een psychische stoornis en hoe kun je                       daarvan herstellen?  

         3 - Identiteit en zelfbeeld. Van onwetendheid naar (zelf)bewustzijn en zelfvertrouwen. Zelfkennis                     op zielsniveau. Focus op systeem. De rol van grenzen.   

         4 - Emotionele intelligentie. De taal van gevoel, emotie en intuïtie. Omgaan met tegenslag en                               levenspijn. De betekenis van een persoonlijke crisis (autobiografisch).


                                                                                                         

                                                                   

                                                                     

    Secretariaat Stichting Krachtig Bewustzijn:                                                                         Post- en bezoekadres (op afspraak):          
   Prinsenhof 30                                                                                                         Sperwerhof 34                                                        2641 RP Pijnacker                      M. E. Danzmann                                                                                               7051 WT Varsseveld              A.W. Plewa                              
                  
                                                                                                 
                                                                               

   
 
                                                          Stichting Krachtig Bewustzijn heeft haar statutaire zetel in Arnhem.
 
                                                                                         Datum akte van oprichting: 31-01-2013
 
                                                                                               KvK Arnhem: nummer 57141355

                                                       .....................................................................................................................................................................................
                                                       IBAN NL80 INGB 0007 8517 00  op naam van Stichting Krachtig Bewustzijn                                                                   
                                                        ________________________________________________________________________