Contact /aanbod

Bedankt voor uw belangstelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Heeft u vragen, ideeën of een voorstel tot samenwerking? 
Wilt u ons uitnodigen?
 
Wat kunnen wij u bieden - een overzicht.
 
1 - Aanbod methodieken - modellen - als sleutels tot (zelf)inzicht in het levensproces

Wij bieden vernieuwende inzichten en visuele werkwijzen en zijn bereid de methodiek over te dragen door :
a) - workshops te geven binnen de organisaties, in samenwerking met  de trainers (van die organisaties);
b) - instructies en/of coaching te geven aan de docenten en trainers, waarna zij die inzichten zelf kunnen benutten en toepassen binnen hun eigen praktijk- en/of werksituatie.
 
                 
2 - U kunt Aleksandra  uitnodigen voor:                                                                                                                                                                                                      
                                  - een lezing of een workshop
                                  - een presentatie tijdens een interactieve bijeenkomst (een cursus of retraite)
                                  - Preek van de Leek

Inhoud, tijdsomvang en presentatievorm in overleg.        
Vergoeding: een donatie ten gunste van Stichting Krachtig Bewustzijn.
 
Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens:
 
E-mail: info@krachtigbewustzijn.nl
Tel. 06-1250 8272      
                                                                                                   
  
 
Thematisch overzicht

   
I - Een globale blik op het leven, mens- en godsbeeld. De (post)christelijke context.
     Collectieve denkbeelden. Rationaliteit. Aan bod komen:
   - De universele wetten (oorzaak-gevolg): hoe het lijden in stand wordt gehouden.
   - De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid; perspectief van bewustzijnsgroei en geestelijke   
       integratie. Hoe dáár te komen en hoe wij als individu daartoe kunnen bijdragen.

II - Cultuur en religie

   - Culturele verschillen Oost-West Europa. Eenzijdige beeldvorming (in de media).
   - Blik op Nederland - een land met een groot potentieel dat in staat is te excelleren ...      
      De realiteit van 'Normen & waarden – geluk of lijden'?
   - Het dogmatische christendom: verdeeldheid en stagnatie. Helikopterview.
   - Schuldbewustzijn en meer: de destructieve gevolgen van de religieuze leer (autobiografisch).                          - De religieuze transitie: perspectief van cultuuromslag en geestelijke integratie.
   - Een gezonde samenleving (bouwen) begint op school. De school van de toekomst.

III - De menselijke natuur
- het psycho-spirituele perspectief.
     - Lichaam & geest – een kwetsbaar systeem. Hoe ontstaat een psychische stoornis?
     - Identiteit en zelfbeeld: van onwetendheid naar (zelf)bewustzijn. Persoonlijk leiderschap.
         Focus op systeem i.p.v. op probleem.
     - Emotionele intelligentie: de wijsheid van emoties, de taal van gevoel en intuïtie.
        Omgaan met tegenslag en levenspijn.
     - De betekenis van een persoonlijke crisis. Een alternatieve visie (de TPD-theorie).
         Positieve beeldvorming rond de psychische problematiek.
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 


 
                                                                                                                                                                   


                                                                                             

                                  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
Secretariaat Stichting Krachtig Bewustzijn:                                                                              Post- en bezoekadres (op afspraak):          
   Prinsenhof 30                                                                                                         Sperwerhof 34                                                        2641 RP Pijnacker                      M. E. Danzmann                                                                                               7051 WT Varsseveld              A.W. Plewa                              
                  
                                                                                                 
 
                                                     
                           

   
 
                     Stichting Krachtig Bewustzijn heeft haar statutaire zetel in Arnhem.
 
                     Datum akte van oprichting: 31-01-2013
 
                     KvK Arnhem: nummer 57141355

                     .......................................................................................................................................................................................
                     IBAN NL80 INGB 0007 8517 00  op naam van Stichting Krachtig Bewustzijn                                                                   
                     __________________________________________________________________________