Contact /aanbod

Bedankt voor uw belangstelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Heeft u vragen, ideeën of een voorstel tot samenwerking? 
Wilt u ons uitnodigen?
                
U kunt Aleksandra  uitnodigen voor:                                                                                                                                                                                                      
                                  - een lezing of een workshop
                                  - een presentatie (als onderdeel van een evenement, cursus of retraite)
                                  - Preek van de Leek

Inhoud, tijdsomvang en presentatievorm in overleg.        
Vergoeding: een donatie ten gunste van Stichting Krachtig Bewustzijn.
 
Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens:
 
E-mail: info@krachtigbewustzijn.nl 
Tel. 06-1250 8272 
 

    Thematisch overzicht

 

   I  -   Wereldbeeld, mens- en godsbeeld. Wat wij voor waar houden over onszelf en de wereld.                                                                                                   Waar geloven we al dan niet (meer) in?                                                                                                                               Blik op het verleden en zicht op het heden.           

          1 - De oude oosterse wijsheid biedt volop antwoorden op complexe levensvragen. De cyclus van het                 leven en de universele Levenswetten.                                                                                                                           2 - Het oude Bijbelse verhaal: denkbeelden die een rationele God creëren.                                                                   Het nieuwe Verhaal: Jezus' van Nazareth openbaring. Christusbewustzijn. Het innerlijk Koninkrijk.             3 - De (post)christelijke cultuur: verdeeldheid en stagnatie. De vicieuze cirkel van karma-creatie.                        De rol van christelijk geloof in het westerse mensbeeld.                                                                              II -  Bewustzijnsgroei en -transformatie. Van ego-gestuurd bewustzijn naar wij-bewustzijn.                                                                                                          Verwevenheid van cultuur en religie.                                                            De nationale identiteit. Hoe Nederland kan transformeren om andere landen te inspireren?  

        1 - Cultuuromslag: van welvaart naar welzijn, van consumeren naar creëren, van hoofd naar hart.

        2 - De religieuze transitie. De tijd van bewust geloven breekt aan. Integratie van geloofsbeleving en                                                             levenshouding. Bewust Zijn. De historische en de mystieke Christus.

              De rol van de Kerk: een nieuw zingevingsverhaal. De (zelf)bewuste Mens staat centraal.                                                                        Met een autonoom geweten, gevormd naar de universele Levenswetten.                         De rol van christenen het 'zout der aarde' zijn. Jezus' zuivere Boodschap verspreiden. De nieuwe                                                     zaden. Een nieuw Normaal. Nederland kan een voorloper zijn.                                           3 - Civil Religion - een blauwdruk voor de toekomst.                                                                                                                                         Hoe we (collectief) transformeren naar een hoger niveau van beschaving.                                                             Hoe het wezenlijke in onszelf vinden en ons op zielsniveau met elkaar verbinden.                                               Godsbegrip in de praktijk: hoe we (verbindend) van God kunnen spreken.                                                                 Christusbewustzijn als de universele waarde voor alle culturen.                                     III - Menswording                                                                                                                                                                                             

         1 - Wie zijn wij (als soort). De lage en hogere aspecten van het mens-zijn. De tegenstellingen in ons.                                                             Hoe deze te besturen om vooruit te komen. Gewetensvorming. 

         2 - Lichaam & geest - een kwetsbaar systeem. Hoe ontstaat een psychische stoornis en hoe kun je                                                          ervan genezen? Wat heeft elk mens nodig om goed te functioneren? 

         3 - Identiteit en zelfbeeld. Van onwetendheid naar (zelf)bewustzijn en zelfvertrouwen. Zelfkennis                                                         en karaktervorming. Integratie begint op school. De school van de toekomst.   

         4 - Emotionele intelligentie. De taal van gevoel, emotie en intuïtie. Omgaan met tegenslag en                                                                                levenspijn. De betekenis van een persoonlijke crisis (autobiografisch).


                                                                                                         

 

 Info overig:

     

 

Secretariaat Stichting Krachtig Bewustzijn:                                                                              Post- en bezoekadres (op afspraak):          
   Prinsenhof 30                                                                                                         Sperwerhof 34                                                        2641 RP Pijnacker                      M. E. Danzmann                                                                                               7051 WT Varsseveld              A.W. Plewa                              
                  
                                                                                                 
                                                                               

   
 
                     Stichting Krachtig Bewustzijn heeft haar statutaire zetel in Arnhem.
 
                     Datum akte van oprichting: 31-01-2013
 
                     KvK Arnhem: nummer 57141355

                     .......................................................................................................................................................................................
                     IBAN NL80 INGB 0007 8517 00  op naam van Stichting Krachtig Bewustzijn                                                                   
                     __________________________________________________________________________