Holistisch zien

              
 
              Afbeelding invoegen    Herstel - holistisch (ge)zien - gaat over de genezing van de ziel.
                                                             Een nieuwe kijk op God.                                                                                                                                                                                                    
 
             Transformatie gaat over vernieuwing van geest [mindset]: hoe wij denken over onszelf en de wereld.
             Het holistische mensbeeld neemt er een prominente plaats in.  
 
                                                                                              Het holistische gedachtegoed houdt in dat lichaam, psyche en geest (spirit)             
                                                                                                         één geheel vormen en het samen mogelijk maken om goed te functioneren.

             [pagina in voorbereiding/wordt aangepast]