Over ons

 
                                                                                                     
                                    
                                                                                       Doelstelling Centrum   
                                                                                                       concreet  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Persoonlijke missie van Aleksandra Plewa 

 
                            1 - realisatie van een educatieve filmproductie over het ontwikkelen van een hoger Bewust Zijn.    
                                                                                      
                            2 - het programma Krachtig Bewustzijn in het Pools te (laten) vertalen 
  
                            3 - realisatie van een vernieuwde (tweetalige) website
 
                                                   
 
                                                                                         Doelen Stichting - algemeen 
                                                           [zoals statutair geformuleerd in 2013]  


                                                
                           Bekrachtiging van mensen met een psychische kwetsbaarheid (hoogsensitief van aard)
                              omwille van het behoud van hun levenskwaliteit en positie in de samenleving;
                              - het tegengaan van stigmatisering en marginalisering
                                - het inspireren en motiveren tot herstel, persoonlijke groei en volwaardige participatie.
                            
                           Het ontwikkelen en uitdragen van een holistische mensvisie - in de vorm van vereenvoudigde praktische                                            wetenschap                               
                                    wetenschap (modellen en grafieken) - om bewustwording en (zelf)inzicht te stimuleren;
        
                           Het bevorderen van geestelijke integratie - de verbondenheid tussen mensen - door te verwijzen naar de
                                     universele krachtbronnen: een hoger Bewust Zijn van goddelijke principes en levenswetten.

                           Kennisoverdracht in de vorm van vereenvoudigde praktische wetenschap m.b.t.:
 
                                        - zelfbewustzijn en spiritueel bewustzijn in relatie tot welzijn
                                        - hoogsensiviteit en (invloed op) psychische klachten
                                        - beelddenken en (daarmee samenhangende) leerproblematiek
                                        - identiteit en zingeving
                                        - positieve desintegratie en geestelijke vooruitgang (visie van prof. Kazimierz Dabrowski)
                                        - geestelijke stagnatie: de destructieve gevolgen van de religieuze leer

                           Tevens zal het instellen van toegepast onderzoek tot de activiteiten van de stichting behoren.