Religie(us)

Geintegreerd geloof   
                                                                                                                                                                                                Afbeelding invoegen
                                                                                                                                                                              
                'Nederland kampt met een stevige religiestress' – volgens de makers van [EO-programma Rot op met je religie’ .
                 Er is veel onbegrip, er zijn tegengestelde religieuze opvattingen (...).
 
                 Onder al die botsende ziens- en denkwijzen viel een diepere, gevoelsmatige laag te bespeuren. Wanneer er
                 met name de menselijke waardigheid aan de orde kwam, leken de verschillen amper hinderlijk te zijn. Dat maakt
                 duidelijk dat het slechts denkbeelden zijn die mensen van elkaar scheiden. De staat van hun bewustzijn.
                
                 De 'oplossing' ligt in de geestelijke integratie, een ruimer denkkader dat alle denkhokjes overstijgt. Een daarvoor
                 bruikbaar concept is het geïntegreerd geloof* dat een stevige basis biedt voor de opbouw van een moderne
                 burgerschap. De aandacht verschuift van het dogmatische geloof, dat op traditie berust, naar een waarachtige
                 innerlijke houding.
                 
                                                                                      *De term is geïntroduceerd door dr. Margreet de Vries-Schot (2006).

                 Het concept omvat drie factoren, waaruit valt af te leiden of iemands geloof geïntegreerd is:
                 1 -  een gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid;
                 2 – een vertrouwen op God - het Mysterie dat het hele leven doordringt;
                 3 – verantwoordelijkheid voor medemens en de schepping.
 
                 Dit concept komt tegemoet aan de recente religieuze transitie waarin veel mensen op een holistische,
                 geïntegreerde manier ‘geloven’. Het goede leven zit voor hen een gerichtheid op hogere waarden en
                 een levenshouding van dienstbaarheid aan de samenleving.  
                 
                 In haar boek ‘Geloven is gezond’  pleit dr. de Vries-Schot voor openheid over religie in de hulpverlening, waar
                 geloofszaken en levensbeschouwing vaak taboe zijn. Het onderwerp wordt vermeden of de invloed van geloven
                 op de behandeling wordt bestreden. Terwijl het geloof bepalend is voor persoonlijke identiteit en relaties. En de
                 waarden als hoop, verbondenheid, zingeving en vervulling een grote rol kunnen spelen in het genezingsproces.
 
                 Dr. de Vries-Schot stelt voor om de spirituele dimensie toe te voegen aan het behandelingsmodel. Haar
                 stelling is dat persoonlijk geloven de mens compleet maakt en onmisbaar is voor een gezond leven.  Mits het een
                 integrerende werking heeft op de hele persoon in het dagelijkse leven.
 
                                                                                                                                
                                                                                                                            
                                                                                          Afbeelding invoegen